Araştırma Alanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalik Malzemeler, Döküm Prensipleri ve Teknolojileri, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, 2018 - Devam Ediyor

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar