Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Bursa Uludağ'ın Arabis drabiformis Boiss., Aubrieta olympica ve Erodium sibthorpianum Boiss. subsp.sibthorpianum endemik bitki türlerinin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  B.Akın(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Ceviz yaprak özütleri ve juglon’un bazı mikroorganizmalar üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  A.Albayrak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Juglon’un kavun ve hıyarda bazı fizyolojik,biyokimyasal ve anatomik parametreler üzerine etkisi

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  İ.Terzi(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Dormansi kırıcı yöntemlerin yabancı ot tohumları üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  B.Akın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Çam fidelerinin büyümesi üzerinde bazı süs bitkilerinin allelopatik etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  A.Sinir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Çeşitli şiddetteki gök gürültüsü seslerinin tohum çimlenmesi üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  M.Arslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Juglon’un hıyar fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  M.Ceylan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Ceviz yapraklarından mevsimsel olarak elde edilen özütlerin tohum çimlenmesine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  E.Mert(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Juglon’un kavun fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  E.Beydoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Kozalaklı bitkilerde amonyum ve nitrat beslenmesinin kozalaklı bitkilerde büyüme üzerine etkilerinin karşılaştırılması

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  N.Soysal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Kütahya kaplıca sularının tohum çimlenmesi üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  A.Hamaratgil(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Saponin’in buğday tohumlarının çimlenmesi üzerine olan etkilerinin polifenol oksidaz ve amilaz aktiviteleriyle ilişkisi

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  M.Cüneyt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Çeşitli çözücülerde hazırlanmış ceviz yaprak özütlerinin tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  B.Kılıç(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Bazı allelokimyasal maddelerin Kütahya yöresinde yaygın yabancı otlar üzerine herbisit etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  S.Topal(Öğrenci), Doktora, 2016

 • YTÜ Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat fakültesi avlusundaki çamların kurumasında çimlerin allelopatik rolünün araştırılması

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  S.Küçükpolat(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Ceviz yapraklarında Juglon ve toplam fenolik madde miktarlarındaki mevsimsel değişimin belirlenmesi

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  E.Turan(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Düşük sıcaklık stresinin kışlık buğday ve kara lahana yapraklarında çözünebilir ve apoplastik proteinler ile prolin ve klorofil üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  Ö.Atıcı(Öğrenci), Doktora, 1998

 • Fenolik allelokimyasalların mikroorganizmalar üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  İ.Talan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997

 • Ceviz yaprak özütlerinin bazı tohumların çimlenmesi üzerine allelopatik etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  İ.Terzi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995

 • Yonca özütlerinin çimlenme üzerine allelopatik etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  H.Öğütcü(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995

 • Bitkilerin tuz stresine toleransında prolin'in fizyolojik rolü ve öneminin doku kültürü şartlarında araştırılması

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  Y.Demir(Öğrenci), Doktora, 1995

 • Büyümeyi düzenleyici maddelerin bazı bitkilerde soğuğa dayanıklılık üzerine etkileri

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  R.Dumlupınar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995

 • Bazı tohumların çimlenmesi sırasında polifenol oksidaz enzim aktivitesindeki değişmeler

  KOCAÇALIŞKAN İ.

  Y.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1992