Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gramsci Cox ve Hegemonya Yerelden Küresele İktidarın Sosyolojisi Üzerine

Uluslararasi Iliskiler-International Relations, cilt.12, ss.131-151, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 SALGINI, DÜNYA DÜZENİ VE TÜRKİYE

Akademik Hassasiyetler, cilt.7, ss.311-335, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dynamics of Change in Turkey-Russia Relations: 2011-2016

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.1-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuşak ve Yol Projesi ve Avrupa'nın Türkistan Politikası

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.7, ss.315-328, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“BİR KUŞAK, BİR YOL” PROJESİ’NİN JEOPOLİTİĞİ, TÜRK KUŞAĞI VE UYGURLAR

Akademik Hassasiyetler, cilt.4, ss.45-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Musul Meselesi Uluslararası Hukuk ve Tarihi Haklar

Türk Yurdu, cilt.105, ss.11-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zor Zamanlarda Millet Olmak

Türk Yurdu, cilt.105, ss.10-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Krizdeki Küreselleşme cilik 2 Brexit ve Karabudunun İsyanı

Türk Yurdu, cilt.105, ss.9-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Şah Türbesi Misâk ı Millî nin Sökülen Sınır Taşı

Tğrk Yurdu, cilt.104, ss.21-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Belgelerinde Alparslan Türkeş

Türk Yurdu, cilt.104, ss.18-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The American Geopolitical Interests and Turkey on the Eve of the September 12 1980 Coup

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.11, ss.199-222, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Süreç ve Milliyetçiler Milletle Müzakere Terörle Akıllı Mücadele

Türk Yurdu, cilt.104, ss.26-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ABD İlişkilerinin 12 Eylül Kavşağı Amerikan Belgeleri Darbe Hakkında Ne Anlatıyor

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.10, ss.67-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CLASSICAL TEXTS OF THE GEOPOLITICS AND THE “HEART OF EURASIA

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IRAN NUCLEAR NEGOTIATIONS AND TURKEY

Caspian Report, ss.54-63, 2014 (Hakemsiz Dergi)

İRAN İLE P5+1 ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELERİN ORTADOĞU VE TÜRKİYE’YE MUHTEMEL ETKİLERİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, cilt.1, ss.1-12, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ergenekon’dan Sonra ‘Türklük’

Türk Yurdu, cilt.32, ss.22-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BOP'ten Arap Baharı'na: Değişen Dünya Düzeni, Yeni Ortadoğu ve Türkiye

Türkiye Günlüğü, no.107, ss.90-99, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsrail Dış Politikasının Tarihsel ve Toplumsal Temelleri Üzerine Bir İnceleme

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA, cilt.4, ss.99-118, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzun Ateşkesler Coğrafyasının Zor On Yılı: 1990’lardan 2000’lerin Başlarına Kadar Balkanlar’da Yaşanan Kriz ve Çatışmalar

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.9-32, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Batı İçinde Denge Arayışı: Türkiye, ABD ve AB Arasındaki Üçlü İlişkilere Bir Bakış

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.3-20, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Hukuk Açısından Irak Savaşı'nın Meşruiyetinin Değerlendirilmesi

KAMU HUKUKU ARŞİVİ DERGİSİ, ss.76-87, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RETHINKING EMPIRE AFTER 9/11: TOWARDS A NEW ONTOLOGICAL IMAGE OF WORLD ORDER

Perceptions: Journal of International Affairs, cilt.12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Irak'ın Kuzeyinde 'Deja Vu' Mu? Johnson Mektubu'nu 21. Yüzyıl'da Yeniden Okumak

KÖK sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.25-35, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmparatorluk(un Merkezileştirilmesi) Girişimi: ABD'nin Küreselleşmeyle Savaşı

Siyaset ve Toplum, cilt.1, ss.120-145, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Misak-ı Milli ve Musul Vilayeti Meselesi

100. Yılında Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak, İstanbul, Türkiye, 11 Mart 2020

BEYAZ SARAY YAZIŞMALARINDA 12 EYLÜL DARBESİ

International Social Innovation Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2019

International Relations and Energy in the Age of Geo-Economics

WESCE-2019 World Energy Strategies Congress and Exhibition , İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2019, ss.12

Fragments from The Question of Mosul Vilayat and the Story of an Unequal Treaty

The Challenges and Future Prospects of Mosul and its Environments, İstanbul, Türkiye, 23 Şubat 2019

Suriye İç Savaşı’nda Selefî Grupların Birbirlerine Karşı Kullandıkları Dinî Argümanlar

5.Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi , İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.478-488

On The Possible Safest Route of the OBOR: The Belt of the Turks and Uighurs

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 21 - 22 Aralık 2017

Dünya Düzeni Yeniden Şekillenirken Türkiye ve Ortadoğu

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.1

Uluslararası Hukuk ve Musul Meselesi

II. Haliç Konferansı 1924-2017: Musul Meselesi, İstanbul, Türkiye, 23 Eylül 2017, ss.1

Küreselleşme Sonrası Dönemin Türkiye ve Türk Dünyasına Etkileri

Türk Dünyası: Tarih ve Gelecek Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Mayıs 2017, ss.1

Endülüs ten Türkistan a Bir Medeniyet Çemberinin Tamamlanışı Yesev Muhibbi Timur ile İbn Haldun un Buluşması

