Education Information

Doctorate, Uludağ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi, Turkey Continues
Undergraduate, Uludağ, İibf, İşletme, Turkey Continues

Dissertations

Doctorate, MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi, 1992
Postgraduate, DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ, Uludağ Üniversitesi, 1987

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Marketing

Academic Titles / Tasks

Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Administration, 1989 - Continues

Advising Theses

Kırçova İ., Talebe Bağlı Video Servislerinin Kullanım Niyetini Etkileyen Faktörler, Doctorate, M.YALÇIN(Student), 2020
Kırçova İ., Şehir pazarlamasında meydanların etkin yönetiminin rolü ve önemi: İstanbul meydanları üzerine bir araştırma, Doctorate, M.ATTİLA(Student), 2019
Kırçova İ., Kamu kurumlarında itibar yönetimi ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarının kurumsal itibar algısına yönelik bir araştırma, Postgraduate, Y.ERDEM(Student), 2019
Kırçova İ., Türkiye'de çoklu kanal (multichannel) tüketicilerin kanal seçimini etkileyen faktörler, Doctorate, Ö.DOĞANAY(Student), 2019
Kırçova İ., Satış promosyonu perspektifinden dilediğin kadar öde fiyatlandırması üzerine bir alan çalışması, Doctorate, D.ÇINAR(Student), 2017
Kırçova İ., Türkı̇ye süper lı̇gı̇'nı̇n marka değerı̇ üzerı̇ne bı̇r çalışma, Postgraduate, N.CAVDAR(Student), 2017
Kırçova İ., B2b pazarda marka sadakati: Ticari taksilerde bir uygulama, Postgraduate, E.ÖZGÜL(Student), 2017
KIRÇOVA İ., Mobil Pazarlama, Postgraduate, S.Turan(Student), 2016
KIRÇOVA İ., Basılı Reklamlarda (Print Advertising) Cinselliğin Çekicilik Olarak Kullanılmasının Marka Hatırlanması Üzerindeki Etkisi, Postgraduate, H.Tuzla(Student), 2016

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

KIRÇOVA İ., KARAMAN AKGÜL A., AKBAŞ H. E. , ENGİNKAYA ERKENT E., KÖSE Ş. G. , Project Supported by Higher Education Institutions, Firmaların Kurumsal Kaynak Planlaması Değerlendirmeleri Ve Kurumsal Kaynak Planlamasının Başarısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2020 - 2021
KIRÇOVA İ., Kobiler için Sosyal Medya Rehberi, Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

TÜRKİYE PAZARLAMA DERNEĞİ, Board Member, 2017 - Continues
TÜRK KALP VAKFI, Board Member, 2017 - Continues

Scientific Refereeing

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, Continues
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, Other Indexed Journal, March 2016
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, April 2015

MetricsCongress and Symposium Activities

ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, Invited Speaker, Trabzon, Turkey, 2017