Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Örnek Bir Proje: IBA Hamburg

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 June 2018, vol.1, pp.107-115 Sustainable Development

Geçmiş Yangınların Çıkarımları ve Öğretileri

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İstanbul, Turkey, 12 April 2018, pp.75-84

Books & Book Chapters