Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EVALUATION OF RECREATIONAL AREAS USED FOR ECOTOURISM

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.11, no.3, ss.1055-1059, 2010 Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇALIŞMA ORTAMINA UYGUN ZEMİN YAPISININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ (AHP) İLE SEÇİMİ

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi, cilt.1, ss.39-54, 2016
Link

Underlying Factors of Occupational Accidents: The Case of Turkey

Open Journal of Safety Science and Technology, cilt.6, ss.1-10, 2016
Link

Analysis of the relation between the characteristics of workers and occupational accidents using data mining

The Turkish Journal of Occupational /Environmental Medicine and Safety, cilt.1, ss.102-118, 2016

Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Teftişlerinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi

İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, cilt.17, ss.76-91, 2015
Link

Analysis of Occupational Accidents in Construction Sector in Turkey

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, cilt.1, ss.421-428, 2014
Link

Analysis of Shipyard Accidents in Turkey

British Journal of Applied Science & Technology, cilt.5, ss.472-481, 2014
Link

Türkiyede Kadın Çalışanların Mesleki Sağlık ve Güvenlik Koşulları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.268-284, 2010

Risk Değerlendirmesinde Yöntem Tartışması

Toprak İşveren Dergisi, cilt.86, ss.16-19, 2010

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Model Arayışı

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, cilt.7, ss.30-35, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şantiye Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tutum ve Algılarının İncelenmesi

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, Türkiye, 30 Kasım 2017, ss.1-7

Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması

Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 11 Aralık 2016, ss.11-13

Çalışma Ofislerinin Ergonomik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: YTÜ Çalışanları Örneği.

1.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi. Bingöl Üniversitesi., Bingöl, Türkiye, 08 Nisan 2016, ss.33-39

İş Kazalarının Demografisi Kazalarda İnsan Faktörü Üzerine Bir Değerlendirme

İSİG İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Mart 2013, ss.23-28

Occupational Health and Safety in Chemistry Education and Application to Asbestos

European Conference on Research in Chemical Education, 9th ECRICE

Kitap & Kitap Bölümleri

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler, Doç.Dr. Selçuk Çebi, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.35-55, 2017

AB ve İş Sağlığı Güvenliği

Çasgem Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi, Ankara, 2011