Announcements & Documents

Mat2 Gr1 Final Notları
Announcement
9/7/2021

Değerli öğrenciler;  Mat2 Gr1 final notları ektedir.

MAT1072 - 1_ Final.pdf Creative Commons License

Yaz Dönemi Mat1072 Gr1 Vize Notları
Exam
8/19/2021

Değerli öğrenciler, Mat1072 gr1 yaz öğretimi vize sonuçları ektedir. 

Not: Bazı öğrenciler usis sisteminde bende gözükmemekle birlikte benim grupta sınava girmişlerdir. Bu durumu ders aldıkları öğretim üyelerine bildirmeleri gerekmektedir.

MAT1072 - Gr1 Vize1..pdf Creative Commons License