Education Information

Education Information

  • 2008 - 2015 Doctorate

    Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sosyoloji, Turkey

  • 2005 - 2008 Postgraduate

    Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

  • 2001 - 2005 Undergraduate

    Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey