Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Yildiz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik, Turkey

 • 1987 - 1993 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Yerel Eğrilikli Tek lif Ve Sarılı Tek Lif İçeren Sonsuz Ortamların Gerilme Durumuna Ait Nonlineer Sınır Değer Problemleri

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fbe Matematik Anabilimdalı, Matematik

 • 1999 Postgraduate

  Modüler Grupların Alt Grupları

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Matematik/Matematik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate German