Scientific Activities

Jury Memberships

  • June 2018 Post Graduate

    Yıldız Teknik Üniversitesi

    Yüksek lIsans sınav jürisi

Activities in Scientific Journals

  • 2010 - 2017 Tesisat Mühendisliği

    Editor