Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama, Uygulama ve Haklarının Kullanımı

Mimarist, no.17, pp.100-106, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul Kent Kıyıları Yönetim Planının Hazırlanması Sürecinde Yöntem ve Yaklaşım

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 November 2014, pp.1-16

İstanbul’da Kent-Kıyı İlişkisini ve Makroformunu Değiştirici Boyuttaki Kıyı Dolgu Alanları: Maltepe ve Yenikapı Dolguları

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, «Jeolojik Açıdan Mega Projeler», İstanbul, Turkey, 01 September 2014, pp.135-136

Yönetim–Planlama Sarmalında Plan Kararlarının İstanbul Kıyılarına Etkiler

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 4, «Jeolojik Açıdan Mega Projeler, İstanbul, Turkey, 01 September 2014, pp.137-138

Planlama 1

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, ŞBP Eğitimi Semineri, İstanbul, Turkey, 10 January 2009, pp.9-30

“Kentsel Kıyı Kavramı ve Suyun Hafızası”

” Kıyı Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 13 October 2009 - 14 October 2010, pp.78-82

Kıyı Alanları Planlamasında Kimlik Özgünlük

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi" KAY, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2008, vol.1, pp.90-97

Farklı Karakterdeki Kıyı Yerleşmelerinde (Turizm Alanlarının) Gelişim Süreçlerinin Turizm Eksenli Karşılaştırmalı Analizi - Ayvalık, Alanya, Erdek)

Medi-triology2; Coastal Settlements, Culture and Conservation in Mediterranean Basin, 2nd International Gazimagusa Symposium, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 08 October 2007, pp.55-64

Culture Coming Through Water and cıty/Inhabitant That Doesn't Live This Culture; The Case of Istanbul-Tuzla Settlement

42st ISoCaRP World Congress, Cities Between Integration & Disintegration, İstanbul, Turkey, 14 September 2006, pp.21

İstanbul’da Kentsel Kıyı Mekanında, Kıyı Dolgu Alanlarının Gelişimi Ve Planlaması,

Kıyı Alanları Yönetimi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2002, vol.1, pp.397-407

Proposed Urban Information System Model For The Historical Peninsula In İstanbul: A Case Study of Kumkapı

HABİTAT II FORUM OF PROFESSIONALS and RESEARCHERS- EXHIBITIONS & DEMOSTRATIONS, İstanbul, Turkey, 30 May 1996, pp.1-4

Books & Book Chapters

Akçakoca Kıyı Alanı ve Balıkçı Barınağı

in: Kıyı ve Deniz Çalıştayı, Yüksel,Y., Editor, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, pp.99-115, 2013

Atölye Bostan: Kuzguncuk Bostanı ve Yakın Çevresi

in: Kent Düşleri, Önal,F.,Karadağ,D., Editor, Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, pp.13-26, 2011

Planlama 1

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Seminerleri, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Elif Örnek, Mehmet Doruk Özügül, İrfan Emre Kovankaya, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, pp.9-31, 2010

Expert Reports