Eğitim Bilgileri

Doktora, University of East Anglia, Birleşik Krallık 2011 - 2014
Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye 2006 - 2008
Lisans, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye 2002 - 2006

Araştırma Alanları

Gıda Mühendisliği, Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Böl., 2020 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2018 - 2020
Uluslararası Ofis Başkanı, Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015 - 2019

Yönetilen Tezler

Dertli E., Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin (LAB) Probiyotik Potansiyelinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, Y.KAYA(Öğrenci), 2020
Dertli E., Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus İzolatlarının Moleküler Tanımlanması ve Endüstriyel Öneme Sahip Özelliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans, M.VURMAZ(Öğrenci), 2020
Dertli E., Yeni nesil teknikler kullanılarak hazırlanan propolis ekstraktlarının fitokimyasal özelliklerinin ve antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans, S.KAYABAŞI(Öğrenci), 2019
Macit E., Dertli E., Kars kaşarının mikrobiyal forasının ön olgunlaştırma periyodu boyunca değişimi ve gelişimi, Yüksek Lisans, A.YUVAŞEN(Öğrenci), 2019
Dertli E., Yabani kızamık (Berberis vulgaris L.) ve karamuk (Berberis crataegina DC.) meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal kapasitesinin tespit edilmesi, Yüksek Lisans, A.YAŞAR(Öğrenci), 2019
Dertli E., Geleneksel kefir danelerinden izole edilen laktik asit bakterileri ve mayaların tanımlanması ile bu mikroorganizmaların bazı fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, K.PURUTOĞLU(Öğrenci), 2018
Dertli E., Farklı kaynaklardan izole edilen Laktik Asit Bakterilerinin fonksiyonel özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, F.Demirbaş(Öğrenci), 2017
Dertli E., Ekşi Hamur ve Ekşi Hamur Ekmeği Üretiminde Farklı Tahıl Tanelerinin Fonksiyonel Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Z.Alkay(Öğrenci), 2017
Arslaner A., Dertli E., Erzincan Tulum Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin izolasyonu, mokelüler metotlarla tanımlanması ve ekzopolisakkarit(EPS) üretim potansiyellerinin genetik olarak belirlenmesi, Yüksek Lisans, H.İspirli(Öğrenci), 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ŞİMŞEK Ö., DERTLİ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Elma posası kullanılarak laktik asit bakterisi ile mannitolün üretimi ve optimizasyonu, 2021 - 2023
DERTLİ E., Poyraz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Arı poleninin doğal fermantasyonu ile inovatif arı ekmeği Perga geliştirilmesi, 2021 - 2022
Tekçe E., Dertli E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik Ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik Ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi, 2018 - 2020
Taylan O., Dertli E., Diğer Uluslararası Fon Programları, Characterization and optimization of exopolysaccharide pıoduction at industriat scale and determination of its immunomodulatory functions, 2018 - 2019
İspirli H., Dertli E., TÜBİTAK Projesi, Ekmek üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere Tip 3 ekşi hamur tozu üretimi, 2018 - 2019
Dertli E., TÜBİTAK Projesi, Nadir Bir Ekzopolisakkarit OlarakAlternanın Fonksiyonel Etkilerinin Belirlenmesi, Alternan Üretiminden SorumluAlternansükraz Enziminin Ekspresyonu ve Aktivitesinin Tespiti, 2017 - 2019
Dertli E., Şimşek Ö., TÜBİTAK Projesi, Tarhana Üretimi Için Fonksiyonel Ekzopolisakkaritlerin Ve Üretici Laktik Asit Bakterilerinin Belirlenmesi, 2017 - 2019
Dertli E., Durak M. Z., TÜBİTAK Projesi, Geleneksel Ekși Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi, 2015 - 2018
Dertli E., Akın N., TÜBİTAK Projesi, Ortatoroslar Yöresinde Üretilen Geleneksel Deri Tulum Peynirlerinde Mikrobiyal Dinamiğin Olgunlașma Sürecinde Belirlenmesi ve Bu Peynirlerden Potansiyel Starter Kültür Olarak Doğal Laktik Asit Bakteri Sușlarının İzolasyonu ve Tanımlanması, 2015 - 2018
Dertli E., Yılmaz M. T., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Gıda Atıklarından Elde Edilen Modifiye Pektinin Reolojik Prebiyotik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi, 2014 - 2016
Dertli E., Arıcı M., TÜBİTAK Projesi, Fermente ürünlerden izole edilecek Laktik Asit Bakterilerinde homopolimerik ve heteropolimerik Ekzopolisakkarit EPS üreten türlerin moleküler metotlar ile açığa çıkarılması, 2014 - 2016

Metrikler

Burslar

MEB Doktora Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 - Devam Ediyor

Ödüller

Dertli E., TÜBA GEBİP, Tüba, Aralık 2021

Akademi Dışı Deneyim

DERLAB