Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Yildiz Technical University, Fen Edebiyat, Kimya, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Chemistry, Turkey

 • 1989 - 1998 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Multikomponent Yöntemiyle Yeni Hetaril Substitue İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Sentezi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya, Organik Kimya

 • 2002 Postgraduate

  Hetaril Susbtitue Benzoksazol ve Benzotiyazollerin Sentezi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya, Organik Kimya