Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Armenian Migration from the Ottoman Empire to the United States in the 19th Century and Its Effects

4thAnnual International Conference on Social Sciences "Identity, Economics, and Politics", İstanbul, Turkey, 10 - 11 September 2020, pp.18

Son Dönem Türk Düşünürlerinden Nevzat Kösoğlu’nun Milliyetçilik Anlayışı

III. YTU Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2016, pp.27

Books & Book Chapters

YILDIZ SARAYI FOTOĞRAF KOLEKSİYONU

in: TARİHİN ENGİN SULARINDA PROF. DR. VAHDETTİN ENGİN'E ARMAĞAN, ARİF KOLAY,AHMET VURGUN, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.389-412, 2022

Nevzat Kösoğlu'nun Düşünce Dünyası ve Eserleri Hakkında Değerlendirme

in: Nevzat Kösoğlu Armağanı, Ayşe Melek Özyetgin, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.11-113, 2019

Nevzat Kösoğlu

in: Türk Milliyetçiliği Portreler, Şenol Durgun, Editor, A Kitap, İstanbul, pp.513-520, 2019

Türk Milliyetçiliğinin Çağdaş Düşünürü Nevzat Kösoğlu: Hayatı ve Eğitime Bakışı

in: "Millî" Eğitim Üzerine Yazılar, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.227-241, 2019