Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2007 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya -Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik

 • 2003 - 2006Yrd.Doç.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tropikal Hastalıklar Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2002 - 2003Yrd.Doç.Dr.

  Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı

 • 1983 - 1990Yrd.Doç.Dr.

  Seçenova Tip Akademisi, Marsinovski Tıbbi Parazitoloji Ve Tropikal Hastalıklar Araştırma Enstitiüsü, Tropikal Hastalıklar

Yönetimsel Görevler

Yönetilen Tezler

 • Leıshmanıa ınfantum'un farklı antijen kombinasyonlarını içeren poli(laktik-ko-glikolik asit) nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve visseral leishmaniasis'e karşı aşı adayı olarak etkinliklerinin in vitro ve in vivo incelenmesi

  Bağırova M. (Danışman)

  Ö.AYŞE(Öğrenci), Doktora, 2018

 • Visseral leishmaniasis etkeni Leishmania infantum parazitlerinin büyük ölçekli üretimi ve immunojen özellikli GP63 molekülünün izolasyonu ve karakterizasyonu

  Bağırova M. (Danışman)

  M.AYDOĞDU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Doku mühendisliğinde kullanılmak üzere metalik ve biyojenik nanopartiküllerin somatik ve kök hücreler üzerindeki etkisinin incelenmesi

  Bağırova M. (Danışman)

  S.YEŞİLKIR(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Aşı geliştirilmesinde kullanılmak üzere çeşitli yöntemlerle elde edilen L. infantum antijenlerinin in vivo oluşturduğu immün yanıtın karşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Bağırova M. (Danışman)

  Ö.AYŞE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014