Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgisayar Ağları

  • Veritabanı ve Veri Yapıları

  • Veri Yapıları

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Yazılım

  • Mühendislik ve Teknoloji