Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ocak 2003Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ocak 1999Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Eylül 1997Ziraat ve Gıda Kimyası dergisi (Journal of Agricultural and Food Chemistry)

    SCI Kapsamındaki Dergi