Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Türkiye 1993 - 1998
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Organizasyon Ve İşletme Politikası, Türkiye 1991 - 1993
Lisans, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 1988 - 1991

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

GÜROL Y. D. , Kadın Girişimciler: Girişimciliğin İş Yaşamı-Aile Yaşamı Dengesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama, Yüksek Lisans, B.Özkan(Öğrenci), 2016
GÜROL Y. D. , Örgütsel Yalınlıkla İlgili Örgüt Modelleri ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans, D.Namlı(Öğrenci), 2016
GÜROL Y. D. , Birleşme ve Satın almalarda Yaşanan İnsan Kaynakları Sorunları ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans, H.Demir(Öğrenci), 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Bilimsel Hakemlikler

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Devam Ediyor
. International Strategic Management Conference, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İİBF Yönetim Bilimleri Dergisi Hakemliği, Hakemli Bilimsel Dergi, Devam Ediyor
İşGüç Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):16
h-indeksi (WOS):1