Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Encountering the Age of Civility: The Late Ottoman Etiquette Literature (1890-1918)

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, 2022 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Education of Citizenship, Morality and Civility in the Second Constitutional Period: The Texbooks of Malumat-i Medeniye

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.52, pp.311-342, 2018 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Çöpçatanlık Ajansı: Teshil-i İzdivaç ve Teşkil-i Aile İdarehanesi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.49, pp.419-436, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evliliği Kolaylaştırmak: Geç Dönem Osmanlı’da İzdivaç İlanları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.4, pp.2591-2609, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Geç Dönem Osmanlı Kız Mekteplerinde Fennî Ev İdaresi Eğitimi: Müfredat ve Ders Kitapları

Türkiyat Mecmuası, vol.29, no.2, pp.591-620, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Negotiations with Alla Franca: The Attires of Men in Late Ottoman Etiquette Books

International Journal of Turcologia, vol.12, no.24, pp.5-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Muâşeret Kitaplarında Sofra Âdâbı

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.58, pp.157-176, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Mu’âşeret Literatürü”

Toplumsal Tarih, no.231, pp.52-59, 2013 (Other Refereed National Journals)

Geç Dönem Osmanlı Âdâb ı Muâşeret Kitaplarında Hane Tanzimi ve Salon Âdâbı

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, no.4, pp.2919-2938, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

II. Abdülhamit Dönemi İstanbul’unda Ramazan Eğlenceleri:Şehzadebaşı Piyasası

2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.451-459

Geç Dönem Osmanlı'da Kız Mekteplerine Özgü. Müfredat Programı: İdare-i Beytiye Dersleri

XVIII. Türk Tarih Kongresi / XVIIIth Turkish Congress of History, Ankara, Turkey, 01 October 2018, pp.124-125

Late Ottoman Etiquette Books: Multiple Negotiations with Alla Franca

Contextualizing History Writing in the Ottoman and Indian Worlds, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 June 2017

Ahlaklı ve Medeni Nesiller Yetiştirmek: Malumat-ı Medeniye Ders Kitapları

Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 April 2015

“19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’da Yaşama Adabı: Rehber-i Müsafirin ve Âdâb-ı Mu’âşeret”

YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, İSTYAM 2013 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 October 2013, pp.752-760

“Değişim ile Yüzleşme: Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Mu’âşeret Kitapları”

The First International ISAR Istanbul Symposium, Civilization and Change / 1. Uluslararası ISAR Istanbul Buluşması: Medeniyet ve Değişim, İstanbul, Turkey, 03 November 2012, pp.9-19

“Osmanlı Modernleşme Sürecinde Âdâb-ı Muâşeret”

Kültürümüzde Adab-ı Muaşeret, Bilecik Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilecik, Turkey, 04 May 2012, pp.19-27

“İstanbul’da İki Devir: İstanbulin ve Redingot Devri”

29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu 2, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2014

II. Meşrutiyet Dönemi Malumat-ı Medeniye Ders Kitaplarında Ahlak Eğitimi

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17 Ekim 2015

Books & Book Chapters

Osmanlı Dünyasında Mahremiyet: İfşa ile İhlal Arasında

in: MAHREMİYET: HAYATIN SIRLARI VE SINIRLARI, Nazife Şişman, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.51-65, 2019

Değişim ile Yüzleşme: Geç Dönem Osmanlı Adab-ı Muaşeret Kitapları

in: Medeniyet ve Değişim / Civilization and Change, Kamil Yelek,M. Tahir Kılavuz, Editor, İSAR, İstanbul, pp.9-18, 2016

“İstanbul’da Âdâb-ı Muâşeret” / Etiquette Rules in Istanbul

in: Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Yılmaz C., Editor, Tdv İsam Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.364-383, 2016

Osmanlı Modernleşme Sürecinde Âdâb-ı Muâşeret

in: Kültürümüzde Adab-ı Muaşeret, Azmi Özcan, Editor, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, Bilecik, pp.19-27, 2015

“İlk Kadın Dergilerinde ‘Kadınlık’: İffetli ve Mektepli”

in: Harf Harf Kadınlar, Şişman N., Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.99-113, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Adab-ı Muaşeret

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.34-36, 2016