Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçüm Parametrelerinin İncelenmesi

6th International Academic Student Studies Congress, İstanbul, Turkey, 23 April 2022, pp.250-260

Malatya Kent Merkezinde Kentsel Dirençlilik ve Doğal Afet Riskleri

6th International Academic Student Studies Congress, İstanbul, Turkey, 23 April 2022, pp.200-208

İstanbul’un Kuzeyinde Gelişen Mega Projelerin Kentsel Mekana Yansıması

II. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 November 2020, pp.84-85

Tarihi Kent Mekanlarında Kentsel Kimlikle Uyumlu Yeni Yapı Uygulamaları

II. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 November 2020, pp.72-74

Boğaziçi Kentsel Mekânında Farklı Kentsel Doku Özellikleri ve Yerel Kentsel Dönüşüm Uygulama Modelleri “Üsküdar Örneği”

7 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 15 December 2019, pp.932-950 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümde İyelik Hakkı ve Dönüşümü

I. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 May 2019, pp.261-264

Kentsel Dönüşüm ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa Uygulamaları

Kırklareli'nde Deprem ve Kentsel Dönüşüm Paneli, Kırklareli, Turkey, 24 December 2018 Sustainable Development

Tahrandaki 9. Bölgenin Deprem Riski ve Bunu Afete Dönüştüren Olasılıklar

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 October 2018, vol.1, pp.1155-1157

Af Yasaları Sürecinde 2018 Aşaması; İmar Barışı

""İmar Barışı İstisma Mı, Gelenek Mi" Panel ve Forumu, İstanbul, Turkey, 09 June 2018

Kentsel Dönüşümde Projelerinde Tasarım ve Uygulanabilirlik

Uluslararası 18. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 28 May 2007 - 29 May 2018

Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gelişimi ve Dönüşümü

İstanbul I. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018 Sustainable Development

Sürdürülebilir Yerleşme Sistemi Bağlamında Osmaniye Merkez Yerleşmesinde Yeşil Alan Sistemi

Her Yönüyle Osmaniye “Dünü, Bugünü, Yarını, 3-4-5 Mayıs 2016, Osmaniye, Stratejik Kalkınmada Kent Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitab, Osmaniye, Turkey, 3 - 05 May 2016, vol.1, pp.95-107

Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilir Planlama Bağlamında Kırklareli Merkez Yerleşmesi

Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi 1, Kuramdan Pratiğe Sürdürülebilirlik, 20-21 Nisan, 2016, Anemon Eskişehir Otel, Eskişehir., Turkey, 20 - 21 April 2016 Sustainable Development

Bilirkişilikte Aktörler ve Kişilikler

Bilirkişilik ve Adalet Sempozyumu, Turkey, 7 - 08 November 2014

Yönetim–Planlama Sarmalında Plan Kararlarının İstanbul Kıyılarına Etkileri

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 4, «Jeolojik Açıdan Mega Projeler», İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2014, pp.137-138

İstanbul Kent Kıyıları Yönetim Planının Hazırlanması Sürecinde Yöntem ve Yaklaşım

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 November 2014, pp.1-16

Kıyı Alanlarına Yönelik Yasal Ve Yönetsel Çerçevenin Planlama Yansımaları “Yasalar– Kurumlar–Planlar ve Parçalanmış Kıyı Mekanı

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası, İTÜ Maçka Yerleşkesi, İşletme Fakültesi, 7-8-9 Kasım 2014, Sf:1-16,,İstanbul., İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.1-16

İstanbul Kenti Kıyı Alanları Yönetim Planının Hazırlanması Sürecinde Yöntem Ve Yaklaşım

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası, İTÜ Maçka Yerleşkesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.1-16

İstanbul’da Kent-Kıyı İlişkisini ve Makroformunu Değiştirici Boyuttaki Kıyı Dolgu Alanları: Maltepe ve Yenikapı Dolguları

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, «Jeolojik Açıdan Mega Projeler», İstanbul, Turkey, 01 September 2014, pp.135-136

Yönetim–Planlama Sarmalında Plan Kararlarının İstanbul Kıyılarına Etkiler

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 4, «Jeolojik Açıdan Mega Projeler, İstanbul, Turkey, 01 September 2014, pp.137-138

Dönüşen ve Dönüştürücü Boyutu ile Büyük Projelerin Kent Kıyı İlişkisine Etkileri

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 2014 Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı, Turkey, 13 June 2013, vol.1, pp.435-455

Tourism Development Strategies in the Context of Coast, Culture and Agriculture-Büyükmenderes Basin

51st Congress of the European Regional Science Association: New Challanges for European Regions and Urban Areas in Globalised World, Barcelona, Spain, 30 August 2011, pp.125 Sustainable Development

Tourism And Its Future, Tourism Development Strategies in the Context ofCoast, Culture and Agriculture - Meander Basin

ERSA-European Regional Science Resociation-Congres Barselona, Tourism, Cultural İndustries and Regional Development, Barselona, Spain, 31 August - 02 September 2011

Planlama 1

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, ŞBP Eğitimi Semineri, İstanbul, Turkey, 10 January 2009, pp.9-30

Antalya Örneğinde Sürdürülebilir Turizm Politikaları Bağlamında Doğal Kaynakların Koruma- Kullanma Dengesi,

Medi-trioloji, İnternational Gazimağusa Symposium 2007, 08-09-10..11.2007, Gazimağusa Municipality-Eastern Mediterannean University,. sf: 88-95 Gazi Magosa-Kuzey Kıbrıs, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 8 - 10 November 2007, pp.88-95 Sustainable Development

Antalya Örneğinde Sürdürülebilir Turizm Politikları Bağlamında Doğal Kaynakların Koruma Kullanma Dengesi

Medi-Triology-CCC, V. International Gazimağosa Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 8 - 10 October 2007, pp.88-95 Sustainable Development

Sosyo Kültürel Miras Sembollerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleceğe Taşınması Akdeniz Örneği

Medi-Triology-CCC, V. International Gazimağosa Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 8 - 10 October 2007, pp.103-109 Sustainable Development

Antalya Örneğinde Sürdürülebilir Turizm Politikaları Bağlamında Doğa Kaynakların Koruma – Kullanma Dengesi

Meditriology 2: Coastal Cities, Culture, Conservation, İnternational Gazimağusa Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 01 October 2007, pp.88-95 Sustainable Development

Sosyo-Kültürel Miras Sembollerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleceğe Taşınması: Akdeniz Örneğinde

Meditriology 2: Coastal Cities, Culture, Conservation, İnternational Gazimağusa Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 01 October 2007, pp.103-109 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm Alanlarında Bilgi Toplama, Değerleme, Uygulama Teknikleri ve Kadastral Bilgi Aktarımı İlişkileri

Uluslararası Kadastro Kongresi, Mayıs 2005, MTA Kongre Salonu, TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Kadastro Kongresi, 2006, Ankara, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2005, pp.149-154 Sustainable Development

“Kentsel Dönüşümde Uygulama Araçları

Kentsel Dönüşüm Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 13 June 2003, pp.280-294

Kentsel Mekanın Kendini Tüketme Süreci ve Dönüşüm

Konut Kurultayı, İstanbul, Turkey, 22 May 2002, vol.1, pp.318-323 Sustainable Development

İstanbul’da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Arayışında Fikirtepe Örneği

Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 February 2002

La Transformation De La Corne D’or

Workshop, İnter-estuary Territorial Planning (Setubal Peninsula), Instituto Superior Tecnico, Universidade Tecnica De Lisboa, Yıldız Teknik Üniversitesi, Lizboa, Portugal, 20 - 30 March 2002

İstanbul'da Deprem Riskine Karsı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği

Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 February 2002, pp.1-10

İstanbul da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği

KENTLERİN DEPREME HAZIRLANMASI VE İSTANBUL GERÇEĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 8 - 09 February 2002

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Meydana Gelen Hasarın Yönetim, Planlama ve Uygulama Boyutu

Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 1999

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında Adapazarı Merkez ve Yeni Yerleşim Alanlarına (Karaman) Yönelik Planlama Politikaları

Şehir Plancıları Odası Deprem ve Planlama Atölyesi, Kocaeli, Turkey, 27 November 1999, vol.1, pp.2-12

Vulnerability Analysis of Central of Adapazarı on İzmit-Körfez Eartquake of 17th august 1999

İTÜ-IAHS International Conference on The Kocaeli Eartquake 17 August 1999, A Scientific Assessment and Recommendations for Re-Buildings, Published by İstanbul Technical University, p:413, 1999, İstanbul, İstanbul, Turkey, 2 - 05 December 1999, pp.411-413

Metropoliten Alanlarda Kentsel Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği

Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 October 1998, vol.1, pp.288-301 Sustainable Development

İstanbul Metropoliten Alanında Çevre ile Uyumlu Kentleşme Olgusunda Eyüp Örneği

Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu ’xx99, Turkey, 17 - 19 February 1999

Landuse in Kağıthane, A Distinctive Subregion in Greater City

Planning For A Broader Europe VIII. AESOP Congress Proceedings Vol:4, YTÜ. Published By Faculty Of Architecture, İstanbul., İstanbul, Turkey, 24 - 27 August 1994, vol.4, pp.191-201

The Pisidya Lakes Region in Relation To Renawal Of Touristic İmage

Planning For A Broader Europe VIII. AESOP Congress Proceedings Vol:3, P:31, YTÜ Published By Faculty Of Architecture, İstanbul., İstanbul, Turkey, 24 - 27 August 1994, vol.3, pp.31-41

Eğitim Yapılarında Yer Seçimi ve Donatı Değerleri

21. Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 May 1993

Books & Book Chapters

Kentsel Dönüşümde Endüstriyel Miras Yapı ve Alanları

in: Değişen İstanbul'un Kentsel Çevresinde Seçmeler, Bursa, Pınar Erkan, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, pp.93-131, 2022

İstanbul’un Kentleşme Sürecinde Doğallık ve Rantın Çatışma Ortamı Olarak Kuzey Ormanları

in: Ekosistem, İklim ve Kentsel Büyüme Perspektifinden İstanbul ve Kuzey Ormanları, Akkemik Ünal, Editor, Türkiye Ormancılar Derneği Yayın No: 50, İstanbul, pp.74-92, 2020 Sustainable Development

Akçakoca Kıyı Alanı ve Balıkçı Barınağı

in: Kıyı ve Deniz Çalıştayı, Yüksel,Y., Editor, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, pp.99-115, 2013

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yaklaşım Sorunları

in: Kent Düşleri Atölyeleri VII Kamusal Alanlar, Önal Feride, Karadağ Derya, Editor, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, pp.25-30, 2012

Atölye Bostan: Kuzguncuk Bostanı ve Yakın Çevresi

in: Kent Düşleri, Önal,F.,Karadağ,D., Editor, Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, pp.13-26, 2011

Kuzguncuk-Bir Mahalle Kurgusu”, “Kamusal Alanlar: Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar – Kuzguncuk Bostanı

in: Kent Düşleri Atölyeleri Kamusal Alanlar: Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar, Dilek Yıldız, Zeki Şerifoğlu, Kıvanç Kutluca, Sıla Durhan, Editor, İstanbul Mimarlar Odası, İstanbul, pp.13-26, 2011

Lisans Eğitimi Planlama I

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl, Cengiz, Hüseyin, Evren, Yiğit, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.9-30, 2010

Planlama 1

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Seminerleri, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Elif Örnek, Mehmet Doruk Özügül, İrfan Emre Kovankaya, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, pp.9-31, 2010

Ilıca Toplu Konut Alanı ve Konaklı Kış Sporları Merkezi İmar Planları

in: EEB Bölgesel Gelişme Planı, "Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model”, Şengezer, Betül, Editor, Tayf Matbaacılık Ltd., Şti, İst, İstanbul, pp.23-27, 2005

EEB Erzurum-Merkez Vakıflar Çarşısı, Ilıca Termal Kür Merkezi Uygulama Projeleri

in: EEB Bölgesel Gelişme Planı, "Ekonomik-Toplumsal-Mekansal Örgütlenme İçin Dar Bölgeli Polarize Model”, Şengezer, Betül, Editor, Tayf Matbaacılık Ltd., Şti, İst., İstanbul, pp.23-27, 2005

Cities in Weastern Marmara Region:Before and After The Earthquake

in: Natural Disasters Designing For Safety, Komut, Emine, Editor, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, İstanbul, pp.65-81, 2001

Kapadokya Bölgesinde Mekansal Yapı

in: Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Altan, İlhan, Koç, Ercan, Editor, YTÜ Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamalı Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul, pp.58-69, 1992

Expert Reports

Metrics

Publication

75

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

1

Project

9

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals