Eğitim Bilgileri

Doktora, Uludağ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi, Türkiye Devam Ediyor
Lisans, Uludağ, İibf, İşletme, Türkiye Devam Ediyor

Yaptığı Tezler

Doktora, MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi, 1992
Yüksek Lisans, DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ, Uludağ Üniversitesi, 1987

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme Bölümü, 1989 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

Kırçova İ., Talebe Bağlı Video Servislerinin Kullanım Niyetini Etkileyen Faktörler, Doktora, M.YALÇIN(Öğrenci), 2020
Kırçova İ., Şehir pazarlamasında meydanların etkin yönetiminin rolü ve önemi: İstanbul meydanları üzerine bir araştırma, Doktora, M.ATTİLA(Öğrenci), 2019
Kırçova İ., Kamu kurumlarında itibar yönetimi ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarının kurumsal itibar algısına yönelik bir araştırma, Yüksek Lisans, Y.ERDEM(Öğrenci), 2019
Kırçova İ., Türkiye'de çoklu kanal (multichannel) tüketicilerin kanal seçimini etkileyen faktörler, Doktora, Ö.DOĞANAY(Öğrenci), 2019
Kırçova İ., Satış promosyonu perspektifinden dilediğin kadar öde fiyatlandırması üzerine bir alan çalışması, Doktora, D.ÇINAR(Öğrenci), 2017
Kırçova İ., Türkı̇ye süper lı̇gı̇'nı̇n marka değerı̇ üzerı̇ne bı̇r çalışma, Yüksek Lisans, N.CAVDAR(Öğrenci), 2017
Kırçova İ., B2b pazarda marka sadakati: Ticari taksilerde bir uygulama, Yüksek Lisans, E.ÖZGÜL(Öğrenci), 2017
KIRÇOVA İ., Mobil Pazarlama, Yüksek Lisans, S.Turan(Öğrenci), 2016
KIRÇOVA İ., Basılı Reklamlarda (Print Advertising) Cinselliğin Çekicilik Olarak Kullanılmasının Marka Hatırlanması Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans, H.Tuzla(Öğrenci), 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KIRÇOVA İ., KARAMAN AKGÜL A., AKBAŞ H. E. , ENGİNKAYA ERKENT E., KÖSE Ş. G. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Firmaların Kurumsal Kaynak Planlaması Değerlendirmeleri Ve Kurumsal Kaynak Planlamasının Başarısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2020 - 2021
KIRÇOVA İ., Kobiler için Sosyal Medya Rehberi, Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

TÜRKİYE PAZARLAMA DERNEĞİ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
TÜRK KALP VAKFI, Yönetim Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Devam Ediyor
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2016
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2015

MetriklerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, Trabzon, Türkiye, 2017