Education Information

Education Information

  • 2004 - 2011 Doctorate

    Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji-Genetik Ve Biyoteknoloji Programı, Turkey