Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Alternatif bir mekan olarak mimarlıkta eşik mekanlar

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Mimarlık/Mimari Tasarım

 • 2016 Doctorate

  TÜRKİYE'DEKİ İSLAM TAPINMA MEKÂNI TASARIMLARI VE MİMARİ TASARIM PARADİGMALARININ MİMARİ PROJE YARIŞMALARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Mimarlık/Mimari Tasarım

 • 2015 Postgraduate

  Kamusal bir alan olarak cadde: Bağdat Caddesi örneği

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Mimarlık/Mimari Tasarım

 • 2014 Postgraduate

  Doğu Karadeniz bölgesinde geçmişten günümüze vernaküler mimari

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Mimarlık/Mimari Tasarım

 • 2011 Postgraduate

  Konut dış mekanlarının kentsel bütünlük açısından değerlendirilmesi: İstanbul -Bakırköy örneği Sustainable Development

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Mimarlık/Mimari Tasarım