Res. Asst. PhD Gürsel YURTSEVEN


Faculty of Art & Design, Department of Music and Performing Arts


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Anthropology, Social Anthroplogy

Email: gyurt@yildiz.edu.tr
Web: www.gurselyurtseven.com
Office: B1038
Address: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

Metrics

Publication

43

Project

1

Education Information

2012 - 2018

2012 - 2018

Doctorate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Art And Design, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Müzikoloji, Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Konservatuvar, Müzikoloji, Turkey

1981 - 1985

1981 - 1985

Undergraduate

Marmara University, Eğitim Fakültesi, Muzik Eğitimi, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Türkiye Cumhuriyeti'nde Müzik Kurumlaşması ve Kültürel Kimlik Değişimi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Müzikoloji

2001

2001

Postgraduate

Cengiz Tanç`ın müziği ve yenilikçi kimliğiyle çağdaş Türk müziğindeki yeri / Cengiz Tanç, his music and as an avant-garde composer in contemporary Turkish music

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Anthropology

Social Anthroplogy

Academic Titles / Tasks

2001 - Continues

2001 - Continues

Research Assistant

Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, Mssb

Non Academic Experience

2014 - 2017

2014 - 2017

PİYANO ÖĞRETMENLİĞİ

SULUKULE SANAT AKADEMİSİ

2014 - 2016

2014 - 2016

PİYANO ÖRETMENLİĞİ

İSMEK KADIKÖY MÜZİK İHTİSAS MERKEZİ

2013 - 2016

2013 - 2016

PİYANO ÖĞRETMENLİĞİ

İSMEK ÜSKÜDAR

2013 - 2015

2013 - 2015

PİYANO ÖĞRETMENLİĞİ

CENNET KÜLTÜR MERKEZİ

2013 - 2014

2013 - 2014

PİYANO ÖĞRETMENLİĞİ

KÜLTÜR MERKEZİ

1990 - 2003

1990 - 2003

Öğretmen

İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Music History Antique Greek and Renaissance

Undergraduate

Undergraduate

Music History Classic Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Music History 1900/1950

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Müzik Tarihi Barok

Undergraduate

Undergraduate

Müzik Tarihi 1950 Sonrası

Articles Published in Other Journals

2010

2010

Edip Günay’xxla Söyleşi (Edip Günay Özel Sayısı İçin)

YURTSEVEN G.

Orkestra , no.416, pp.4-14, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Edip Günay’la Söyleşi

YURTSEVEN G.

Orkestra , no.416, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Eşi, Yakın Çalışma Arkadaşları ve Öğrencileri Gözüyle Cengiz Tanç

YURTSEVEN G.

Andante , vol.5, no.31, pp.57-59, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Metin Ülkü İle Piyanoda Yorum Üzerine Söyleşi

YURTSEVEN G., ÖZBEK Ö.

Orkestra , no.293, pp.33-53, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Metin Ülkü ile Piyanoda Yorum Üzerine Söyleşi

YURTSEVEN G.

Orkestra , vol.37, no.250, pp.33-53, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Hasan Uçarsu ile Bestecilik Üzerine

YURTSEVEN G.

Orkestra , vol.37, no.293, pp.25-47, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Hasan Uçarsu İle Bestecilik Üzerine

YURTSEVEN G., UÇARSU H., ÖZBEK Ö.

Orkestra , no.290, pp.25-45, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Müzik Eğitiminde Yeni Soluk: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

YURTSEVEN G.

Orkestra , no.281, pp.39-48, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

1984

1984

Opera Sanatına Genel Bir Bakış ve Bir Puccini Operası: Turandot

YURTSEVEN G.

Orkestra , no.250, pp.33-40, 1984 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2012

2012

Değişen Müzik Değişen Kimlik

YURTSEVEN G.

3. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 24 - 26 March 2012

2010

2010

Müzikte Braille: Görmeyenlerin Eğitimindeki Yeri Ve Kurumsal Çözüm Önerileri

YURTSEVEN G., SAZLI K.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 01 December 2010

2010

2010

Toplumsal Muzik Belleği, Muziksel Kimlik ve Tumdengelimci Öğretim Yaklaşımı

YURTSEVEN G.

Turkiye’xxde Bugunden Yarına Muzik Eğitimi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010, pp.432-439

2010

2010

Toplumsal Müzik Belleği, Müziksel Kimlik ve Tümdengelimci Öğretim Yaklaşımı

YURTSEVEN G.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 01 December 2010, pp.432-439

2010

2010

Musical Instituonalization in Turkey from the Ottoman Empire to the Republic, From Donizetti to Hindemith

YURTSEVEN G.

Music and Music Education Within The Context of Socio-Cultural Changes, Bolu, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.630-634

2010

2010

Osmanlı’xxdan Cumhuriyete Muzikte Kurumlaşma

YURTSEVEN G.

10. Ulusal Muzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde, Turkey, 25 - 27 April 2010

2010

2010

Şırnak ve Çevresinin Müziksel Değişimi İçin Kurumsal Model Önerileri

YURTSEVEN G.

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.313-217

2007

2007

Etnosantrik ve Zenosantrik Yaklaşımlara Bağlı Olarak Müzikte Sözel Şiddet

YURTSEVEN G.

3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu Gazi Eğitim Fakültesi GÖRSED MÜZED TÜMARGEM Sanat Eğitimi ve Şiddet, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2007, pp.189-192

2007

2007

Saygun ve Pentatonizm

YURTSEVEN G.

Doğumunun 100. Yılında Ahmed Adnan Saygun Sempozyumu-4. Muzikoloji Sempozyumu, Bursa, Turkey, 9 - 10 March 2007

1999

1999

Türkiye’xxde Solfej Eğitimi ve Kültürel Kimlik

YURTSEVEN G.

1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 28 - 30 April 1999, pp.375-380

1999

1999

Türkiye'de Solfej Eğitimi ve Kültürel Kimlik

YURTSEVEN G.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 01 March 1999, pp.375-380

1996

1996

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerine Öğretmen Seçimi

YURTSEVEN G.

I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 28 - 30 November 1996, pp.242-248

Books & Book Chapters

2012

2012

Piyanoda İlk Adımlar

YURTSEVEN G.

Nota Yayıncılık, 2012

2011

2011

Kemençe Çalmaya Başlıyorum

YURTSEVEN G.

Nota Yayıncılık, İstanbul, 2011

2010

2010

Melodika Çalmaya Başlıyorum

YURTSEVEN G.

Nota Yayıncılık, İstanbul, 2010

1994

1994

İlköğretim Müzik 1

YURTSEVEN G.

Beşyıl Yayıncılık, İstanbul, 1994

1994

1994

İlköğretim Müzik 3

YURTSEVEN G.

Beşyıl Yayıncılık, İstanbul, 1994

1994

1994

İlköğretim Müziik 5

YURTSEVEN G.

Beşyıl Yayıncılık, İstanbul, 1994

1994

1994

İlköğretim Müzik 4

YURTSEVEN G.

Beşyıl Yayıncılık, İstanbul, 1994

1994

1994

İlköğretim Müzik 2

YURTSEVEN G.

Beşyıl Yayıncılık, İstanbul, 1994

Expert Reports

2019

2019

Istanbul 1st Intellectual and Industrial Property Rights Court EXPERT COMMITTEE REPORT

Yurtseven G., Barut Z., Ak M. B.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, pp.8, İstanbul, 2019

2019

2019

İSTANBUL 1 No’lu FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Yurtseven G., Müftüoğlu H. O., Güner F., Binay S.

İSTANBUL 1 No’lu FİKRİ ve SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ, pp.20, İstanbul, 2019

2016

2016

2016/267

Yurtseven G., Bişak Özdemir G., Coşar A.

İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, pp.3, İstanbul, 2016

Supported Projects