Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Bursa Uludağ'ın Arabis drabiformis Boiss., Aubrieta olympica ve Erodium sibthorpianum Boiss. subsp.sibthorpianum endemik bitki türlerinin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması, KOCAÇALIŞKAN İ. , B.Akın(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Ceviz yaprak özütleri ve juglon’un bazı mikroorganizmalar üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , A.Albayrak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Juglon’un kavun ve hıyarda bazı fizyolojik,biyokimyasal ve anatomik parametreler üzerine etkisi, KOCAÇALIŞKAN İ. , İ.Terzi(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Dormansi kırıcı yöntemlerin yabancı ot tohumları üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , B.Akın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çam fidelerinin büyümesi üzerinde bazı süs bitkilerinin allelopatik etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , A.Sinir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çeşitli şiddetteki gök gürültüsü seslerinin tohum çimlenmesi üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , M.Arslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Juglon’un hıyar fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi, KOCAÇALIŞKAN İ. , M.Ceylan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Ceviz yapraklarından mevsimsel olarak elde edilen özütlerin tohum çimlenmesine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , E.Mert(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Juglon’un kavun fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi, KOCAÇALIŞKAN İ. , E.Beydoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kozalaklı bitkilerde amonyum ve nitrat beslenmesinin kozalaklı bitkilerde büyüme üzerine etkilerinin karşılaştırılması, KOCAÇALIŞKAN İ. , N.Soysal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kütahya kaplıca sularının tohum çimlenmesi üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , A.Hamaratgil(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Saponin’in buğday tohumlarının çimlenmesi üzerine olan etkilerinin polifenol oksidaz ve amilaz aktiviteleriyle ilişkisi, KOCAÇALIŞKAN İ. , M.Cüneyt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çeşitli çözücülerde hazırlanmış ceviz yaprak özütlerinin tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , B.Kılıç(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Bazı allelokimyasal maddelerin Kütahya yöresinde yaygın yabancı otlar üzerine herbisit etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , S.Topal(Öğrenci), Doktora, 2016
 • YTÜ Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat fakültesi avlusundaki çamların kurumasında çimlerin allelopatik rolünün araştırılması, KOCAÇALIŞKAN İ. , S.Küçükpolat(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Ceviz yapraklarında Juglon ve toplam fenolik madde miktarlarındaki mevsimsel değişimin belirlenmesi, KOCAÇALIŞKAN İ. , E.Turan(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Düşük sıcaklık stresinin kışlık buğday ve kara lahana yapraklarında çözünebilir ve apoplastik proteinler ile prolin ve klorofil üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , Ö.Atıcı(Öğrenci), Doktora, 1998
 • Fenolik allelokimyasalların mikroorganizmalar üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , İ.Talan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997
 • Ceviz yaprak özütlerinin bazı tohumların çimlenmesi üzerine allelopatik etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , İ.Terzi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995
 • Yonca özütlerinin çimlenme üzerine allelopatik etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , H.Öğütcü(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995
 • Bitkilerin tuz stresine toleransında prolin'in fizyolojik rolü ve öneminin doku kültürü şartlarında araştırılması, KOCAÇALIŞKAN İ. , Y.Demir(Öğrenci), Doktora, 1995
 • Büyümeyi düzenleyici maddelerin bazı bitkilerde soğuğa dayanıklılık üzerine etkileri, KOCAÇALIŞKAN İ. , R.Dumlupınar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1995
 • Bazı tohumların çimlenmesi sırasında polifenol oksidaz enzim aktivitesindeki değişmeler, KOCAÇALIŞKAN İ. , Y.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1992