Biyografi

Haci İlhan Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2001-2011 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde 2012-2017,  2017-2022 yılları arasında sırasıyla Yardımcı Doçent Doktor,  Doçent Doktor ve 2022 den bu yana Profesör Doktor ünvanlarıyla öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. İlhan, IEEE'nin Senior üyesidir. Çalışma konuları arasında MIMO haberleşme teknikleri, uzay-zaman kodlaması, işbirlikli çeşitleme, çok taşıyıcılı haberleşme sistemleri, LTE, 5G ve sonrasındaki teknolojiler ile ilgili konular yer almaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ögrenim Bilgisi


Doktora
2003 - 2011
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Müh., Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2022 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Ve Hab.Müh.Böl

Doç.Dr.
2017 - 2022
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Ve Hab.Müh.Böl

Yrd.Doç.Dr.
2011 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Ve Hab.Müh.Böl

Araştırma Görevlisi
2001 - 2011
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği

Desteklenen Projeler

 1. İLHAN H., Sağır B., AYDIN E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akıllı Yüzeyler Tabanlı İşbirlikli Haberleşme Sistemlerin Performansının Derin Öğrenme Yöntemleri ile İncelenmesi, 2023 - Devam Ediyor
 2. Özden B. A., İlhan H., Aydın E., TÜBİTAK Projesi, İndis Modülasyonu ve Ayarlanabilir Akıllı Yüzey Destekli Ortogonal Zaman-Frekans Uzay Modülasyonunun Yeni Nesil Telsiz Haberleşmesi için Tasarımları, 2024 - 2027
 3. Shah A. F. M. S., İlhan H., TÜBİTAK Projesi, Yapay Zeka aracılığıyla 5G ve Sonrasındaki Güvenilir ve Verimli İHA İletişimi için Küme Tabanlı İşbirlikli Massive MIMO özellikli Hibrit MAC Protokolü Tasarımı, 2023 - 2026
 4. Shah A. F. M. S., İlhan H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gerçek Zamanlı Derin Öğrenme Tabanlı Türk İşaret Dili Tanıma Sistemi, 2023 - 2025
 5. İLHAN H., Salan O., Bayar F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akıllı Yüzeylerin Gelecek Haberleşme Sistemleri Üzerindeki Etkisi, 2021 - 2022
 6. İlhan H., Kuru E., Taş F., Sah E. Z., TÜBİTAK Projesi, Yapay Zeka ile Akıllı Park Sistemi, 2021 - 2021
 7. İlhan H., Dinçer H. İ., Yılmazoğlu Y., Bindak M. C., TÜBİTAK Projesi, Akıllı Bisiklet Tasarımı, 2021 - 2021
 8. İLHAN H., KARABULUT M. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İşbirlikli Haberleşme Sistemleri İçin Ortam Erişim Kontrol MAC Protokolü Tasarımı ve Analizi, 2018 - 2021
 9. İlhan H., TÜBİTAK Projesi, Hareketli küme tabanlı taşıtlara ilişkin geçici ağlar (VANET) için etkin ve güvenilir işbirlikli MAC protokolü, 2019 - 2020
 10. İlhan H., Shah A. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Araçsal Ağlar için Yeni İşbirlikli MAC Protokolleri, 2018 - 2020
 11. İlhan H., Al-Hayani B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İşbirlikli kablosuz sensör ağlarında resim iletimi, 2017 - 2019
 12. İlhan H., Aslan H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ortak kanal girişiminin işbirlikli sistemlere etkisi, 2016 - 2017
 13. İlhan H., Karabulut M. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çoklu erişim röle kanalında evre-uyumsuz iletişim teknikleri, 2015 - 2016
 14. İlhan H., Aydın E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uzaysal modülasyon tabanlı yüksek başarımlı röleli sistemler, 2014 - 2016
 15. İlhan H., Güçlüoğlu T., Özdemir Ö., TÜBİTAK Projesi, İşbirlikli/Röleli sistemlerde karmaşıklık azaltıcı yöntemler ve hata başarım analizleri, 2013 - 2016
 16. İlhan H., Akın A. I., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Af ve DF tabanlı İşbirlikli sistemlerde röle seçimi, 2013 - 2014
 17. Altunbaş İ., TÜBİTAK Projesi, İşbirlikli iletişimde başarımı artırıcı kanal Kodlama ve modülasyon Teknikleri, 2007 - 2010

Ödüller

 1. Shah A. S., Karabulut M. A., İlhan H., Türeli M. S. U., ALTIN ödül, The 32Nd International Invention, Innovation & Technology Exhibition (Itex) 2021, Aralık 2021
 2. Bulut İ. S., İlhan H., En İyi Makale Ödülü, 2019 Ieee The Fourth International Conference On Information And Telecommunication Technologies And Radio Electronics (Ukrmico’2019), Eylül 2019
 3. İlhan H., IEEE Senior Member , Ieee (The Institute Of Electrical And Electronics Engineers), Mart 2019
 4. Çöğen F., Aydın E., Başar E., İlhan H., Kabaoğlu N., En İyi Makale Ödülü, Ieee 2018 41St International Conference On Telecommunications And Signal Processing (Tsp), Temmuz 2018
 5. İlhan H., En İyi Makale Ödülü, 2015 Tmber Conference On “Trends In Multıdıscıplınary Busıness & Economıc Research” (Tmber 2015), Mart 2015
 6. İlhan H., Altunbaş İ., Uysal M., En İyi İkinci Öğrenci Makale Ödülü, 2008 Ieee 16Th Signal Processing, Communication And Applications Conference (Sıu2008), Nisan 2008
 7. İlhan H., Lisans Bölüm İkinciliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran 1999

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Influence of Channel Fading and Capture for Performance Evaluation in Vehicular Communications
  Shah A. F. M. S., Karabulut M. A., İlhan H., Tureli U.
  CANADIAN JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.46, sa.4, ss.322-332, 2023 (SCI-Expanded)
 2. Performance Analysis of Spectral Amplitude Coding Methods in Fiber Optical Communication System
  Abusale W. A., Ilhan H., Karabulut M. A.
  WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.1, ss.1-18, 2023 (SCI-Expanded)
 3. Inspecting VANET with Various Critical Aspects – A Systematic Review
  Karabulut M. A., Shah A. F. M. S., Ilhan H., Pathan A. K., Atiquzzaman M.
  AD HOC NETWORKS, cilt.150, ss.1-18, 2023 (SCI-Expanded)
 4. Unified performance analysis with exact solutions for uplink non‐orthogonal multiple access system‐based cellular networks
  Serhat Bulut I., İlhan H., Gatera O.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS, cilt.1, sa.1, ss.1-10, 2023 (SCI-Expanded)
 5. Deep-Learning Assisted Reconfigurable Intelligent Surfaces for Cooperative Communications
  Sagir B., Aydin E., İlhan H.
  IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, cilt.1, sa.1, ss.1-10, 2023 (SCI-Expanded)
 6. 5G standards for the Industry 4.0 enabled communication systems using artificial intelligence: perspective of smart healthcare system
  Alhayani B., Kwekha-Rashid A. S., Mahajan H. B., İLHAN H., Uke N., Alkhayyat A., Mohammed H. J.
  APPLIED NANOSCIENCE, cilt.13, sa.3, ss.1807-1817, 2023 (SCI-Expanded)
 7. Design of Quantum Communication Protocols in Quantum Cryptography
  Alhayani B. A., AlKawak O. A., Mahajan H. B., İLHAN H., Qasem R. M.
  Wireless Personal Communications, 2023 (SCI-Expanded)
 8. A Novel MIMO-OFDM Based MAC Protocol for VANETs
  Karabulut M. A., Shah A. S., Ilhan H.
  IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, cilt.23, sa.11, ss.20255-20267, 2022 (SCI-Expanded)
 9. Enhanced performance analysis with exact solutions for downlink-NOMA system in vehicular communications
  Bulut I. S., İlhan H.
  VEHICULAR COMMUNICATIONS, cilt.37, 2022 (SCI-Expanded)
 10. HP-DF SSK Method for UAVs Communication in Cooperative Multi-Hop Rician Networks
  Tastan M. C., İlhan H.
  IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, cilt.71, sa.8, ss.8474-8486, 2022 (SCI-Expanded)
 11. Optimized video internet of things using elliptic curve cryptography based encryption and decryption
  Alhayani B. S., Hamid N., Almukhtar F. H., Alkawak O. A., Mahajan H. B., Kwekha-Rashid A. S., İlhan H., Marhoon H. A., Mohammed H. J., Chaloob I. Z., et al.
  COMPUTERS AND ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.101, ss.1-10, 2022 (SCI-Expanded)
 12. Optimizing Vehicular Safety Message Communications by Adopting Transmission Probability With CW Size
  Shahen Shah A. S., Karabulut M. A., İlhan H., Tureli U.
  IEEE ACCESS, cilt.10, ss.118849-118857, 2022 (SCI-Expanded)
 13. Performance analysis of SSK modulation for UAVs communication
  Tastan M. C., İLHAN H.
  VEHICULAR COMMUNICATIONS, cilt.31, 2021 (SCI-Expanded)
 14. Performance evaluation of RIS-based SSK and SM schemes with perfect and imperfect channel phase estimation over Weibull fading channels
  Salan O., Bayar F., İLHAN H.
  AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.136, 2021 (SCI-Expanded)
 15. Energy Harvesting Optimization of Uplink-NOMA System for IoT Networks Based on Channel Capacity Analysis Using the Water Cycle Algorithm
  Bulut I. S., İlhan H.
  IEEE TRANSACTIONS ON GREEN COMMUNICATIONS AND NETWORKING, cilt.5, sa.1, ss.291-307, 2021 (SCI-Expanded)
 16. Generalized Code Index Modulation and Spatial Modulation for High Rate and Energy-Efficient MIMO Systems on Rayleigh Block-Fading Channel
  Cogen F., AYDIN E., KABAOĞLU N., Basar E., İLHAN H.
  IEEE SYSTEMS JOURNAL, cilt.15, sa.1, ss.538-545, 2021 (SCI-Expanded)
 17. Visual sensor intelligent module based image transmission in industrial manufacturing for monitoring and manipulation problems
  Alhayani B. S. A., İlhan H.
  JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.32, sa.2, ss.597-610, 2021 (SCI-Expanded)
 18. Survey and Performance Evaluation of Multiple Access Schemes for Next-Generation Wireless Communication Systems
  SHAH A. S., Qasim A. N., KARABULUT M. A., İLHAN H., Islam M. B.
  IEEE ACCESS, cilt.9, ss.113428-113442, 2021 (SCI-Expanded)
 19. C-MRC-based cooperative spatial modulation with antenna selection
  AYDIN E., Basar E., İLHAN H., KABAOĞLU N.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS, cilt.33, sa.17, 2020 (SCI-Expanded)
 20. End-to-end SER of MRT/MRC and SC in multi-hop wireless sensor networks
  İlhan H.
  WIRELESS NETWORKS, cilt.26, sa.6, ss.3985-3995, 2020 (SCI-Expanded)
 21. Performance modeling and analysis of the IEEE 802.11 MAC protocol for VANETs
  Karabulut M. A., Shah A. S., İlhan H.
  Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.35, sa.3, ss.1575-1587, 2020 (SCI-Expanded)
 22. Efficient cooperative image transmission in one-way multi-hop sensor network
  Al-Hayani B., İlhan H.
  International Journal Of Electrical Engineering Education, cilt.57, sa.4, ss.321-339, 2020 (SCI-Expanded)
 23. Performance Optimization of Cluster-Based MAC Protocol for VANETs
  Shah A. S., KARABULUT M. A., İLHAN H., Tureli U.
  IEEE ACCESS, cilt.8, ss.167731-167738, 2020 (SCI-Expanded)
 24. OEC-MAC: A Novel OFDMA Based Efficient Cooperative MAC Protocol for VANETS
  KARABULUT M. A., Shah A. S., İLHAN H.
  IEEE ACCESS, cilt.8, ss.94665-94677, 2020 (SCI-Expanded)
 25. Image Transmission Over Decode and Forward Based Cooperative Wireless Multimedia Sensor Networks for Rayleigh Fading Channels in Medical Internet of Things (MIoT) for Remote Health-Care and Health Communication Monitoring
  Al Hayani B., İLHAN H.
  JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND HEALTH INFORMATICS, cilt.10, sa.1, ss.160-168, 2020 (SCI-Expanded)
 26. RECV-MAC: a novel reliable and efficient cooperative MAC protocol for VANETs
  Shah A. S., Ilhan H., Türeli M. S. U.
  IET COMMUNICATIONS, cilt.13, sa.16, ss.2541-2549, 2019 (SCI-Expanded)
 27. Performance analysis of multiple access relay channels for non-coherent modulations
  Karabulut M. A., Özdemir O., İlhan H.
  PHYSICAL COMMUNICATION, cilt.34, ss.1-8, 2019 (SCI-Expanded)
 28. CB-MAC: a novel cluster-based MAC protocol for VANETs
  SHAH A. S., İLHAN H., Tureli U.
  IET INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS, cilt.13, sa.4, ss.587-595, 2019 (SCI-Expanded)
 29. Exact Closed-Form Solution for Detection Probability in Cognitive Radio Networks With Switch-and-Examine Combining Diversity
  Namdar M., İlhan H.
  IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, cilt.67, ss.8215-8222, 2018 (SCI-Expanded)
 30. The performance of MIMO system using MRT scheme in vehicular systems
  İLHAN H.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS, cilt.30, sa.9, 2017 (SCI-Expanded)
 31. Optimal Detection Thresholds in Spectrum Sensing with Receiver Diversity
  Namdar M., İLHAN H., Durak-Ata L.
  WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.87, sa.1, ss.63-81, 2016 (SCI-Expanded)
 32. A Novel SM-Based MIMO System With Index Modulation
  Aydin E., İlhan H.
  IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, cilt.20, sa.2, ss.244-247, 2016 (SCI-Expanded)
 33. OFDM based link adaptive one-way DF relaying
  Yildrim M., Ilhan H.
  AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.70, sa.5, ss.657-661, 2016 (SCI-Expanded)
 34. A novel LMS-BLM algorithm for AF relays based cooperative wireless networks
  Gatera O., İLHAN H., Kayran A. H.
  AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.70, sa.11, ss.1480-1488, 2016 (SCI-Expanded)
 35. Performance Analysis of Cooperative Vehicular Systems with Co-channel Interference Over Cascaded Nakagami-m Fading Channels
  İLHAN H.
  WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.83, sa.1, ss.203-214, 2015 (SCI-Expanded)
 36. Relay selection for DF-based cooperative vehicular systems
  Akin A. I., İLHAN H., Ozdemir O.
  EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, 2015 (SCI-Expanded)
 37. Relay Selection in Two-Way Cooperative Systems
  Ilhan H.
  WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.77, sa.2, ss.1329-1341, 2014 (SCI-Expanded)
 38. Dispersed chirp-z transform-based spectrum sensing and utilisation in cognitive radio networks
  Namdar M., İLHAN H., Durak-Ata L.
  IET SIGNAL PROCESSING, cilt.8, sa.4, ss.320-329, 2014 (SCI-Expanded)
 39. Performance Analysis of Two-Way AF Relaying Systems Over Cascaded Nakagami-m Fading Channels
  Ilhan H.
  IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS, cilt.19, sa.6, ss.332-335, 2012 (SCI-Expanded)
 40. Moment generating function-based performance evaluation of amplify-and-forward relaying in N*Nakagami fading channels
  Ilhan H., Altunbaş İ., Uysal M.
  IET COMMUNICATIONS, cilt.5, sa.3, ss.253-263, 2011 (SCI-Expanded)
 41. Novel Distributed Space-Time Trellis Codes for Relay Systems over Cascaded Rayleigh Fading
  Ilhan H., Altunbaş İ., Uysal M.
  IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, cilt.14, sa.12, ss.1140-1142, 2010 (SCI-Expanded)
 42. Cooperative Diversity for Intervehicular Communication: Performance Analysis and Optimization
  Ilhan H., Uysal M., Altunbaş İ.
  IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, cilt.58, sa.7, ss.3301-3310, 2009 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. UAV-Assisted NOMA-Based Network with Alamouti Space-Time Block Coding
  Yılmaz T., Ayrancı A., Bacanlı E., İlhan H.
  JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.25, sa.3, ss.1-9, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Spectrum Sensing Performance for Cognitive Radio Networks with GFDM Modulation over Nakagami-m fading Channel
  ALHASAANİ N., NAMDAR M., İLHAN H., SERBES A.
  International Journal of Scientific Engineering Research-IJSER, cilt.8, ss.1298-1302, 2017 (Hakemli Dergi)
 3. Hyper spectral image classification using dimensionality reduction techniques
  Alhayani B., İlhan H.
  International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering, cilt.5, sa.4, ss.71-74, 2017 (Hakemli Dergi)
 4. Performance analysis of differential BLM detector in AF relay networks with time varying channels
  Gatera O., İLHAN H., Kayran A. H.
  International Journal of Computing and Information Sciences, cilt.12, ss.213-219, 2016 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. qCB-MAC: QoS Aware Cluster-Based MAC Protocol for VANETs
  SHAH A. F. M. S., İLHAN H., TÜRELİ M. S. U.
  Intelligent Computing, Arai K., Kapoor S., Bhatia R. , Editör, Springer International Publishi, Cham, İsvicre, ss.685-695, 2019
 2. Performance Modeling and Analysis of the IEEE 802.11 EDCAF for VANETs
  Shah A. F. M. S., Karabulut M. A., İlhan H.
  Intelligent Systems and Applications, Arai K.,Kapoor S.,Bhatia R., Editör, Springer International Publishi, Zug, ss.34-46, 2018
 3. Çoklu Erişim Röle Kanalında Evre Uyumsuz İletişim Teknikleri
  Karabulut M. A., İlhan H., Özdemir Ö.
  Lambert Academic Publishing, İstanbul, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. A Novel Reconfigurable Intelligent Surface-Supported Code Index Modulation-Based Receive Spatial Modulation System
  Özden B. A., Çögen F., Aydın E., İlhan H., Başar E., Wen M.
  IEEE Wireless Communications and Networking Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 04 Şubat 2024, ss.1-6
 2. Deep Learning Based Detection on RIS Assisted RSM and RSSK Techniques
  İlhan H., Bayar F., Salan O., Aydın E.
  IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Kuala-Lumpur, Malezya, 4 - 08 Aralık 2023, ss.1-5
 3. Performance Analysis of Massive MIMO Network with Space-Time Line Coded OFDM under Practical Impairments
  Yilmaz T., Coşkun A. F., İlhan H.
  2023 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2023, ss.1-6
 4. Safety Analysis for a Hydrogen Storage System
  İlhan H., Bulat H. H., Kaymakçı Ö. T.
  7th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2023), Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2023, ss.1-4
 5. Underwater Acoustic Target Recognition Using Software Defined Radio
  Pehlivan A. U., İlhan H.
  46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2023, Virtual, Online, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2023, ss.204-207
 6. Decentral Smart Grid Control System Stability Analysis Using Machine Learning
  Ayranci A. A., İlhan H.
  2022 2nd International Conference on Computing and Machine Intelligence (ICMI), İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2022, ss.1-5
 7. UAV-Assisted IoT Communication Network Using STLC Technique
  Yilmaz T., İlhan H.
  2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Karabük, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2022, ss.1-4
 8. Advantages of Using Edge Machine Learning for Communication Networks and Grasp Analysis in Robotic Hand Network Based on Federated AVG & Machine Learning
  Bacanli E., İlhan H.
  4th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, HORA 2022, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2022
 9. Performance Evaluation of Optical Modulators in Optical Fiber Communication Systems
  Abusale W. A., Ali Karabulut M., İlhan H.
  13th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics and Mobile Communication Conference, UEMCON 2022, Virtual, Online, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 29 Ekim 2022, ss.290-295
 10. Performance Analysis of Optical Fiber Communication by Using Optical Code Division Multiplexing
  Abusale W. A., Karabulut M. A., İlhan H.
  13th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference, IEMCON 2022, Virtual, Online, Kanada, 12 - 15 Ekim 2022, ss.485-491
 11. Bit Error Rate Performance Analysis of LIS Aided Generalized Frequency Division Multiplexing
  Aydemir R., İlhan H.
  4th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, HORA 2022, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2022
 12. Deep Convolutional Neural Networks-Based Sign Language Recognition System
  Yemenoğlu İ. H., Shah A. S., İlhan H.
  The 12th Annual IEEE Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEEE IEMCON 2021), Vancouver, Kanada, 27 - 30 Ekim 2021, ss.1-4
 13. Error performance of magic square based generalized SM for UAV communication
  İlhan H., Taştan M. C.
  2021 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, Kharkiv, Ukrayna, 5 - 07 Ekim 2021, ss.1-6
 14. Uzay-Zaman Hat Kodlama Tekniğini Kullanan Aşağı Yönde NOMA Ağının Performansı
  Yılmaz T., Ayrancı A. A., İlhan H.
  IEEE SIU 2021, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2021, ss.1-4
 15. Performance of Deep Learning Methods in DF Based Cooperative Communication Systems
  Akdemir B., Karabulut M. A., İlhan H.
  IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom 2021), Bucuresti, Romanya, 24 - 27 Mayıs 2021, ss.1-6
 16. Performance evaluation of QSM technique with imperfect channel estimation over double Nakagami-m fading channels
  İlhan H., Bayar F.
  14th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS 2020), Adelaide, Avustralya, 14 - 16 Aralık 2020, ss.1-5
 17. Improvement of performance with MIMO Enabled MAC Protocol for VANETs
  Karabulut M. A., Shah A. S., İlhan H.
  IEEE The Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2020, ss.1-4
 18. Performance analysis of virtual noise based cooperative communication systems
  Ayhan Y. E., Karabulut M. A., İlhan H.
  IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2020, ss.1-4
 19. Performance of Alamouti STBC-NOMA scheme employing different transmit antenna selection strategies
  Kartal M. Z., Coşkun A. F., Solak V., İlhan H.
  IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2020, ss.1-4
 20. Performance analysis and power allocation for virtual noise based cooperative systems
  Ayhan Y. E., Karabulut M. A., İlhan H.
  IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BLACKSEACOM), Odessa, Ukrayna, 26 - 29 Mayıs 2020, ss.1-5
 21. Performance of the CR-MAC with Channel Fading and Capture Effect under Practical Traffic Scenarios for VANETs
  Karabulut M. A., Shah A. S., İlhan H.
  IEEE 10th Annual Ubiquitous Computing, Electronics Mobile Communication Conference (UEMCON), New York, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 12 Ekim 2019, ss.647-652
 22. Yazılım Yaşam Döngüsünde Testin Önemi ve Selenium Kullanılarak Bir Test Otomasyonunun Gerçekleştirilmesi
  Nalbant E., İlhan H.
  5th International Congress on Engineering, Architecture and Design, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.308-314
 23. Performance analysis of NOMA in drone communication
  Ayrancı A., Bacanlı E., İlhan H.
  11th Inernational Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, ss.1-5
 24. Performance and Complexity Analysis of MAC Protocol for VANETs
  Shah A. S., İLHAN H., TÜRELİ M. S. U.
  2019 IEEE 10th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), Vancouver, BC, Canada, 17 - 19 Ekim 2019
 25. Designing and analysis of IEEE 802.11 MAC for UAVs Ad Hoc Networks
  Shah A. S., İlhan H., Türeli M. S. U.
  The 10 th IEEE Annual Ubiqiutous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (IEEE UEMCON 2019), New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 12 Ekim 2019, ss.1-5
 26. Cloud based vehicle and traffic information sharing application architecture for industry 4.0 (IoT)
  Bulut İ. S., İlhan H.
  The Fourth International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019), Odesa, Ukrayna, 9 - 13 Eylül 2019, ss.1-7
 27. Performance Optimization by Using Artificial Neural Network Algorithms in VANETs
  Karabulut M. A., Shah A. S., İlhan H.
  IEEE 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapest, Macaristan, 1 - 03 Temmuz 2019, ss.633-636
 28. CoMACAV: Cooperative MAC protocol for autonomous vehicles
  Karabulut M. A., Shah A. S., İlhan H.
  IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Sofija, Bulgaristan, 3 - 05 Temmuz 2019, ss.1-5
 29. Modeling and performance analysis of the IEEE 802.11 MAC for VANETs under channel fading and capture effect
  Shah A. F. M. S., İLHAN H., TÜRELİ M. S. U.
  International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Sofya, Bulgaristan, 03 Temmuz 2019, ss.1-5
 30. Modeling and performance analysis of the IEEE 802.11p MAC for VANETs
  Shah A. F. M. S., İLHAN H., TÜRELİ M. S. U.
  42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapeşte, Macaristan, 01 Haziran 2019, ss.1-4
 31. Modeling and performance analysis of the IEEE 802.11 MAC for VANETs under capture effect
  Shah A. S., İLHAN H., TÜRELİ M. S. U.
  IEEE Wireless and Microwave Technology Conference (WAMICON 2019), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 08 Nisan 2019, ss.1-5
 32. CR-MAC: Cooperative relaying MAC protocol for VANETs
  Karabulut M. A., Shahen Shah A. S., İlhan H.
  2019 Scientific Meeting on Electrical-Electronics and Biomedical Engineering and Computer Science, EBBT 2019, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019
 33. Design and reliability analysis of an electronic board in safety-related applications for lifts
  Karabayır F., Kaymakçı Ö. T., İlhan H.
  6th International Conference on Control & Signal Processing, Tunis, Tunus, 30 - 31 Mart 2019, ss.1-5
 34. On analysis of signal detection in relays networks over time-varying Rayleigh channels
  Gatera O., Sibomana L., İLHAN H., Kayran A. H.
  International Conference on Communications, Signal Processing, and Their Applications (IEEE ICCSPA), Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 Mart 2019, ss.1-5
 35. Creating secure and performance software-defıned networks with artificial intelligence
  Cakmak F., İLHAN H.
  4th International Scientific Research Congress, Yalova, Türkiye, 14 Şubat 2019, ss.265-276
 36. The Performance of the IEEE 802.11 DCF for Different Contention Window in VANETs
  Karabulut M. A., Shahen Shah A. S., İlhan H.
  41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2018, Athens, Yunanistan, 4 - 06 Temmuz 2018
 37. qCB-MAC: QoS Aware Cluster-Based MAC Protocol for VANETs
  SHAH A. S., İLHAN H., TÜRELİ M. S. U.
  Computing Conference 2018, İngiltere, 10 Temmuz 2018
 38. QoS aware cluster-based MAC protocol for VANETs
  Shah A. F. M. S., İLHAN H., TÜRELİ M. S. U.
  IEEE Technically Sponsored Computing Conference 2018, Birleşik Krallık, 10 - 12 Temmuz 2018
 39. Code index modulation and spatial modulation: A new high rate and energy efficient scheme for MIMO systems
  Çöğen F., Aydın E., Kabaoğlu N., Başar E., İLHAN H.
  IEEE 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (IEEE TSP 2018) (Best Paper Award), Atina, Yunanistan, 04 Temmuz 2018, ss.1-4
 40. The effect of contention window size of the IEEE 802.11 dcf for VANETs VANET'ler için IEEE 802.11 DCF'in çekişme penceresi boyutu üzerindeki etkisi
  Karabulut M. A., Shah A. S., İlhan H.
  26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4
 41. Efficient cooperative image transmission in one way multi-hop sensor network
  Alhayani B., İLHAN H.
  International Conference on Emerging Trends in Science Engineering and Technology (ICETSET-18), Pune, Hindistan, 08 Mayıs 2018, ss.1-12
 42. A novel MIMO scheme based on code-indexmodulation and spatial modulation
  Çöğen F., Aydın E., Kabaoğlu N., Başar E., İlhan H.
  26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1-4
 43. The Effect of Co-channel Interference in DF Based MARC System with Relay Selection
  Karabulut M. A., Aslan H., Özdemir Ö., İlhan H.
  IEEE 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.1-5
 44. Performance modeling and analysis of the IEEE 802.11 DCF for VANETs
  Karabulut M. A., Shahen Shah A. S., İlhan H.
  9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, ICUMT 2017, Munich, Almanya, 6 - 08 Kasım 2017, ss.346-351
 45. On-Line Energy Management Strategy for Hybrid Electric Vehicle Based on AMPC
  Jun M., SHAH A. S., BAYSAL M., İLHAN H.
  IEEE 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017
 46. Energy detection of spectrum sensing for cognitive radio networks using GFDM modulation
  Al-Hasaani N. A., Namdar M., İLHAN H.
  The 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (IEEE ELECO2017), Bursa, Türkiye, 30 Kasım 2017, ss.1-5
 47. On-Line energy management strategy for hybrid electric vehicles based on AMPC
  Jun M., Shah A., Baysal M., İlhan H.
  The 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (IEEE ELECO2017), Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.1-5
 48. Error performance of LDPC coded spatial. Modulation technique LDPC Kodlamali Uzaysal Modülasyon Tekniǧinin Hata Performansi
  Bayar F., İLHAN H.
  25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017
 49. Effect of co-channel interference in MARC system Ortak Kanal Girişiminin MARC Sistemine Etkisi
  Karabulut M. A., İlhan H.
  25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017
 50. Outage performance of a SIMO HP-DF cooperative multi-hop network
  Taştan M. C., İLHAN H., Aygölü Ü.
  IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom), İstanbul, Türkiye, 05 Haziran 2017, ss.20-26
 51. Channel estimation by using ANN in DF based cooperative communication system
  Karabulut M. A., Çukur H., İlhan H., Yıldırım T.
  National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering (ELECO 2016), Bursa, Türkiye, 01 Aralık 2016 - 03 Aralık 2017, ss.590-593
 52. Performance analysis of cooperative system with best relay selection in presence of co-channel interference
  Aslan H., Karabulut M. A., İlhan H., Özdemir Ö.
  16th International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC 2017), Phuket, Tayland, 11 - 14 Ocak 2017, ss.25-31
 53. Performance analysis of differential BLM detector in AF relay networks with time varying channels
  Gatera O., İLHAN H., KAYRAN A. H.
  The International Conference on Computer and Applications, 14 - 15 Eylül 2016
 54. LMS-BLM receiver in AF based cooperative relay networks
  Gatera O., Kayran A. H., İLHAN H.
  18th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2016, Limassol, Kıbrıs (Gkry), 18 - 20 Nisan 2016
 55. ROC analysis of BLM detector in AF relays based cooperative wireless networks
  Gatera O., İlhan H., Kayran A. H.
  2016 International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering, Buri-Ram, Tayland, 20 - 21 Mart 2016, ss.1-5
 56. Relaying Selection Based Multiple Access Relay Channel
  Karabulut M. A., Ozdemir O., İlhan H.
  24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.369-372
 57. Virtual Noise Based Detection in Cooperative Systems with Co-Channel Interference
  Aslan H., İLHAN H., Ozdemir O.
  24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.557-560
 58. Relay selection for AF based cooperative networks
  AKIN A. İ., İLHAN H.
  ICSER, 10 - 12 Haziran 2015
 59. Link adaptive relaying with non-coherent BFSK and DPSK modulations in multiple access relay channels
  Karabulut M. A., İlhan H., Ozdemir O.
  IEEE Wireless Telecommunications Symposium (WTS), New York, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Nisan 2015, ss.1-5
 60. Performance of selection combining technique in energy detection
  İlhan H.
  2015 TMBER Conference on “TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMIC RESEARCH” (TMBER 2015), Buri-Ram, Tayland, 25 - 26 Mart 2015, ss.477-487
 61. Differential Modulation Based Network Coded Cooperative Communications
  Karabulut M. A., İlhan H., Ozdemir O.
  23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.523-526
 62. Performance Analysis of C-MRC Technique in DF Based Cooperative System with Co-Channel Interference
  Aslan H., İLHAN H., Ozdemir O.
  9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.753-756
 63. SNR-based Relay Selection Scheme for Cooperative Relay Networks
  Aydm E., Illian H.
  11th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IEEE IWCMC), Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 25 Ağustos 2015, ss.448-453
 64. BLM detection in AF based relay networks
  Gatera O., Kayran A. H., İLHAN H.
  9th International Conference on Signal Processing and Communication Systems, ICSPCS 2015, Cairns, Avustralya, 14 - 16 Aralık 2015
 65. Managing 6LoWPAN Sensors with CoAP on Internet
  Karaman D., Gozuacik N., Alagoz M. O., Ilhan H., Cagal U., Yavuz O.
  23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1389-1392
 66. Relay Selection with Threshold Value for DF Based Cooperative Systems
  ILHAN H., İLHAN H.
  23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.483-486
 67. Mitigation error propagation in cooperative intervehicular communications
  Özdemir Ö., İlhan H.
  IEEE 10th International Wireless Communications&Mobile ComputingConference (IEEE IWCMC), Pafos, Kıbrıs (Gkry), 4 - 08 Ağustos 2014, ss.1-5
 68. SNR-based antenna selection schemes for cooperative relay networks in wireless channels
  Aydın E., İlhan H., Ozdemir O.
  IEEE Wireless Communications and Networking Conference (IEEE WCNC 2014), İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2014, ss.1-5
 69. Antenna selection for decode and forward based MIMO cooperative networks
  Aydın E., İlhan H., Ozdemir O.
  2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1-4
 70. Analysis of energy detection over cascaded Nakagami-m fading channels
  İlhan H.
  International Conference on Global Trends in Academic Research (MTAR 2014), Buri-Ram, Tayland, 20 - 22 Mart 2014, ss.1-8
 71. Network Coded Noncoherent Cooperative Communications
  Karabulut M. A., İlhan H., Ozdemir O.
  22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.943-946
 72. Mitigating Error Propagation in Cooperative Intervehicular Communications
  Ozdemir O., İLHAN H.
  10th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC), Nicosia, CYPRUS, 4 - 08 Ağustos 2014, ss.695-699
 73. Spectrum sensing for cognitive radio with selection combining receiver antenna diversity Seçmeli birlestirme alici anten çesitleme ile bilissel radyo için spektrum algilama
  Namdar M., İLHAN H., Durak-Ata L.
  2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
 74. Link adaptive relaying with virtual noise based detection in cooperative wireless networks Isbirlikli telsiz aglarda sanal gürültüye dayali sezim ile link uyarlamali iletim
  Bozdag A., İLHAN H., Özdemir Ö.
  2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
 75. Error performance analysis of decode and forward based cooperative systems with relay selection Çöz ve ilet tabanli röle seçimli isbirlikli sistemlerin hata performans analizi
  Ipek Akin A., İLHAN H., Özdemir Ö.
  2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
 76. SNR-based antenna selection with threshold value in wireless channels Telsiz kanallarda esik degerlikli SNR-tabanli anten seçimi
  Aydin E., İLHAN H., Özdemir Ö.
  2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013
 77. Relay Selection for Decode-and-Forward Cooperative Vehicular Networks with Virtual Noise Modelling
  Akin A. I., İLHAN H., Ozdemir O.
  13th International Conference on ITS Telecommunications (ITST), Tampere, Finlandiya, 5 - 07 Kasım 2013, ss.272-277
 78. Performance analysis of AF relaying cooperative systems with relay selection over double Rayleigh fading channels
  Akin A. I., İlhan H.
  6th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (IEEE ICSPCS), Gold-Coast, Avustralya, 18 - 21 Aralık 2012, ss.1-5
 79. Chirp Z transform based spectrum sensing via energy detection Enerji̇ sezi̇mi̇ yöntemi̇yle çörp Z dönüşümü temelli̇ spektrum algilama
  Namdar M., Şahin B., İLHAN H., Durak-Ata L.
  2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012
 80. Partial Spectrum Utilization for Energy Detection in Cognitive Radio Networks
  Namdar M., İLHAN H., Durak-Ata L.
  4th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT), St Petersburg, Rusya, 3 - 05 Ekim 2012, ss.989-994
 81. Error performance of distributed turbo coded cooperative systems over cascaded fading channels
  İlhan H., Altunbas I.
  2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011, ss.1-4
 82. Design of distributed space-time trellis code for relay systems over cascaded nakagami channels Kaskat nakagami kanallara sahip röleli sistemler i̇çin daǧitilmiş uzay-zaman kafes kod tasarimi
  Ilhan H., Altunbaş İ., Uysal M.
  18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2010, ss.732-735
 83. Performance analysis of relay systems under cascaded Nakagami channels Röleli sistemlerin kaskat Nakagami kanallardaki hata performans analizi
  İLHAN H., Altunbas I., Uysal M.
  2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009, ss.912-915
 84. Optimized amplify-and-forward relaying for vehicular ad-hoc networks
  İLHAN H., Altunbas I., Uysal M.
  68th Semi-Annual IEEE Vehicular Technology, VTC 2008-Fall, Conference, Calgary, Kanada, 21 - 24 Eylül 2008
 85. Performance analysis and optimization of relay-assisted vehicle-to-vehicle (V2V) cooperative communication Röle destekli taşittan taşita i̇şbirlikli i̇letişimin performans analizi ve optimizasyonu
  İLHAN H., Altunbas I., Uysal M.
  2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU, Aydın, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008
 86. Cooperative diversity for relay-assisted inter-vehicular communication
  İLHAN H., Altunbas I., Uysal M.
  67th IEEE Vehicular Technology Conference, Marina Bay, Singapur, 11 - 14 Mayıs 2008, ss.605-606
 87. Relay cooperative systems with improved super-orthogonal space-time trellis codes Geliştirilmiş üstün-dik uzay-zaman kafes kodlarini kullanan röleli, i̇şbirlikli sistemler
  Ilhan H., Altunbaş I.
  2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2007
 88. Error performance analysis of cooperative diversity systems employing conventional space-time codes
  İlhan H., Altunbaş İ.
  ELECO, Bursa, Türkiye, 6 - 10 Aralık 2006, ss.1-5

Akademik İdari Deneyim

2013 - 2013 Bölüm Başkan Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Hab.Müh.Böl

Verdiği Dersler

Çok Disiplinli Proje, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Enformasyon Teorisi, Doktora, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014, 2012 - 2013
Tasarım Projesi, Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Bitirme Çalışması, Lisans, 2018 - 2019
Sayısal Haberleşme Sistemleri, Yüksek Lisans, 2018 - 2019, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Haberleşme I, Lisans, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014, 2012 - 2013
Haberleşme 1, Lisans, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora), Doktora, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014, 2012 - 2013
Sayısal Haberleşme Sist. Temelleri, Lisans, 2017 - 2018
Haberleşme 2, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Bitirme Çalışması, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Olasılık Teorisi, Lisans, 2016 - 2017, 2014 - 2015
Olasılık Teorisi, Lisans, 2016 - 2017
Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri, Lisans, 2016 - 2017
Tasarım Projesi, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Haberleşme 2, Lisans, 2015 - 2016, 2013 - 2014
Haberleşme 1, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014
Haberleşme Lab., Lisans, 2013 - 2014
İşaret ve Sistemler, Lisans, 2014 - 2015
Sayısal Haberleşme, Lisans, 2013 - 2014, 2012 - 2013, 2011 - 2012
Haberleşme Devre Tasarımı, Lisans, 2013 - 2014, 2012 - 2013, 2011 - 2012
Bitirme Tezi / Proje, Lisans, 2013 - 2014, 2012 - 2013, 2011 - 2012
Elektronik ve Haberleşme Lab., Lisans, 2012 - 2013, 2011 - 2012
Mesleki İngilizce, Lisans, 2012 - 2013
Haberleşme Sistemleri, Lisans, 2011 - 2012
Analog Haberleşme, Lisans, 2012 - 2013

Yönetilen Tezler

İlhan H., YAZILIM TANIMLI RADYO KULLANILARAK GEMİ AKUSTİK İZ VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, Yüksek Lisans, A.UĞUR(Öğrenci), 2023
İlhan H., Karabulut M. A., PERFORMANCE ANALYSIS OF OPTICAL FIBER COMMUNICATION SYSTEM BY USING OPTICAL CODE DIVISION MULTIPLEXING, Yüksek Lisans, W.ABDULRAZZAQ(Öğrenci), 2023
İlhan H., Uzaysal Modülasyon Kullanılarak İşbirlikli Haberleşme Tabanlı İnsansız Hava Araç Ağlarının Hata Performans Analizi, Doktora, M.CİHAN(Öğrenci), 2023
İlhan H., Uyarlanabilir Akıllı Yüzeyler Kullanan İndis Modülasyon Tekniklerinin Performans Analizi, Yüksek Lisans, O.SALAN(Öğrenci), 2023
İlhan H., Dik Olmayan Çoklu Erişim Sistemlerinin Performans Analizi, Doktora, İ.SERHAT(Öğrenci), 2022
İlhan H., DİKGEN OLMAYAN ÇOKLU ERİŞİM TEKNİĞİNİ KULLANAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ PERFORMANS ANALİZİ, Yüksek Lisans, A.AYTUĞ(Öğrenci), 2022
İlhan H., Genelleştirilmiş Frekans Bölmeli Çoklu Erişim Tekniğinin Akıllı Yüzeylerdeki Performansının İncelenmesi, Yüksek Lisans, R.AYDEMİR(Öğrenci), 2022
İlhan H., Derin Öğrenme Yöntemlerinin Çöz ve Aktar Tabanlı İşbirlikli Haberleşme Sistemlerindeki Performansının İncelenmesi, Yüksek Lisans, B.AKDEMİR(Öğrenci), 2022
İlhan H., HABERLEŞME AĞLARINDA UÇ MAKİNE ÖĞRENMESİNİN AVANTAJLARI VE ROBOTİK EL AĞINDA TUTMA TAHMİNİ UYGULAMASI, Yüksek Lisans, E.BACANLI(Öğrenci), 2022
İlhan H., Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Tekniğine Dayalı Haberleşme Sistemlerinde Uzay Zaman Kodlama Tekniklerinin Performansının İncelenmesi, Yüksek Lisans, T.Yılmaz(Öğrenci), 2021
İlhan H., İşbirliğine Dayalı Ortam Erişim Kontrol Protokolü Tasarımı ve Analizi, Doktora, M.ALİ(Öğrenci), 2021
İlhan H., Güç Paylaşımının Çöz ve İlet Aktarma Yöntemini Kullanan İşbirlikli Sistemlerin Performansı Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans, Y.EMRE(Öğrenci), 2020
İlhan H., GÜVENLİK POLİTİKALARI VE SERVİS ZİNCİRİ MEKANİZMASIYLA YAZILIM TANIMLI AĞLARDA PERFORMANS ANALİZİ, Yüksek Lisans, F.FATİH(Öğrenci), 2020
İlhan H., Energy-efficient secure cooperative based image transmission in wireless sensor networks using different system models, Doktora, B.SALIH(Öğrenci), 2020
İlhan H., Yazılım Yaşam Döngüsünde Testin Önemi ve Bir Test Otomasyonunun Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans, E.DURSUNÜSTÜN(Öğrenci), 2020
İlhan H., Çoklu anten iletim tekniklerinden indis modülasyon ve uygulamaları, Yüksek Lisans, F.BAYAR(Öğrenci), 2020
İlhan H., Designing and performance analysis of efficient and reliable medium access control protocols for vehicular ad hoc networks, Doktora, A.F(Öğrenci), 2020
İlhan H., Kaymakçı Ö. T., Hatada güvenli bir asansör uygulaması için elektronik kart tasarımı ve güvenilirlik analizi, Yüksek Lisans, F.Karabayır(Öğrenci), 2019
İlhan H., Sanal Özel Ağ Servislerinde Yedeklilik Teknikleri veUygulamaları, Yüksek Lisans, D.ATBAN(Öğrenci), 2019
İlhan H., Spatial modulation based high performance relay systems, Doktora, E.AYDIN(Öğrenci), 2016
İlhan H., Özdemir Ö., Effect of co-channel interference in cooperative systems, Yüksek Lisans, H.ASLAN(Öğrenci), 2016
İlhan H., Özdemir Ö., Noncoherent cooperative communication tecniques in multiple access relay channels, Yüksek Lisans, M.Ali(Öğrenci), 2015
İlhan H., Relay selection in AF and DF based cooperative systems, Yüksek Lisans, A.ipek(Öğrenci), 2013
İlhan H., Özdemir Ö., Link adaptive relaying with virtual noise based detection in cooperative wireless networks, Yüksek Lisans, A.BOZDAĞ(Öğrenci), 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Turk J Elec Eng & Comp Sci, Editör, 2015 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

IEEE, Üye, 2007 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Peer-to-Peer Networking and Applications , SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
Wireless Communications and Mobile Computing, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
IEEE Transactions on Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
IEEE Transactions on Wireless Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
IET Wireless Sensor Systems, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
Digital Signal Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
IEEE Transactions on Vehicular Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
Turk J Elec Eng & Comp Sci, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
Elektronics Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Devam Ediyor
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, Temmuz 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2019
TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, 2545 - Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye, Mayıs 2019
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Mef Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2019
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2019
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2019
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye, Şubat 2019
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, Gazi Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2019
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2019
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2018
IEEE Access, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
TÜBİTAK Projesi, 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P., ENOVAS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Türkiye, Haziran 2017
TÜBİTAK Projesi, 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P., ARGELA YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., Türkiye, Haziran 2017
IEEE Communications Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011

Metrikler

Araştırma Alanları

Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgi Kuramı , Haberleşme Ağları, Hata Düzeltici Kodlar, Kablosuz İletişim, Modülasyon (Kipleme) Yöntemleri, Haberleşme Uygulamaları, Haberleşme için Sinyal İşleme, Mühendislik ve Teknoloji

Akademi Dışı Deneyim

Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi