Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An overview of challenges to eradication of Helicobacter pylori infection and future prospects

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.21, ss.2199-2219, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

THE STUDY OF SYNTETIC PEPTIDE LOADED PLGA NANOPARTICLES CYTOTOXICITY IN VITRO

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.1646-1653, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Overview of dendritic cell-based vaccine development for leishmaniasis

PARASITE IMMUNOLOGY, cilt.38, ss.651-662, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Human olfactory stem cells for injured facial nerve reconstruction in a rat model

HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK, cilt.38, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effect of CO2 laser beam welded AISI 316L austenitic stainless steel on the viability of fibroblast cells, in vitro

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, cilt.60, ss.211-218, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Isolation and diagnosis of Helicobacter pylori by a new method: Microcapillary culture

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.21, ss.2622-2628, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Investigation of metal-polyelectrolyte complex toxicity

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, cilt.30, ss.384-389, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of cell-conditioned media on biomass production of Leishmania parasites

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.36, ss.653-657, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of Human Urine on Cell Cycle and Infectivity of Leismania Species Promastigotes In Vitro

AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, cilt.85, ss.639-643, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells as a New Host Cell in Latent Leishmaniasis

AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, cilt.85, ss.535-539, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Periocular Involvement in Cutaneous Leishmaniasis

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.21, ss.1-5, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The value of a new microculture method for diagnosis of visceral leishmaniasis by using bone marrow and peripheral blood

AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, cilt.73, ss.276-280, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A sensitive new microculture method for diagnosis of cutaneous leishmaniasis

AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, cilt.70, ss.294-297, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of TiO2 – AG Nanoparticles on The Development of L.tropica Promastigotes In Vitro

Journal of infectionology, cilt.2, ss.131, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Approaches and problems in vaccine development against leishmaniasis].

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.34, ss.122-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Antibody Existence Against Leishmania Parasites in Primaquine Sera Infected by Different Antibodies

International Journal of Natural & Engineering Sciences, cilt.3, ss.1-2, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Antibody Existence Against Leishmania Parasites In Patient Serums Infected By Different Antibodies

INTERNATIONAL JOURNAL OF NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, cilt.3, ss.49-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Antibodies from Various Infections against Leishmaniasis

Azerbaycan Milli Elmlar Akadmeiyası, cilt.6, ss.62-65, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anticancer Effects of Nigella Sativa Oil Encapsulated Polycaprolactone Nanoparticles on Breast Cancer Cell Lines

2nd International Conference One Health Problems& Solutions, Baku, Azerbaycan, 24 - 25 Mayıs 2019, ss.115-116

Large Scale Cultivation of Leishmania Promastigotes in Bioreactor for Vaccine Development

2nd International Conference One Health Problems& Solutions, Baku, Azerbaycan, 24 - 25 Mayıs 2019, ss.119-120

Anticancerogenic Effects of Nigella sativa Oil on Mcf-7 and Au565 Breast Cancer Cell Lines, In Vitro

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.1104

New Generation Vaccine Approaches in Breast Cancer Immunotherapy

6. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2018, ss.51

Polymeric Drug Delivery Systems for Fighting Against Leishmaniasis

International Advanced Researches& Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 Kasım 2017, ss.2472

Nanoparticle-Based Combination Therapy: a New Strategy Technology Based Approaches for Overcoming Leishmaniasis

International Advanced Researches& Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 Kasım 2017, ss.2471

Effect of Laser Beam Welded AISI 2205 Duplex Stainless Steel on the Viability of Fibroblast Cells

IMMC’2016 18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2016, ss.315-318
Link

Hücre Kültürlerinde Toksisite Testlerinin Uygulanması

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 13 Temmuz 2016, ss.103

Geleceğe Yatırım Kök Hücre Bankası

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.108

Kordon Bağışı Atık Değil İhtiyaç

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.98

Monoklonal Antikorlara Dayalı Manyetik, Enzimatik ve Floresans Temelli Tanı Kitlerinin Oluşturulması

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.110

Kan Merkezlerindeki Gizli Enfeksiyon Tehlikelerinin Farkında Mısınız?

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.112

Hibridoma teknolojisine dayalı L.tropica’ya karşı poliklonal antikor üretilmesinde farklı adjuvantların etkinliğinin incelenmesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Bilimleri Kongresi ve Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2015, ss.1

Farklı Aşı Formülasyonlarının Makrofaj Hücre Kültür Sisteminde Etkinliğinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Bilimleri Kongresi ve Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2015, ss.11

Uzun Süreli Makrofaj Hücre Kültür Sisteminin Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesindeki Önemi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Bilimleri Kongresi ve Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2015, ss.12

New Expectations for The Treatment of Diseases

International Conference for the 85. Birthday of Professor Tagizade, -, Azerbaycan, 01 Aralık 2014, ss.82

Kordon Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerinin Hepatosit Hücrelerine Farklılaştırışması

1. Uluslarlarası Katılımlı Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 20 Mart 2014, ss.1

ISOLATION OF H. PYLORI FROM GASTRIC TISSUES BY MICROCULTURE METHOD: THE EVER FIRST EXPERIENCE WORLDWIDE

26th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer, Madrid, İspanya, 12 - 14 Eylül 2013, cilt.18, ss.91

Aynı Koşullarda Yaşayan Püberte Ve Post Püberte Bireylerde Beslenme Davranışlarının Helicobacter Pylori Prevalansına Etkisinin Incelenmesi

Hastalık Enfeksiyonlar, Antibiyotiklere Dirençlilik, Dezenfeksiyon, Antiseptik ve Sterilizasyon Problemleri, Baku, Azerbaycan, 03 Mayıs 2013, ss.105

Isolation and Characterisation of Mesenchymal Stem Cells from Umbilical Cord

1st Annual Congress On Stem Cell Research (with International Participation), Sakarya, Türkiye, 28 Eylül 2011, ss.1

Investigation of Several Physical and Chemical Factors that Effect the Isolation and Adaptation of Cord Blood Derived Mesenchymal Stem Cells

1st Annual Congress On Stem Cell Research (with International Participation), Sakarya, Türkiye, 28 Eylül 2011, ss.1

Leishmania Parazitleri Ile Enfekte Edilmiş Deneysel Hayvan Modellerinde Parazitlerin Varliğinin Belirlenmesinde Mikrokültür Metodunun Önemi

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoüu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 04 Eylül 2011, ss.56

Effect of Polyacrylic Acid on the Infectivity of Leishmania Promastigotes In vitro

Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, St Petesburg, Rusya, 01 Aralık 2010, ss.132

Adipose-derived stem cells (ADSCs) as a new host cell of Leishmania parasites

Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Baku, Azerbaycan, 01 Ekim 2009, ss.199

The Effect of Urine Samples of Different Genders on Growth of L.tropica Promastigotes

Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Baku, Azerbaycan, 01 Ekim 2009, ss.176

Nanotechnologic developments in microbiology

Eurasia Congress of Infectious Diseases, Baku, Azerbaycan, 01 Ekim 2009, ss.11

Investigation of the Adaptation of Adipose Tissue Derived Mesenchimal Stem Cells’ Derived From Different Donors’ in Culture

15th International Biomedical Science and Technology Symposium, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 Ağustos 2009, ss.69

The New Culture Methods for Investigation Polymers Toxicity in vitro

15th International Biomedical Science and Technology Symposium, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 Ağustos 2009, ss.129

Investigation of Interaction between Adipocyte Stem Cells and PEG

15th International Biomedical Science and Technology Symposium, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 Ağustos 2009, ss.1

The Anti-Parasitic Effect of Titanium Nanoparticles in vitro

15TH INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 10 Mayıs 2009, ss.127

Influence of Human Urine on Development of L.Tropıca In Vitro

4th World Congress on Leishmaniasis, Hindistan, Hindistan, 03 Şubat 2009, ss.192

The Study Of Viability Of Leismania Promastigotes Under The Light Conditions In vitro

4th World Congress on Leishmaniasis, Hindistan, Hindistan, 03 Şubat 2009, ss.1

The Interactions Of Polymers With Leishmania Parasites

4th World Congress on Leishmaniasis, Hindistan, Hindistan, 03 Şubat 2009, ss.1

Influence Of Human Urine On Development OfL.Tropıca In Vitro 4th World Congress on Leishmaniasis

4th World Congress on Leishmaniasis, Hindistan, Hindistan, 03 Şubat 2009, ss.1

Investigation of Toxicity of Poly Acrylic Acid in Human Breast Cancer (MCF 7) and Mouse Fibroblast (L-929) Cells

International Conference for the 85. Birthday of Professor Tagizade, Baku, Azerbaycan, 15 Aralık 2008, ss.1

The importance of Flow Cytometer on Leishmania studies

International Conference for the 85. Birthday of Professor Tagizade, page: 82-85, Baku, Azerbaycan, 01 Aralık 2008, ss.1

Using Of Metabolites of Breast Cancer Cells as a Support Material

4.National Bioengineering Congress, İzmir, Türkiye, 15 Ekim 2008, ss.135

Investigation of Effects of Various Tissue Cultures’ Mediums Exposed to Light on Cell Culture

4. National Bioengineering Congress, İzmir, Türkiye, 15 Ekim 2008, ss.1

Investigation of sensitivity of MTT Method According as the Number ofLeishmania Parasites

15. National Parasitology Congress, Kayseri, Türkiye, 18 Kasım 2007, ss.272

Determination of Development of Leishmania Parasites in Medium Containing Breast Cancer Metabolites

15. National Parasitology Congress, Kayseri, Türkiye, 18 Kasım 2007, ss.271

Diagnosis of Leishmaniasis by a sensitive new method ECTM

4th European Conference on Travel Medicine, Roma, İtalya, 29 Mart 2004, ss.1

A New High-Sensitivity Method for The Diagnosis of Cutaneous Leis hmaniasis

XVI. Prof. Dr. Ali Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos 2003, ss.61

Kutanöz Leishmaniasisn Tanısında Sensivitesi Yüksek Yeni Bir Yöntem

XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos 2003, ss.61

A new and sensitive micro culture method for diagnosis of cutaneous leishmaniasis

12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology, -, İspanya, 20 Haziran 2002, ss.271

The experimental vaginal models of mouse

IY. Cukurova of dermatology Congress, Adana, Türkiye, 30 Mayıs 2002, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Handbook of Functional Nanomaterials

Nanoparticulate Drug Delivery Systems and Infectious Diseases, Aliofkhazraei M., , Editör, Nova Science Publisher, Londra, ss.263-292, 2013

Dehydrogenases

A Problem in Treatment of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Deficient Patients Infected with Malaria : Primaquine-Induced Hemolysis, Canuto RA, Editör, Intech Open Horizons Publishing Company, Rijeka, ss.65-90, 2012

Dehydrogenases

Aldehyde Dehydrogenase: Cancer And Stem Cells, Canuto RA, Editör, Intech Open Horizons Publishing Company, Rijeka, ss.3-28, 2012

Dehydrogenases

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency and Malaria: A Method to Detect Primaquine-Induced Hemolysis in vitro, -, Editör, Intechopen, İstanbul, ss.63-90, 2012

Kök Hücreler

Kök Hücreler: Elde edilme yöntemleri, rejeneratif ve reprodüktif tıpta potansiyel uygulama alanları, -, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.495-518, 2009