Ögrenim Bilgisi


Doktora
2018 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık/ Yapı Fiziği, Türkiye

Yüksek Lisans
2016 - 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık/ Yapı Fiziği, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, NLITED - B5.1_your first daylight model with Ladybug.tools in Rhino+Grasshopper, NLITED-New Level of Integrated Techniques for Daylighting Education, 2022
Veri Analizi, Kent Sağlığı Çalışmalarında Veri Analizi: SPSS Uygulamaları, Gazi Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi/Lokman Hekim Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi/ , 2022
Çevre ve Sürdürülebilirlik, Sustainable Architecture Week, UGREEN - Green Building School, 2021
Mesleki Eğitim, Author Workshop - Efficient Research Publishing Preparation, Elsevier, 2020
Mesleki Eğitim, Springer Nature Yazar Çalıştayı, Springer, 2020
İş Sağlığı ve Güvenliği, afet ve acil durum eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019
İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel İSG eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Alışveriş merkezlerinin ısıl konfor ve enerji tüketimi açısından değerlendirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2018

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi
2016 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Araştırmacı
2022 - 2022
Danmarks Tekniske Universitet, Sustain, Department of Environmental and Resource Engineering

Araştırma Görevlisi
2014 - 2016
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

Desteklenen Projeler

 1. Yüceer H., Zoroğlu F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Adana da yer alan kiliseden camiye çevrilmiş kültür varlıklarının Kuzey Kıbrıs taki örneklerle karşılaştırılması, 2014 - 2015

Ödüller

 1. Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Best Presentation Award, 4 Th International Conference Of Contemporary Affairs İn Architecture And Urbanism Iccaua2021, Mayıs 2021
 2. Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Gökdemir H., Best Paper Award, 3 Th International Conference Of Contemporary Affairs İn Architecture And Urbanism Iccaua2020, Mayıs 2020

Burslar

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı , TÜBİTAK, 2022 - 2022

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. A method for determining and improving the visual comfort change in strengthened buildings: educational building-the example of classroom Güçlendirme yapilan binalarda görsel konfor deǧişiminin saptanmasi ve iyileştirilmesi için bir yöntem: eǧitim binasi-derslik örneǧi
  Atmaca A. B., Zoroğlu F., Ünver F. R., Zorer Gedik G.
  Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.37, sa.4, ss.1915-1930, 2022 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. A Computational Design Strategy for Integrated Façades
  Gürcan C. G., Heyik M. A., Taştan H., Zoroğlu F.
  MEGARON, cilt.18, sa.1, ss.72-87, 2023 (ESCI)
 2. A field study on thermal comfort in the shopping malls in a temperate humid climate
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, cilt.19, sa.1, ss.103-118, 2022 (Scopus)
 3. A new design proposal for perforated solar screens and optimization in terms of solar control
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  Civil Engineering and Architecture, cilt.9, sa.7, ss.2416-2426, 2021 (Scopus)
 4. The impact of transparency ratio on thermal comfort: A field study on educational building
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Gökdemir H.
  Civil Engineering and Architecture, cilt.8, ss.890-897, 2020 (Scopus)
 5. Determination of Thermal Comfort Conditions of An Educational Building in Temperate - Humid Climate
  Zoroğlu F., Hasmaden F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  Modular Journal, cilt.2, sa.2, ss.46-57, 2019 (Hakemli Dergi)
 6. Kozan Kıbrıslar Köyü Cami: Kırsal Alanda Kiliseden Camiye Dönüştürülmüş Bir Yapının Mimari Analizi
  YÜCEER H., EFEOĞLU M., ZOROĞLU F.
  Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.80-95, 2018 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. The Impact of Transparency Ratio on Visual Comfort: A Field Study on Educational Building
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism, Hourakhsh Ahmad Nia, Editör, Cinius Yayınları, İstanbul, ss.53-60, 2020
 2. The Impact of Transparency Ratio on Visual Comfort: A Field Study on Educational Building
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism, Hourakhsh Ahmad Nia, Editör, Cinius Yayınları, İstanbul, ss.5-60, 2020

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. The Assessment of External Vertical Perforated Shading System in Terms of Visual Comfort
  Zoroğlu F., Plenikowski M., Ahmadi M.
  BUILDSIM-NORDIC 2022, Kobenhavn, Danimarka, 22 - 23 Ağustos 2022, ss.1
 2. A New Design Proposal for Perforated Solar Screens and Optimization in Terms of Solar Control
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  4 th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), Antalya, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2021, ss.12
 3. The Impact of Transparency Ratio on Visual Comfort: The Case Study of an Educational Building in Istanbul
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2020), Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2020, ss.5
 4. The Impact of Transparency Ratio on Thermal Comfort: The Case Study of an Educational Building in Istanbul
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G., Gökdemir H.
  3rd International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2020), Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2020, sa.316379, ss.6
 5. Determination of Thermal Comfort Conditions of An Educational Building in Temperate - Humid Climate
  Zoroğlu F., Hasmaden F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  International Conference on Energy and Sustainable Built Environment(ICESBE 2019), İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2019, ss.29-30
 6. Çevresel Sürdürülebilirlik Kapsamında Konutta Isıl Konforun Sağlanması ve Enerji Tüketiminin Azaltılması
  Zoroğlu F., Atmaca A. B., Zorer Gedik G.
  İstanbul I. Konut Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.1702-1713
 7. Kozan Kibrislar Köyü Cami: Kirsal Alanda Kiliseden Camiye Dönüştürülmüş Bir Yapinin Mimari Analizi
  Yüceer H., Efeoğlu M., Zoroğlu F.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi / 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.367
 8. AN EVALUATION OF THERMAL COMFORT CONDITIONS IN SHOPPING MALLS IN ISTANBUL
  Zoroğlu F., Zorer Gedik G.
  International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment, Newcastle Upon Tyne, Birleşik Krallık, 26 - 28 Temmuz 2017
 9. ENERJİ ETKİN TASARIMIN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Zoroğlu F.
  2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.801-802

Sanatsal Etkinlik

Yağmur Ş., İlgürel M. N., Göksu A. U., Zoroğlu F., Yüksel S., Atmaca A. B., bauhaus 100. yılında tasarım festivali, Festival, Kasım 2019

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Staj Komisyonu Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2020 - Devam Ediyor Yapı Fiziği Lisansüstü Program Yürütücüsü Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2020 - Devam Ediyor Koordinatör Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2018 - Devam Ediyor Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2018 - Devam Ediyor Yapı Fiziği Uzmanlık Birimi Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2021 - 2022 Kurum İçi Yatay Geçiş ve Çift Lisans Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2017 - 2018 Erasmus Komisyon üyeliği Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Cost Action Ca20139 - Holistic Design Of Taller Timber Buildings (Helen) , COST (European Cooperation in Science and Technology), Belçika, https://www.cost.eu/actions/CA20139/#tabs+Name:Description, 2023 - Devam Ediyor
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ TEKNOLOJİLERİ, EKOSİSTEMLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE GRUBU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, sustainablecitiesytu@gmail.com, 2017 - Devam Ediyor

MetriklerAraştırma Alanları

Mimarlık, Yapı Bilgisi, Fiziksel Çevre Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji

Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri

Kurumsal Tanıtım, KARİYER GÜNÜ, Türkiye, İstanbul, 2022 - 2022
Kurumsal Tanıtım, Lisansüstü Programlar Online (Çevrim İçi) Tanıtım Günü, Türkiye, İstanbul, 2021 - 2021