Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2010 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Biyoistatistik

  • Lisans Bitki Fizyolojisi

  • Lisans Bitki Embriyolojisi

  • Yüksek Lisans Bitki Stres Fizyolojisi

  • Yüksek Lisans Allelopati

  • Yüksek Lisans Bilgisayarlı Biyoistatistik

  • Lisans Evrim

Yönetilen Tezler