Education Information

Education Information

 • 2014 - 2015 Post Doctorate

  Princeton University, Humanities, Near Eastern Studies, United States Of America

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Burdur Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  II. Meşrutiyet Dönemi Eğiitm ve Modernleşme Aracı Olarak Süreli Yayınlar, İçtiha, Sebilü'r-Reşad, Türk Yurdu

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Psychologıcal Servıces Educatıon

 • 2001 Postgraduate

  Türk Basınında Kesintisiz Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Psychologıcal Servıces Educatıon

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate Arabic

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011AB Eğitim Programları

  Education Management and Planning , İBB

 • 2002Farsça

  Foreign Language , Ankara, Fars Kültür Merkezi

 • 1999Yazılım

  IT , Bilge Adam