Education Information

Education Information

  • 1993 - 2002 Doctorate

    Yildiz Technical University, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

  • 1990 - 1993 Postgraduate

    Yildiz Technical University, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

  • 1985 - 1989 Undergraduate

    Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey