Announcements & Documents

2021-22 Güz Dönemi Mukavemet I Ödevi
Homework
12/28/2021
Mukavemet II Başarı Notları
Announcement
6/25/2021

Usis verimli çalışmadığı için başarı notları web ortamında ilan edilmiştir.

İlan_Muk II.pdf Creative Commons License

Mukavemet II Final Sınav Uygulama ve Esasları
Announcement
6/16/2021
Genel Uygulama-Mukavemet II
Lecture Note
6/7/2021
Stabilite Uygulama Mukavemet II
Lecture Note
6/7/2021
Elastik Stabilite-Mukavemet II
Lecture Note
5/30/2021
Tesir Katsayıları-Mukavemet II
Lecture Note
5/23/2021
Mohr Metodu-Mukavemet II
Lecture Note
5/2/2021
Elastik Eğri-Mukavemet II
Lecture Note
4/18/2021
Burulmalı Eğilme-Mukavemet II
Lecture Note
4/11/2021
Kesmeli Eğilme Örnek
Lecture Note
4/1/2021
Kesmeli Eğilme-Mukavemet II
Lecture Note
3/26/2021
Kırılma Teorileri-Mukavemet II
Lecture Note
3/16/2021
Mukavemet II-Normal Kuvvet ve Eğilme (11/03/21)
Lecture Note
3/8/2021