Ögrenim Bilgisi


Doktora
2011 - 2014
University of East Anglia, Birleşik Krallık

Yüksek Lisans
2006 - 2008
Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Lisans
2002 - 2006
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2020 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Böl.

Desteklenen Projeler

 1. DERTLİ E., Poyraz F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Arı poleninin doğal fermantasyonu ile inovatif arı ekmeği Perga geliştirilmesi, 2021 - 2022
 2. Tekçe E., Dertli E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik Ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik Ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi, 2018 - 2020
 3. Taylan O., Dertli E., Desteklenmiş Diğer Projeler, Characterization and optimization of exopolysaccharide pıoduction at industriat scale and determination of its immunomodulatory functions, 2018 - 2019
 4. İspirli H., Dertli E., TÜBİTAK Projesi, Ekmek üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere Tip 3 ekşi hamur tozu üretimi, 2018 - 2019
 5. Dertli E., TÜBİTAK Projesi, Nadir Bir Ekzopolisakkarit OlarakAlternanın Fonksiyonel Etkilerinin Belirlenmesi, Alternan Üretiminden SorumluAlternansükraz Enziminin Ekspresyonu ve Aktivitesinin Tespiti, 2017 - 2019
 6. Dertli E., Şimşek Ö., TÜBİTAK Projesi, Tarhana Üretimi Için Fonksiyonel Ekzopolisakkaritlerin Ve Üretici Laktik Asit Bakterilerinin Belirlenmesi, 2017 - 2019
 7. Dertli E., Durak M. Z. , TÜBİTAK Projesi, Geleneksel Ekși Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi, 2015 - 2018
 8. Dertli E., Akın N., TÜBİTAK Projesi, Ortatoroslar Yöresinde Üretilen Geleneksel Deri Tulum Peynirlerinde Mikrobiyal Dinamiğin Olgunlașma Sürecinde Belirlenmesi ve Bu Peynirlerden Potansiyel Starter Kültür Olarak Doğal Laktik Asit Bakteri Sușlarının İzolasyonu ve Tanımlanması, 2015 - 2018
 9. Dertli E., Yılmaz M. T. , TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Gıda Atıklarından Elde Edilen Modifiye Pektinin Reolojik Prebiyotik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi, 2014 - 2016
 10. Dertli E., Arıcı M., TÜBİTAK Projesi, Fermente ürünlerden izole edilecek Laktik Asit Bakterilerinde homopolimerik ve heteropolimerik Ekzopolisakkarit EPS üreten türlerin moleküler metotlar ile açığa çıkarılması, 2014 - 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Identification of Lactic Acid Bacteria (LAB) from pre-fermented liquids of selected cereals and legumes and characterization of their exopolysaccharides (EPS)
  Yalmanci D., İspirli H., Dertli E.
  Food Bioscience, cilt.50, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. The effect of flours of different immature cereal grains on sourdough and sourdough bread: Microbiological, rheological, textural and sugar profiles
  Alkay Z., Yilmaz M. T. , Can A. M. , Ispirli H., Dertli E.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2022 (Hakemli Dergi)
 3. Isolation and characterization of yogurt starter cultures from traditional yogurts and growth kinetics of selected cultures under lab-scale fermentation
  KAYACAN ÇAKMAKOĞLU S., Vurmaz M., Bezirci E., Kaya Y., Dikmen H., Goktas H., Demirbas F., Encu B., SOYKUT E. A. , Alemdar F., et al.
  PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Comparison of the probiotic characteristics of Lactic Acid Bacteria (LAB) isolated from sourdough and infant feces
  Kaya Y., ERTEN T., Vurmaz M., Ispirli H., ŞİMŞEK Ö., DERTLİ E.
  FOOD BIOSCIENCE, cilt.47, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Bioactive and technological properties of an alpha-D-glucan synthesized by Weissella cibaria PDER21
  Yilmaz M. T. , Ispirli H., Taylan O., Alamoudi M., DERTLİ E.
  CARBOHYDRATE POLYMERS, cilt.285, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Facile biomimetic synthesis of AgNPs using aqueous extract of Helichrysum arenarium: characterization and antimicrobial activity
  Yilmaz M. T. , Ispirli H., Taylan O., Balubaid M., DERTLİ E.
  INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. <p>Prevalence of Clostridium spp., in Kashar cheese and efficiency of Lactiplantibacillus plantarum and Lactococcus lactis subsp. lactis mix as a biocontrol agents for Clostridium spp.</p>
  Demirbas F., DERTLİ E., ARICI M.
  FOOD BIOSCIENCE, cilt.46, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Structural and bioactive characteristics of a dextran produced by Lactobacillus kunkeei AK1
  Yilmaz M. T. , Ispirli H., Taylan O., Bilgrami A. L. , DERTLİ E.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.200, ss.293-302, 2022 (Hakemli Dergi)
 9. Characterisation and functional roles of a highly branched dextran produced by a bee pollen isolate Leuconostoc mesenteroides BI-20
  Yilmaz M. T. , İspirli H., Taylan O., Taşdemir V., SAĞDIÇ O., DERTLİ E.
  Food Bioscience, cilt.45, 2022 (Hakemli Dergi)
 10. Optimization of Asymmetric Bioreduction Conditions of 2-methyl-1-phenylpropan-1-one by Lactobacillus fermentum BY35 Using I-Optimal Design-Based Model
  Aksuoglu S., Ozdemir A., Serencam H., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 11. Characteristics of functional ice cream produced with probiotic Saccharomyces boulardii in combination with Lactobacillus rhamnosus GG
  Goktas H., Dikmen H., BEKİROĞLU H., ÇEBİ N., DERTLİ E., SAĞDIÇ O.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.153, 2022 (Hakemli Dergi)
 12. Synthesis and characterization of cellobiose-derived oligosaccharides with Bifidogenic activity by glucansucrase E81
  Ispirli H., Bowman M. J. , Skory C. D. , DERTLİ E.
  FOOD BIOSCIENCE, cilt.44, 2021 (Hakemli Dergi)
 13. Comparison of culture-dependent and culture-independent techniques in the detection of lactic acid bacteria biodiversity and dynamics throughout the ripening process: The case of Turkish artisanal Tulum cheese produced in the Anamur region
  DEMİRCİ T., ORAÇ A., Aktas K., DERTLİ E., AKYOL İ., AKIN N.
  JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, cilt.88, ss.445-451, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Biocatalytic asymmetric synthesis of (S)-1-indanol using Lactobacillus paracasei BD71
  Kalay E., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION, 2021 (Hakemli Dergi)
 15. Investigation of probiotic potential of yeasts isolated from sourdoughs from different regions of Turkey
  Alkay Z., DERTLİ E., Durak M. Z.
  ACTA ALIMENTARIA, cilt.50, sa.4, ss.610-619, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. Production and characterization of yeast extracts produced by Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii and Kluyveromyces marxianus
  Demirgul F., ŞİMŞEK Ö., BOZKURT F., DERTLİ E., SAĞDIÇ O.
  PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 17. Fabrication and characterization of bioactive nanoemulsion-based delivery systems
  Yilmaz A., Meral R., Kabli M., Ermis E., AKMAN P. K. , DERTLİ E., Taylan O., SAĞDIÇ O., Yilmaz M. T.
  Emerging Materials Research, cilt.10, sa.3, ss.265-271, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. Prevalence and fingerprinting of lactic acid bacteria community during 180 days of ripening in traditional Turkish goatskin bag Tulum cheeses produced in the mountainous region of Karaman using culture-dependent and -independent methods
  DEMİRCİ T., Goktepe C. K. , Ozturk H. I. , AKIN N., Akyol I., DERTLİ E.
  INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, cilt.118, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 19. Synthesis and characterization of Bifidogenic raffinose-derived oligosaccharides via acceptor reactions of glucansucrase E81
  Ispirli H., Bowman M. J. , Skory C. D. , DERTLİ E.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.147, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Characterisation of probiotic properties of yeast strains isolated from kefir samples
  Goktas H., Dikmen H., Demirbas F., SAĞDIÇ O., DERTLİ E.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, 2021 (Hakemli Dergi)
 21. Optimization of Biocatalytic Production of Enantiopure (S)-1-(4-Methoxyphenyl) Ethanol with Lactobacillus senmaizuke Using the Box-Behnken Design-Based Model
  Kavi M., Ozdemir A., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. Optimization of asymmetric reduction conditions of 1-(benzo [d] [1,3] dioxol-5-yl) ethanone by Lactobacillus fermentum P1 using D-optimal experimental design-based model
  Ozdemir A., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 23. A green nano-biosynthesis of selenium nanoparticles with Tarragon extract: Structural, thermal, and antimicrobial characterization
  Yilmaz M. T. , Ispirli H., Taylan O., DERTLİ E.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.141, 2021 (Hakemli Dergi)
 24. Lactic acid bacteria diversity and dynamics during ripening of traditional Turkish goatskin Tulum cheese produced in Mut region assessed by culturing and PCR-DGGE
  Demirci T., Akin N., Sözeri Atik D., Rabia Özkan E., DERTLİ E., Akyol İ.
  LWT, cilt.138, 2021 (Hakemli Dergi)
 25. Detection of fructophilic lactic acid bacteria (FLAB) in bee bread and bee pollen samples and determination of their functional roles
  Ispirli H., DERTLİ E.
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 26. Production of lactose derivative hetero-oligosaccharides from whey by glucansucrase E81 and determination of prebiotic functions
  İspirli H., DERTLİ E.
  LWT, cilt.137, 2021 (Hakemli Dergi)
 27. Effects of GSM 1800 band radiation on composition, structure and bioactivity of exopolysaccharides produced by yoghurt starter cultures
  KARATAŞ Ş. M. , EKİCİ L., DEVELİ İ., DERTLİ E., SAĞDIÇ O.
  ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, 2021 (Hakemli Dergi)
 28. Characterization of physicochemical and antioxidant properties of Bayburt honey from the North-east part of Turkey
  Bayram N. E. , Kara H. H. , Can A. M. , BOZKURT F., AKMAN P. K. , Vardar S. U. , ÇEBİ N., YILMAZ M. T. , SAĞDIÇ O., Dertli E.
  JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH, cilt.60, sa.1, ss.46-56, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 29. Comparison of functional characteristics of distinct Saccharomyces boulardii strains isolated from commercial food supplements
  Goktas H., DERTLİ E., SAĞDIÇ O.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.136, 2021 (Hakemli Dergi)
 30. Response of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) to dietary inclusion of Moringa oleifera essential oil under heat stress condition
  Tekce E., Bayraktar B., Aksakal V., Dertli E., Kamiloglu A., Topcu K. C. , TAKMA Ç., GÜL M., Kaya H.
  ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.19, sa.1, ss.514-523, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 31. Bio-catalytic asymmetric synthesis of beta-adrenergic receptor blocker precursor: (R)-2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethanol
  Taşdemir V., Kalay E., DERTLİ E., Sahin E.
  BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION, cilt.38, sa.6, ss.438-444, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 32. Structural and physicochemical characterisation and antioxidant activity of an α-D-glucan produced by sourdough isolate Weissella cibaria MED17
  Aburas H., İspirli H., Taylan O., Yilmaz M. T. , DERTLİ E.
  International Journal of Biological Macromolecules, cilt.161, ss.648-655, 2020 (Hakemli Dergi)
 33. An integrated neural-fuzzy methodology for characterisation and modelling of exopolysaccharide (EPS) production levels of Leuconostoc mesenteroides DL1
  Kabli M., Yilmaz M. T. , Taylan O., Kaya Y., Ispirli H., Basahel A., SAĞDIÇ O., DERTLİ E.
  COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.148, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 34. Synthesis of alternan-stabilized zinc nanoparticles: morphological, thermal, antioxidant and antimicrobial characterization
  Yucel N., Ispirli H., MERCAN E., ERDOĞAN Ü., DERTLİ E.
  PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 35. Optimization of lactose derivative hetero-oligosaccharides production using whey as the acceptor molecule by an active glucansucrase
  Kabli M., Ispirli H., Balubaid M., Taylan O., Yilmaz M. T. , DERTLİ E.
  BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 36. An alternative way to encapsulate probiotics within electrospun alginate nanofibers as monitored under simulated gastrointestinal conditions and in kefir
  Yilmaz M. T. , Taylan O., Karakas C. Y. , DERTLİ E.
  CARBOHYDRATE POLYMERS, cilt.244, 2020 (Hakemli Dergi)
 37. Determining the optimum model parameters for oligosaccharide production efficiency using response surface integrated particle swarm optimization method: an experimental validation study
  Sensoy A. T. , Ispirli H., DERTLİ E.
  PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, cilt.50, sa.8, ss.820-826, 2020 (Hakemli Dergi)
 38. Synthesis of silver nanoparticles prepared with a dextran-type exopolysaccharide fromWeissella cibariaMED17 with antimicrobial functions
  Ispirli H., SAĞDIÇ O., DERTLİ E.
  PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, 2020 (Hakemli Dergi)
 39. Synthesis and characterisation of alternan-stabilised silver nanoparticles and determination of their antibacterial and antifungal activities against foodborne pathogens and fungi
  Yilmaz M. T. , Ispirli H., Taylan O., DERTLİ E.
  LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.128, 2020 (Hakemli Dergi)
 40. Bioactive Characteristics of Wild Berberis vulgaris and Berberis crataegina Fruits
  Eroglu A. Y. , Cakir O., SAĞDIÇ M., DERTLİ E.
  JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.2020, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 41. Production of mannose-containing oligosaccharides by glucansucrase E81 and determination of their functional characteristics
  İspirli H., Dertli E.
  Biocatalysis and Biotransformation, cilt.38, sa.3, ss.202-209, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 42. Influence of Lactobacillus reuteri on internal organ weight, performance and meat quality of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) under heat stress
  Tekce E., Bayraktar B., Aksakal V., Dertli E., Kamiloglu A., Topcu K. C. , Kaya H., TAKMA Ç., Yasulergezer N.
  EUROPEAN POULTRY SCIENCE, cilt.84, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 43. Green synthesis of chiral aromatic alcohols with Lactobacillus kefiri P2 as a novel biocatalyst
  Baydaş Y., Dertli E., Şahin E.
  SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.50, sa.7, ss.1035-1045, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 44. Bifidogenic effect and in vitro immunomodulatory roles of melibiose-derived oligosaccharides produced by the acceptor reaction of glucansucrase E81
  İspirli H., Kaya Y., Dertli E.
  Process Biochemistry, cilt.91, ss.126-131, 2020 (Hakemli Dergi)
 45. Optimization of cryoprotectant formulation to enhance the viability of Lactobacillus brevis ED25: Determination of storage stability and acidification kinetics in sourdough
  Gul L. B. , Gul O., Yilmaz M. T. , Dertli E., Con A. H.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.44, sa.4, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 46. Diversity and functional characteristics of lactic acid bacteria from traditional kefir grains
  Purutoğlu K., İspirli H., Yüzer M. O. , Serencam H., Dertli E.
  International Journal of Dairy Technology, cilt.73, sa.1, ss.57-66, 2020 (Hakemli Dergi)
 47. Structural and technological characterization of ropy exopolysaccharides produced by Lactobacillus plantarum strains isolated from Tarhana
  Zehir Şentürk D., Dertli E., ERTEN H., Şimşek Ö.
  FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.29, sa.1, ss.121-129, 2020 (Hakemli Dergi)
 48. Impact of glucan type exopolysaccharide (EPS) production on technological characteristics of sourdough bread
  İspirli H., ÖZMEN D., YILMAZ M. T. , SAĞDIÇ O., Dertli E.
  Food Control, cilt.107, 2020 (Hakemli Dergi)
 49. Effects of Lactobacillus Reuteri E81 Added into Rations of Chukar Partridges (Alectoris Chukar) Fed Under Heat Stress Conditions on Fattening Performance and Meat Quality
  Tekce E., Bayraktar B., Aksakal V., Dertli E., Kamiloglu A., Cinar K., TAKMA Ç., Kaya H., GÜL M.
  BRAZILIAN JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, cilt.22, sa.2, 2020 (Hakemli Dergi)
 50. Preparation of gentiobiose-derived oligosaccharides by glucansucrase E81 and determination of prebiotic and immune-modulatory functions
  İspirli H., Colquhoun I. J. , Şahin E., SAĞDIÇ O., Dertli E.
  Carbohydrate Research, cilt.486, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 51. Production of enantiomerically pure (S)-phenyl(pyridin-2-yl)methanol with Lactobacillus paracasei BD101
  Şahin E., Serencam H., Dertli E.
  Biocatalysis and Biotransformation, cilt.37, sa.6, ss.448-454, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 52. Characterization of a glucansucrase from Lactobacillus reuteri E81 and production of malto-oligosaccharides
  ISPIRLI H., Yuzer M. O. , SKORY C., COLQUHOUN I. J. , SAĞDIÇ O., Dertli E.
  Biocatalysis and Biotransformation, cilt.37, sa.6, ss.421-430, 2019 (Hakemli Dergi)
 53. Non-linear rheological (LAOS) behavior of sourdough-based dough
  Yildirim-Mavis C., Yilmaz M. T. , Dertli E., Arıcı M., Özmen D.
  Food Hydrocolloids, cilt.96, ss.481-492, 2019 (Hakemli Dergi)
 54. A novel perspective for Lactobacillus reuteri: Nanoencapsulation to obtain functional fish fillets
  Ceylan Z., Uslu E., İspirli H., Meral R., GAVGALI M., 'Yilmaz M. T. , Dertli E.
  LWT, cilt.115, 2019 (Hakemli Dergi)
 55. Biocatalyzed Enantiomerically Pure Production of (S)-Phenyl(thiophen-2-yl)methanol
  Şahin E., Dertli E.
  Journal of Heterocyclic Chemistry, cilt.56, sa.10, ss.2884-2888, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 56. Effect of electrospun nisin and curcumin loaded nanomats on the microbial quality, hardness and sensory characteristics of rainbow trout fillet
  Meral R., Alav A., Karakas C., Dertli E., YILMAZ M. T. , Ceylan Z.
  LWT, cilt.113, 2019 (Hakemli Dergi)
 57. Production of enantiomerically enriched chiral carbinols using Weissella paramesenteroides as a novel whole cell biocatalyst
  Tozlu C., Şahin E., Serencam H., Dertli E.
  Biocatalysis and Biotransformation, cilt.37, sa.5, ss.388-398, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 58. Partial characterization of a levan type exopolysaccharide (EPS) produced by Leuconostoc mesenteroides showing immunostimulatory and antioxidant activities
  Taylan O., Yilmaz M. T. , Dertli E.
  International Journal of Biological Macromolecules, cilt.136, ss.436-444, 2019 (Hakemli Dergi)
 59. Physicochemical characterisation of an α-glucan from Lactobacillus reuteri E81 as a potential exopolysaccharide suitable for food applications
  ISPIRLI H., SAĞDIÇ O., YILMAZ M. T. , Dertli E.
  Process Biochemistry, cilt.79, ss.91-96, 2019 (Hakemli Dergi)
 60. Characterization of a 4,6-alpha-glucanotransferase from Lactobacillus reuteri E81 and production of malto-oligosaccharides with immune-modulatory roles
  Ispirli H., Simsek Ö., Skory C., SAĞDIÇ O., Dertli E.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.124, ss.1213-1219, 2019 (Hakemli Dergi)
 61. Whole cell application of Lactobacillus paracasei BD101 to produce enantiomerically pure (S)-cyclohexyl(phenyl)methanol
  Şahin E., Serencam H., Dertli E.
  Chirality, cilt.31, sa.3, ss.211-218, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 62. Synthesis and Biological Evaluation of Novel Tricyclic Pyrrolidinyl (R)-Alcohols and Amines
  Sahin E., KILIÇ H., TÖRNÜK F., Dertli E.
  Journal of Heterocyclic Chemistry, cilt.56, sa.3, ss.824-831, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 63. Electrospraying method for fabrication of essential oil loaded-chitosan nanoparticle delivery systems characterized by molecular, thermal, morphological and antifungal properties
  Yilmaz M. T. , YILMAZ A., AKMAN P. K. , BOZKURT F., Dertli E., BASAHEL A., AL-SASI B., TAYLAN O., SAĞDIÇ O.
  Innovative Food Science and Emerging Technologies, cilt.52, ss.166-178, 2019 (Hakemli Dergi)
 64. Characterization of chemical, molecular, thermal and rheological properties of medlar pectin extracted at optimum conditions as determined by Box-Behnken and ANFIS models
  Al-Amoudi R. H. , TAYLAN O., Kutlu G., Can A. M. , SAĞDIÇ O., Dertli E., Yilmaz M. T.
  Food Chemistry, cilt.271, ss.650-662, 2019 (Hakemli Dergi)
 65. Response surface methodology as optimization strategy for asymmetric bioreduction of acetophenone using whole cell of Lactobacillus senmaizukei
  Çolak N. S. , Şahin E., Dertli E., Yilmaz M. T. , Taylan O.
  Preparative Biochemistry and Biotechnology, cilt.49, sa.9, ss.884-890, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 66. Glucan type exopolysaccharide (EPS) shows prebiotic effect and reduces syneresis in chocolate pudding
  İspirli H., Demirbaş F., Dertli E.
  Journal of Food Science and Technology, cilt.55, sa.9, ss.3821-3826, 2018 (Hakemli Dergi)
 67. A novel strategy for probiotic bacteria: Ensuring microbial stability of fish fillets using characterized probiotic bacteria-loaded nanofibers
  Ceylan Z., Meral R., Karakaş C. Y. , Dertli E., YILMAZ M. T.
  Innovative Food Science and Emerging Technologies, cilt.48, ss.212-218, 2018 (Hakemli Dergi)
 68. Identification of Lactic Acid Bacteria from Spontaneous Rye Sourdough and Determination of Their Functional Characteristics
  Ispirli H., Demirbaş F., Yüzer M. O. , Dertli E.
  Food Biotechnology, cilt.32, sa.3, ss.222-235, 2018 (Hakemli Dergi)
 69. Synthesis of Enantiomerically Enriched Drug Precursors by Lactobacillus paracasei BD87E6 as a Biocatalyst
  Öksüz S., Şahin E., Dertli E.
  Chemistry and Biodiversity, cilt.15, sa.6, 2018 (Hakemli Dergi)
 70. Microbial species playing roles for the production of traditional Kasar cheese during pre-maturation period
  Yuvaşen A., Macit E., Dertli E.
  LWT - Food Science and Technology, cilt.91, ss.406-413, 2018 (Hakemli Dergi)
 71. Structural analysis of the α-D-glucan produced by the sourdough isolate Lactobacillus brevis E25
  Dertli E., Colquhoun I. J. , Côté G. L. , Le Gall G., Narbad A.
  Food Chemistry, cilt.242, ss.45-52, 2018 (Hakemli Dergi)
 72. Isolation and characterisation of lactic acid bacteria from traditional koumiss and kurut
  Ispirli H., Dertli E.
  International Journal of Food Properties, cilt.20, 2018 (Hakemli Dergi)
 73. Isolation and identification of exopolysaccharide producer lactic acid bacteria from Turkish yogurt
  İspirli H., Dertli E.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.42, sa.1, 2018 (Hakemli Dergi)
 74. Microbial diversity of traditional kefir grains and their role on kefir aroma
  Dertli E., Çon A. H.
  LWT - Food Science and Technology, cilt.85, ss.151-157, 2017 (Hakemli Dergi)
 75. Highly Enantioselective Production of Chiral Secondary Alcohols Using Lactobacillus paracasei BD101 as a New Whole Cell Biocatalyst and Evaluation of Their Antimicrobial Effects
  Yılmaz D., Şahin E., Dertli E.
  Chemistry and Biodiversity, cilt.14, sa.11, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 76. Highly Enantioselective Production of Chiral Secondary Alcohols with Candida zeylanoides as a New Whole Cell Biocatalyst
  Şahin E., Dertli E.
  Chemistry and Biodiversity, cilt.14, sa.9, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 77. Antimicrobial and functional properties of lactic acid bacteria isolated from sourdoughs
  Demirbas F., İspirli H., Kurnaz A. A. , YILMAZ M. T. , Dertli E.
  LWT - Food Science and Technology, cilt.79, ss.361-366, 2017 (Hakemli Dergi)
 78. Characterization of lactic acid bacteria from yogurt-like product fermented with pine cone and determination of their role on physicochemical, textural and microbiological properties of product
  Sert D., Mercan E., Dertli E.
  LWT - Food Science and Technology, cilt.78, ss.70-76, 2017 (Hakemli Dergi)
 79. Characterization of functional properties of Enterococcus spp. isolated from Turkish white cheese
  İspirli H., Demirbaş F., Dertli E.
  LWT - Food Science and Technology, cilt.75, ss.358-365, 2017 (Hakemli Dergi)
 80. Effects of in situ exopolysaccharide production and fermentation conditions on physicochemical, microbiological, textural and microstructural properties of Turkish-type fermented sausage (sucuk)
  Dertli E., YILMAZ M. T. , Tatlisu N. B. , Toker O. S. , CANKURT H., Sagdic O.
  Meat Science, cilt.121, ss.156-165, 2016 (Hakemli Dergi)
 81. A novel antifungal surface-coating application to limit postharvest decay on coated apples: Molecular, thermal and morphological properties of electrospun zein–nanofiber mats loaded with curcumin
  YILMAZ A., BOZKURT F., Cicek P. K. , Dertli E., DURAK M. Z. , YILMAZ M. T.
  Innovative Food Science and Emerging Technologies, cilt.37, ss.74-83, 2016 (Hakemli Dergi)
 82. Characterisation of lactic acid bacteria from Turkish sourdough and determination of their exopolysaccharide (EPS) production characteristics
  Dertli E., Mercan E., ARICI M., YILMAZ M. T. , SAĞDIÇ O.
  LWT, cilt.71, ss.116-124, 2016 (Hakemli Dergi)
 83. EpsA is an essential gene in exopolysaccharide production in Lactobacillus johnsonii FI9785
  Dertli E., Mayer M. J. , Colquhoun I. J. , Narbad A.
  Microbial Biotechnology, cilt.9, sa.4, ss.496-501, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 84. Development of a fermented ice-cream as influenced by in situ exopolysaccharide production: Rheological, molecular, microstructural and sensory characterization
  Dertli E., TOKER Ö. S. , DURAK M. Z. , YILMAZ M., Tatlisu N. B. , SAĞDIÇ O., CANKURT H.
  Carbohydrate Polymers, cilt.136, ss.427-440, 2016 (Hakemli Dergi)
 85. Decontamination of Escherichia coliO157: H7 and Staphylococcus aureus from Fresh-Cut Parsley with Natural Plant Hydrosols
  TÖRNÜK F., Dertli E.
  Journal of Food Processing and Preservation, cilt.39, sa.6, ss.1587-1594, 2015 (Hakemli Dergi)
 86. Impact of exopolysaccharide production on functional properties of some Lactobacillus salivarius strains
  Mercan E., İspirli H., Sert D., YILMAZ M. T. , Dertli E.
  Archives of Microbiology, cilt.197, sa.9, ss.1041-1049, 2015 (Hakemli Dergi)
 87. Isolation and identification of an exopolysaccharide producer Streptococcus thermophilus strain from Turkish yogurt Yoğurttan ekzopolisakkarit üreten Streptococcus thermophilus suşunun izolasyonu ve tanımlanması
  Dertli E.
  Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.229-232, 2015 (Hakemli Dergi)
 88. Impact of the exopolysaccharide layer on biofilms, adhesion and resistance to stress in Lactobacillus johnsonii FI9785
  Dertli E., Mayer M. J. , Narbad A.
  BMC Microbiology, cilt.15, sa.1, 2015 (Hakemli Dergi)
 89. Thermal loop test to determine structural changes and thermal stability of creamed honey: Rheological characterization
  KARASU S., TOKER Ö. S. , YILMAZ M. T. , Karaman S., Dertli E.
  Journal of Food Engineering, cilt.150, ss.90-98, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 90. Effect of in situ exopolysaccharide production on physicochemical, rheological, sensory, and microstructural properties of the yogurt drink ayran: An optimization study based on fermentation kinetics
  YILMAZ M., DERTLI E., TOKER Ö. S. , Tatlisu N. B. , SAĞDIÇ O., ARICI M.
  Journal of Dairy Science, cilt.98, sa.3, ss.1604-1624, 2015 (Hakemli Dergi)
 91. Characterization of functional properties of enterococcus faecium strains isolated from human gut
  İspirli H., Demirbaş F., Dertli E.
  Canadian Journal of Microbiology, cilt.61, sa.11, ss.861-870, 2015 (Hakemli Dergi)
 92. Steady, dynamic and creep rheological analysis as a novel approach to detect honey adulteration by fructose and saccharose syrups: Correlations with HPLC-RID results
  YILMAZ M. T. , TATLISU N. B. , TOKER Ö. S. , Karaman S., Dertli E., SAĞDIÇ O., ARICI M.
  Food Research International, cilt.64, ss.634-646, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 93. Structure and biosynthesis of two exopolysaccharides produced by lactobacillus johnsonii FI9785
  Dertli E., Colquhoun I. J. , Gunning A. P. , Bongaerts R. J. , Le Gall G., Bonev B. B. , Mayer M. J. , Narbad A.
  Journal of Biological Chemistry, cilt.288, sa.44, ss.31938-31951, 2013 (Hakemli Dergi)
 94. Spontaneous Mutation Reveals Influence of Exopolysaccharide on Lactobacillus johnsonii Surface Characteristics
  Horn N., Wegmann U., Dertli E., Mulholland F., Collins S. R. A. , Waldron K. W. , Bongaerts R. J. , Mayer M. J. , Narbad A.