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, cilt.2, ss.736-745

KARMAŞA ÇAĞINDA ORGANSKI YIHATIRLAMAK DOĞU AVRUPA DAKIGERILIMLERIN KÜRESEL BAĞLAMI

"Günebakan'dan Günümüze Gagauzya Dostluğumuz" Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni, Komrat, Moldova, 2 - 04 Haziran 2016, ss.139-147

Yeni bir Yeryüzü Yangınına Doğru mu? Yükselen Küresel Gerilim ve Ortadoğu

21. Yüzyıl Başlangıcında Yeni Dünya Tasarımları, Ankara, Türkiye, 31 Mart 2016, ss.1

Yeni Bir Yeryüzü Yangınına Doğru mu? Dünya Düzeninin Değişen Dengeleri ve Türkiye'nin Güvenlik Çevresi

Türkiye'nin Güvenliğine Yönelik Tehditler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 Mart 2016, ss.1

Raphael Lemkin ve Ermeni Meselesi: Eleştirel Bir Değerlendirme

TARİHİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUTUYLA ERMENİ MESELESİ, Ankara, Türkiye, 02 Mayıs 2015, ss.81-88

Suriye’den Sonra: Büyük Ortadoğu Yangını ve Türkiye

5. Uluslararası Terörizm Ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 06 Aralık 2013, ss.4

Yeni Dönemde ABD-Türkiye İlişkileri: Temel İmkân ve Sorun Alanları

Güncel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası: Zorluklar ve Fırsatlar, Antalya, Türkiye, 10 Mayıs 2013, ss.82-89

Yeni Çağda Türk Dünyası: Fırsatlar, Tehditler

DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 03 Ekim 2012, ss.1

Umut ve Korku Arasında: Ortadoğu Geleceğini Arıyor

Bölgesel ve Küresel Etkileriyle 1. Yıldönümünde Arap Baharı ve Türkiye, Ankara, Türkiye, 17 Aralık 2011, ss.1

Değişen Dünya Düzeni ve Yeni Ortadoğu: Arap Baharı'nın Küresel ve Bölgesel Bağlamlarda Analizi

ULUSLARARASI 3 DENİZ HAVZASI ÜLKELERİ ORTAK YÖNETİM KÜLTÜRÜ VE YENİDEN YAPILANMA SORUNLARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 13 Ekim 2011, ss.345-366

Yeniçağ’ın Eşiğinden Avrasya’nın Kalbine Bakmak

Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Ankara, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.68-71

“BOP’tan Yeni Osmanlıcılık Tartışmalarına Dünya Düzenindeki Yeni Bölgecilik Eğilimleri ve Ortadoğu”

II. Türk-Arap İlişkilerinin Dünü Bugünü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 Nisan 2011, ss.23-28

ECONOMIC NATIONALISM: MAIN CONCEPTS AND RECENT TRENDS

ICANAS, Ankara, Türkiye, 15 Eylül 2007, ss.1101-1106

From Empire Back to the Nation-Empires?

Midwest Political Science Association 65th Annual National Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 12 Nisan 2007, ss.81

Kitap & Kitap Bölümleri

Klasik Geleneğin Yeniden İnşası ve Çin Dış Politikası

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE TARİHSEL BAKIŞ, Prof. Dr. Refet Yinanç’a Armağan, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Editör, Nobel, Ankara, ss.459-492, 2019

Güvenlik Çalışmaları, Büyük Kararlar ve 'Dünyalar ve içindeki Dünyamız': Tarihsel Kırılma Sürecinin Düşündürdükleri

Güvenlik: Kargaşa ve Belirsizlik Çağından Nereye?, Mehmet Akif Okur, Editör, Kocav Yayınları, İstanbul, ss.11-49, 2018

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL TEORİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ, Gözen, Ramazan, Editör, İletişim, İstanbul, ss.291-324, 2017

Osmanlı İdaresi ve Fransız Manda Yönetimi Altında Suriye

BAĞIMSIZLIKTAN ARAP BAHARI NA SURİYE İÇ VE DIŞ POLİTİKA, OKUR MEHMET AKİF, SALIK NURİ, Editör, Nobel, Ankara, ss.1-30, 2016

The Meaning of Gallipoli in Turkish National Identity

The Gallipoli Campaign The Turkish Perspective, Gürcan Metin, Johnson Robert, Editör, Routledge, New-York, ss.173-180, 2016

Amerikan Dış Politikası ve Orta Asya: Dünya Düzeni Değişirken İlişkilerin Geleceği Üzerine Düşünceler

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Kafkasyalı, Muhammet Savaş, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2012

Büyük Kimliğin İzinde: Genişleme Çağları, Ergenekonlar ve Türklük

ORTA ASYA’DA İSLÂM TEMSİLDEN FOBİYE, Kafkasyalı, Muhamme Savaş, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2012

Yeni Çağın Eşiğinden "Avrasya'nın Kalbi"ne Bakmak: Tarihten Geleceğe Orta Asya'nın Jeopolitiği Üzerine Değerlendirmeler

(Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. İnceleme-Araştırma Dizisi, Ankara, 2011

Millet İmparatorluklar Çağı'nın Eşiğinde: Genişleyen Dünyada Küresel Kapitalizmin. Yeni Mimarisine Doğru

Küreselleşmeden Postküreselleşmeye, Değişim. Sürecindeki Dünya Düzeni ve Türkiye, Saraçlı, Murat, Editör, Lotus Yayınevi, Ankara, ss.11-67, 2008

Küresel Siyaset

Siyaset, Türköne, Mümtazer, Editör, Lotus, İstanbul, ss.667-707, 2003

Diğer Yayınlar