Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Fizikokimya, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Fizikokimya, Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Çeşitli polimer-polimer karışımlarının ters gaz kromatografi, viskozite ve iletkenlik metodlarıyla karekterizasyonu

  Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences

 • 2005 Postgraduate

  Poli (eter imid)'in termodinamik etkileşimlerinin ve ikinci dereceden geçişlerinin ters gaz kromatografisi metodu ile belirlenmesi ve poli (eter imid)'in elektrik iletkenliğinin incelenmesi

  Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences