Education Information

Education Information

  • 2009 - 2014 Doctorate

    Bogazici University, Instıtute Of Bıomedıcal Engıneerıng, Biyomedikal Mühendisliği, Turkey

  • 2006 - 2009 Postgraduate

    Bahcesehir University, Instıtute Of Scıence, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Turkey

  • 2002 - 2006 Undergraduate

    Bahcesehir University, Faculty Of Engıneerıng, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Turkey