Education Information

Education Information

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Physics, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Termodinamik pertürbasyon kuramına dayalı yaklaşımla sıvı alkali metallerin yapısının tayini

  Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences

 • 1989 Postgraduate

  Percus-yevick katı küre modeli ile ikili sıvı karışımların yapı faktörlerinin hesaplanması

  Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences