Announcements & Documents

Danışman-öğrenci toplantıları hakkında
Announcement
9/21/2022

27 Eylül Salı günü saat 13.30 -14.30’da Proje Atölyesi 1’de KVKO 4. sınıf öğrencileriyle, saat 14.40 -15.40’ta Proje Atölyesi 1’de KVKO 2. (3.) sınıf öğrencileriyle danışman-öğrenci toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantının gündem maddeleri ders seçimi ve ders program çıktılarının değerlendirilmesi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin değerlendirilmesi, kariyer planlarına destek olunması ve yol gösterilmesi şeklindedir. Toplantıya katılım zorunlu olup, toplantılara katılamayan öğrencilerin geçerli mazeretlerini toplantı haftasından sonraki ilk hafta içerisinde Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.