  PLoS ONE, cilt.8, sa.3, 2013 (Hakemli Dergi)
 95. The effects of carbon dioxide addition to cheese milk on the microbiological properties of Turkish White brined cheese
  Dertli E., Sert D., Akin N.
  International Journal of Dairy Technology, cilt.65, sa.3, ss.387-392, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 96. Effects of sunflower honey on the physicochemical, microbiological and sensory characteristics in set type yoghurt during refrigerated storage
  Sert D., Akin N., Dertli E.
  International Journal of Dairy Technology, cilt.64, sa.1, ss.99-107, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. MACHINE LEARNING APPLICATION FOR OPTIMIZING ASYMMETRICAL REDUCTION OF ACETOPHENONE EMPLOYING COMPLETE CELL OF LACTOBACILLUS SENMAIZUKE AS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY APPROACH
  Taylan O., Yilmaz M. T. , Balubaid M., Alamoudi R., El-Obeid T., Dertli E., Sahin E., Bakhsh A. A. , Herrera-Viedma E.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.10, sa.1, ss.123-136, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Genome Sequences of Five Lactobacillus sp. Isolates from Traditional Turkish Sourdough
  Dertli E., Skory C. D. , Şimşek Ö.
  MICROBIOLOGY RESOURCE ANNOUNCEMENTS, cilt.6, sa.26, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Portakal Posasından Modifiye Pektin Eldesi ve Optimizasyonu, Kompozisyonel ve Yatışkan Faz Özelliklerinin Karakterizasyonu
  YILMAZ M. T. , MUSLU A., KARASU S., BOZKURT F., DERTLİ E.
  Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Optimization of pectin extraction from orange pulp and characterization of compositional and steady shear properties Portakal posasından modifiye pektin eldesi ve optimizasyonu, kompozisyonel ve yatışkan faz özelliklerinin karakterizasyonu
  YILMAZ M. T. , Muslu A., KARASU S., BOZKURT F., Dertli E.
  Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt.14, sa.2, ss.71-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. EFFECT OF IN SITU EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION ON SENSORYPROPERTIES OF TURKISH-TYPE FERMENTED SAUSAGE
  YILMAZ M. T. , TOKER Ö. S. , TATLISU N. B. , ARICI M., DERTLİ E.
  Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Pektinin Modifiye Edilerek Karakterize Edilmesi, Moleküler ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  YILMAZ M. T. , MUSLU A., DERTLİ E., TOKER Ö. S.
  Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Bioactive Peptides: Formation and Impact Mechanisms
  TÜYSÜZ B., DERTLİ E., ÇAKIR Ö., ŞAHİN E.
  International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.25, ss.736-743
 2. Efficient Biocatalytic Synthesis of (S)-1-(4-Methoxyphenyl) Ethanol by Saccharomyces Uvarum as a Whole-cell Biocatalyst
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.25, ss.171-175
 3. Implementation of Supercritical Fluid Extraction in Food Technology
  TÜYSÜZ B., DERTLİ E., ÇAKIR Ö., ŞAHİN E.
  International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 Eylül 2019 - 21 Eylül 2109, cilt.25, ss.716-721
 4. Potential Health Promoting Functions of Exopolysaccharides (EPS) from Lactic Acid Bacteria (LAB)
  VURMAZ M., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.25, ss.1376-1382
 5. Synthesis of Enantiopure (S)-1-(2-Chlorophenyl) Ethanol Using Whole‐cell Lactobacillus Curvatus Biotransformation
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.25, ss.176-180
 6. Storage Stability of Probiotic Weisella cibaria N9 in Freeze-Dried Form
  GÜL L. B. , GÜL O., DERTLİ E., ÇON A. H.
  10th Probiotics, Prebiotics New Foods, Nutraceuticals and Botanicals for Nutrition Human and Microbiota Health, Roma, İtalya, 8 - 10 Eylül 2019
 7. Effect of Cryoprotectant on the Viability of Lactobacillus brevis ED25 during Freezing and Freeze Drying and Stability of Freeze Dried Cells under Accelerated Storage Conditions
  GÜL L. B. , GÜL O., YILMAZ M. T. , DERTLİ E., ÇON A. H.
  2nd International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019
 8. YABANİ MEYVELERİN ANTİOKSİDAN POTANSİYELİ
  İlhan E. P. , ÇAKIR Ö., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019
 9. FONKSİYONEL GIDA KAVRAMI VE POST-BİYOTİKLER
  Çanakçi B., ÇAKIR Ö., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019
 10. FRUKTOFİLİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN GIDA TEKNOLOJİLERİAÇISINDAN ÖNEMİ
  Kaya Y., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019
 11. AHLAT (Pyrus elaegrifolia L.) MEYVESİNDEN ELDE EDİLEN PEKTİNİNKARAKTERİZASYONU
  ÇAKIR Ö., Tüysüz B., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019
 12. LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ ve BAĞIŞIKLIK ÜZERİNE POTANSİYELETKİLERİ
  Vurmaz M., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019
 13. ÖNEMLİ BİR PREBİYOTİK OLARAK İNÜLİN
  Kaya Y., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019
 14. BAKTERİYOFAJLARIN BİYOKORUYUCU OLARAK GIDA SANAYİİNDEKULLANIM OLANAKLARI
  Vurmaz M., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 Mayıs - 05 Şubat 2019
 15. FARKLI BİR KAYNAK OLARAK KUŞBURNU MEYVESİNDEN PEKTİNİNKARAKTERİZASYONU
  Çanakçi B., ÇAKIR Ö., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESSON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-V, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019
 16. Indispensable biocatalysts of asymmetric reduction reactions: pure enzymes and whole cells
  ŞAHİN E., TOZLU C., DERTLİ E., SERENCAM H.
  1. International Technological Sciences and Design Symposium (ITESDES-18), Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.1259-1264
 17. Indispensable Biocatalysts of Asymmetric Reduction Reactions: Pure Enzymes and whole cells
  ŞAHİN E., TOZLU C., DERTLİ E., SERENCAM H.
  1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018
 18. Lactic Acid Bacteria as Whole Cell Biocatalyst
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018
 19. Yeast Cells as a Biotransformation agents for Asymmetric Synthesis
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018
 20. Laboratory Scale-up Synthesis of Enantiomerically Pure (S)-1-phenylethanol by Candida zeylanoides as a Whole Cell Biocatalyst
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018
 21. A Leuconostoc lactis strain for the potential production of chiral secondary alcohols
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  1st INTERNATIONALCONFERENCE ON FOODAGRICULTURE AND ANIMALSCIENCES, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018
 22. Immobilization of enzymes and industrial applications alcohols
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD,AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018
 23. Role of alcohol dehydrogenases for the production of chiral secondary alcohols
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  1st INTERNATIONALCONFERENCE ON FOODAGRICULTURE AND ANIMALSCIENCES, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018
 24. Biocatalysts in Asymmetric Organic Synthesis
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018
 25. Production of a heteropolymeric exopolysaccharide by a Lactobacillus plantarum strain
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  1st INTERNATIONALCONFERENCE ON FOODAGRICULTURE AND ANIMALSCIENCES, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018
 26. Strategies to develop novel oligosaccharides by glucansucrases from LacticAcid Bacteria (LAB)
  DERTLİ E.
  1st INTERNATIONALCONFERENCE ON FOODAGRICULTURE AND ANIMALSCIENCES, 3 - 07 Ekim 2018
 27. Potential of polysaccharide-based nanoparticles for the removal of heavy metals
  SERENCAM H., GÜMÜŞ A., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  1. International Technology Sciencesand Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.509
 28. Removal of heavy metals by Lactobacillus spp. isolated from different sources
  GÜMÜŞ A., SERENCAM H., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  1. International Technology Sciences and Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.485
 29. Alcohol dehydrogenases as a potential promising tool for green chemistry
  TOZLU C., ŞAHİN E., DERTLİ E., SERENCAM H.
  1. International Technological Sciences and Design Symposium (ITESDES-18), Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.498
 30. An alternative strategy to limit chemical deterioration of fish fillets using nanoencapsulated Lactobacillus rhamnosus
  CEYLAN Z., ALAK G., DERTLİ E., MERAL R., KARAKAŞ C. Y. , YILMAZ M. T.
  I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018
 31. Enantioselective reduction of aryl and hetero aryl methyl ketones using lactic acid bacteria as a biocatalyst
  Tozlu C., ŞAHİN E., DERTLİ E.
  International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018
 32. Antimicrobial Activity of Yeasts Isolated From Fruits
  ÖZTEKİN S., DERTLİ E., KARBANCIOĞLU GÜLER H. F.
  ”, EurasianBiochem, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, 26 - 27 Nisan 2018
 33. Kadmiyum dekontaminasyonunda laktik asit bakterilerinin kullanım olanaklarının araştırılması
  İSPİRLİ H., SERENCAM H., GÜNDOĞDU A., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  2. Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies–ICADET 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1438
 34. Çeşitli Laktik Asit Bakterilerinin Kurşun İyonlarını in Vitro Bağlama Yeteneklerinin Araştırılması
  İSPİRLİ H., SERENCAM H., GÜNDOĞDU A., DERTLİ E., ŞAHİN E.
  II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1439
 35. Biyoindirgeme Reaksiyonlarının Vazgeçilmez Enzimleri: Alkol Dehidrogenazlar
  ŞAHİN E., TOZLU C., DERTLİ E.
  II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1448
 36. Candida Zeylanoides ile Asetofenon ve türevlerinin Asimetrik İndirgenmesi
  ŞAHİN E., DERTLİ E.
  II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1384
 37. Bütün Hücrenin Biyokatalist Olarak Kullanımında Yeni Gelişmeler: Tutuklama Teknolojisi
  ŞAHİN E., Tozlu C., DERTLİ E.
  II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1447
 38. EPS gen kümelerindeki glikoziltransferazlara bağlı karbonhidrat mühendisliği ve önemi
  DERTLİ E., ŞAHİN E.
  II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1446
 39. Glukan Tipi Ekzopolisakkarit (EPS)’in, Prebiyotik ve Fizikokimyasal Etkisinin Çikolatalı Puding Ortamındaİncelenmesi
  ispirli h., demirbaş f., DERTLİ E.
  ICADET, 21 - 23 Eylül 2017
 40. Türk Yoğurdundan Ekzopolisakkarit Üreten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  ispirli h., DERTLİ E.
  ICADET, 21 - 23 Eylül 2017
 41. Lactobacillus Reuteri EG-1’de Kodlanan Glukansükraz Geninin Açığa Çıkarılması
  DERTLİ E.
  ICADET, 21 - 23 Eylül 2017
 42. Tereyağindan Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterisi İdentifikasyonu
  AKGÜL H. İ. , DERTLİ E., ŞENGÜL M.
  International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 Eylül 2017
 43. Tereyağindan Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterisi İdentifikasyonu
  AKGÜL H. İ. , ŞENGÜL M., DERTLİ E.
  ICADET, 21 - 23 Eylül 2017
 44. Yeni Nesil Gıdaların Üretiminde ve Muhafazasında Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamaları
  DERTLİ E., YILMAZ M. T.
  ICADET, 21 - 23 Eylül 2017
 45. Identification of Exopolysaccharide (EPS) Producing Lactic Acid Bacteria from Butter (Tereyağindan Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterisi İdentifikasyonu)
  AKGÜL H. İ. , DERTLİ E., ŞENGÜL M.
  II. International Conferance and Advanced Engineering Techhnologies, 21 - 23 Eylül 2017
 46. Ekşi Hamur ve Ekşi Hamur Ekmeği Üretiminde Farklı Tahıl Tanelerinin Fonksiyonel Etkilerinin İncelenmesi
  ALKAY Z., YILMAZ M. T. , MUSLU A., DERTLİ E.
  2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017
 47. Characterisation of exopolysaccharides derived from selected bacterial strains isolated from yogurt and sourdough
  ERMİŞ E., Kurnaz A., Poyraz E., DERTLİ E., YILMAZ M. T.
  4th North and East European Congress on Food (NEEFood), Kaunas, Litvanya, 11 - 13 Eylül 2017
 48. Characterisation of exopolysaccharides derived from selected bacterial strains isolated from yogurt and sourdough
  KURNAZ A. A. , POYRAZ E., ERMİŞ E., DERTLİ E., YILMAZ M. T.
  4th North and East European Congress on Food, Vilnius, Litvanya, 11 - 13 Eylül 2017
 49. Production, structural and reological study on exopolysaccharides from lactobacillus plantarum strains
  ŞİMŞEK Ö., ZEHİR D., DERTLİ E.
  12. ULUSLARARASI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ SEMPOZYUMU, 27 - 31 Ağustos 2017
 50. Nanoemulsion-based delivery systems to improve functionality of oregano essential oil: Molecular characterization and in-vitro antifungal activity
  ERMİŞ E., ÇİÇEK P. K. , MERAL R., YILMAZ A., DERTLİ E., YILMAZ M. T.
  European Biotechnology Congress 2017, Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 27 Mayıs 2017, cilt.256, ss.35
 51. Nanoemulsion-based delivery systems to improve functionality of oregano essential oil: Molecular characterization and in-vitro antifungal activity
  ERMİŞ E., ÇİÇEK P. K. , MERAL R., YILMAZ A., DERTLİ E., YILMAZ M. T.
  European Biotechnology Congress, Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 27 Mayıs 2017
 52. Bayburt’un farklı bölgelerinden elde edilen balların GC-MS tekniği ile değerlendirilmesi
  ÇEBİ N., BOZKURT F., ÇİÇEK P. K. , DERTLİ E., KARA H. H. , YILMAZ M. T.
  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), KAPADOKYA, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017
 53. Bayburt’un farklı bölgelerinden elde edilen balların GC-MS tekniği ile değerlendirilmesi
  ÇEBİ N., ÇİÇEK P. K. , DERTLİ E., KARA H. H. , YILMAZ M. T.
  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017
 54. Functional properties of lactic acid bacteria LAB playing crucial roles on sourdough biotechnology
  DERTLİ E., YILMAZ M. T.
  European Biotechnology Conference, 5 - 07 Mayıs 2016
 55. Determination of functional characteristics presence of virulence factors and antibiotic resistance of enterococci isolated from Turkish White Cheese
  AKIN N., DERTLİ E., İspirli H., Yuvasen A., Alkay Z.
  European Biotechnology Conference, 5 - 07 Mayıs 2016
 56. Teknofonksiyonel yönleriyle Laktik Asit Bakterileri
  hümeyra i., demirbaş f., MERCAN E., DERTLİ E.
  Mühendislikte Yeni Teknolojiler, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015
 57. The Evaluation of Sugar Profiles of Honey Samples Obtained from Various Regions ofBayburt Using HPLC with Refractive Index Detector
  bozkurt f., ÇİÇEK P. K. , DERTLİ E., YILMAZ A., YILMAZ M. T.
  The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 Ekim 2015
 58. Biodiversity of Lactic Acid Bacteria in Turkish Sourdough and Genotypic Determination ofTheir Exopolysaccharide EPS Production Characteristics
  DERTLİ E., MERCAN E., KARAMAN S., ARICI M., YILMAZ M. T. , SAĞDIÇ O.
  The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 Ekim 2014
 59. Optimization of Pectin Extraction Conditions From Sugar Beet Pulp Response SurfaceMethodology Approach
  muslu a., DERTLİ E., YILMAZ M. T. , TOKER Ö. S.
  The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 Ekim 2015
 60. Biodiversity of LAB species in Turkish sourdough
  DERTLİ E., MERCAN E., ARICI M., YILMAZ M. T. , Sağdıç O.
  6th Sourdough Symposium, 30 Eylül - 02 Ekim 2015

Akademik İdari Deneyim

2018 - 2020 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
2015 - 2019 Uluslararası Ofis Başkanı Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Yönetilen Tezler

Dertli E., Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin (LAB) Probiyotik Potansiyelinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, Y.KAYA(Öğrenci), 2020
Dertli E., Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus İzolatlarının Moleküler Tanımlanması ve Endüstriyel Öneme Sahip Özelliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans, M.VURMAZ(Öğrenci), 2020
Dertli E., Yeni nesil teknikler kullanılarak hazırlanan propolis ekstraktlarının fitokimyasal özelliklerinin ve antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans, S.KAYABAŞI(Öğrenci), 2019
Macit E., Dertli E., Kars kaşarının mikrobiyal forasının ön olgunlaştırma periyodu boyunca değişimi ve gelişimi, Yüksek Lisans, A.YUVAŞEN(Öğrenci), 2019
Dertli E., Yabani kızamık (Berberis vulgaris L.) ve karamuk (Berberis crataegina DC.) meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal kapasitesinin tespit edilmesi, Yüksek Lisans, A.YAŞAR(Öğrenci), 2019
Dertli E., Geleneksel kefir danelerinden izole edilen laktik asit bakterileri ve mayaların tanımlanması ile bu mikroorganizmaların bazı fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, K.PURUTOĞLU(Öğrenci), 2018
Dertli E., Farklı kaynaklardan izole edilen Laktik Asit Bakterilerinin fonksiyonel özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, F.Demirbaş(Öğrenci), 2017
Dertli E., Ekşi Hamur ve Ekşi Hamur Ekmeği Üretiminde Farklı Tahıl Tanelerinin Fonksiyonel Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Z.Alkay(Öğrenci), 2017
Arslaner A., Dertli E., Erzincan Tulum Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin izolasyonu, mokelüler metotlarla tanımlanması ve ekzopolisakkarit(EPS) üretim potansiyellerinin genetik olarak belirlenmesi, Yüksek Lisans, H.İspirli(Öğrenci), 2016

Metrikler

Araştırma Alanları

Gıda Mühendisliği, Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik