Learning Knowledge


Doctorate
2018 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Mimarlık/ Yapı Fiziği, Turkey

Postgraduate
2016 - 2018
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Mimarlık/ Yapı Fiziği, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, NLITED - B5.1_your first daylight model with Ladybug.tools in Rhino+Grasshopper, NLITED-New Level of Integrated Techniques for Daylighting Education, 2022
Data Analysis, Kent Sağlığı Çalışmalarında Veri Analizi: SPSS Uygulamaları, Gazi Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi/Lokman Hekim Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi/ , 2022
Environment and Sustainability, Sustainable Architecture Week, UGREEN - Green Building School, 2021
Vocational Training, Author Workshop - Efficient Research Publishing Preparation, Elsevier, 2020
Vocational Training, Springer Nature Yazar Çalıştayı, Springer, 2020
Occupational Health and Safety, afet ve acil durum eğitimi, Yıldız Technical University, 2019
Occupational Health and Safety, Temel İSG eğitimi, Yıldız Technical University, 2016

Dissertations

Postgraduate, An evaluation of thermal comfort conditions and energy consumption of the shopping malls, Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, 2018

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2016 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture

Researcher
2022 - 2022
Danmarks Tekniske Universitet, Sustain, Department of Environmental and Resource Engineering

Research Assistant
2014 - 2016
Adana Alparslan Türkeş Science And Technology University, Faculty Of Archıtecture And Desıgn, Mimarlık

Supported Projects

 1. Yüceer H., Zoroğlu F., Project Supported by Higher Education Institutions, Adana da yer alan kiliseden camiye çevrilmiş kültür varlıklarının Kuzey Kıbrıs taki örneklerle karşılaştırılması, 2014 - 2015

Awards

 1. Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Best Presentation Award, 4 Th International Conference Of Contemporary Affairs İn Architecture And Urbanism Iccaua2021, May 2021
 2. Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Gökdemir H., Best Paper Award, 3 Th International Conference Of Contemporary Affairs İn Architecture And Urbanism Iccaua2020, May 2020

Scholarships

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı , TUBITAK, 2022 - 2022

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. A method for determining and improving the visual comfort change in strengthened buildings: educational building-the example of classroom Güçlendirme yapilan binalarda görsel konfor deǧişiminin saptanmasi ve iyileştirilmesi için bir yöntem: eǧitim binasi-derslik örneǧi
  Atmaca A. B., Zoroğlu F., Ünver F. R., Zorer Gedik G.
  Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.37, no.4, pp.1915-1930, 2022 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. A Computational Design Strategy for Integrated Façades
  Gürcan C. G., Heyik M. A., Taştan H., Zoroğlu F.
  MEGARON, vol.18, no.1, pp.72-87, 2023 (ESCI)
 2. A field study on thermal comfort in the shopping malls in a temperate humid climate
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, vol.19, no.1, pp.103-118, 2022 (Scopus)
 3. A new design proposal for perforated solar screens and optimization in terms of solar control
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  Civil Engineering and Architecture, vol.9, no.7, pp.2416-2426, 2021 (Scopus)
 4. The impact of transparency ratio on thermal comfort: A field study on educational building
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Gökdemir H.
  Civil Engineering and Architecture, vol.8, pp.890-897, 2020 (Scopus)
 5. Determination of Thermal Comfort Conditions of An Educational Building in Temperate - Humid Climate
  Zoroğlu F., Hasmaden F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  Modular Journal, vol.2, no.2, pp.46-57, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Kozan Kıbrıslar Köyü Cami: Kırsal Alanda Kiliseden Camiye Dönüştürülmüş Bir Yapının Mimari Analizi
  YÜCEER H., EFEOĞLU M., ZOROĞLU F.
  Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.80-95, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. The Impact of Transparency Ratio on Visual Comfort: A Field Study on Educational Building
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  in: New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism, Hourakhsh Ahmad Nia, Editor, Cinius Yayınları, İstanbul, pp.53-60, 2020
 2. The Impact of Transparency Ratio on Visual Comfort: A Field Study on Educational Building
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  in: New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism, Hourakhsh Ahmad Nia, Editor, Cinius Yayınları, İstanbul, pp.5-60, 2020

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. The Assessment of External Vertical Perforated Shading System in Terms of Visual Comfort
  Zoroğlu F., Plenikowski M., Ahmadi M.
  BUILDSIM-NORDIC 2022, Kobenhavn, Denmark, 22 - 23 August 2022, pp.1
 2. A New Design Proposal for Perforated Solar Screens and Optimization in Terms of Solar Control
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  4 th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), Antalya, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.12
 3. The Impact of Transparency Ratio on Visual Comfort: The Case Study of an Educational Building in Istanbul
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2020), Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2020, pp.5
 4. The Impact of Transparency Ratio on Thermal Comfort: The Case Study of an Educational Building in Istanbul
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Gökdemir H.
  3rd International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2020), Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2020, no.316379, pp.6
 5. Determination of Thermal Comfort Conditions of An Educational Building in Temperate - Humid Climate
  Zoroğlu F., Hasmaden F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  International Conference on Energy and Sustainable Built Environment(ICESBE 2019), İstanbul, Turkey, 19 - 20 June 2019, pp.29-30
 6. Çevresel Sürdürülebilirlik Kapsamında Konutta Isıl Konforun Sağlanması ve Enerji Tüketiminin Azaltılması
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  İstanbul I. Konut Kurultayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.1702-1713
 7. Kozan Kibrislar Köyü Cami: Kirsal Alanda Kiliseden Camiye Dönüştürülmüş Bir Yapinin Mimari Analizi
  Yüceer H., Efeoğlu M., Zoroğlu F.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.367
 8. AN EVALUATION OF THERMAL COMFORT CONDITIONS IN SHOPPING MALLS IN ISTANBUL
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, 26 - 28 July 2017
 9. ENERJİ ETKİN TASARIMIN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Zoroğlu F.
  2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 May 2017, pp.801-802

Artistic Activity

Yağmur Ş., İlgürel M. N., Göksu A. U., Zoroğlu F., Yüksel S., Atmaca A. B., bauhaus 100. yılında tasarım festivali, Festival, November 2019

Academic and Administrative Experience

2023 - Continues Internship Committee Member Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture
2020 - Continues Yapı Fiziği Lisansüstü Program Yürütücüsü Yardımcısı Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture
2020 - Continues Assistant Coordinator Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture
2018 - Continues Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Koordinatörü Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture
2018 - Continues Yapı Fiziği Uzmanlık Birimi Koordinatörü Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture
2021 - 2022 Kurum İçi Yatay Geçiş ve Çift Lisans Komisyonu Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture
2017 - 2018 Erasmus Komisyon üyeliği Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture

Scientific Research / Working Group Memberships

Cost Action Ca20139 - Holistic Design Of Taller Timber Buildings (Helen) , COST (European Cooperation in Science and Technology), Belçika, https://www.cost.eu/actions/CA20139/#tabs+Name:Description, 2023 - Continues
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ TEKNOLOJİLERİ, EKOSİSTEMLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE GRUBU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, sustainablecitiesytu@gmail.com, 2017 - Continues

MetricsResearch Areas

Architecture, Building Information, Physical Urban Protection, Engineering and Technology

Representation and Promotion Activities

Institutional Promotion, KARİYER GÜNÜ, Turkey, İstanbul, 2022 - 2022
Institutional Promotion, Lisansüstü Programlar Online (Çevrim İçi) Tanıtım Günü, Turkey, İstanbul, 2021 - 2021