Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2017 Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2015 Associate Professor

  Princeton University, Humanities, Near Eastern Studies

 • 2012 - 2012 Associate Professor

  Princeton University, Humanities, Near Easterns Studies

 • 2011 - 2012 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, İlköğretim Bölümü

 • 2007 - 2011 Assistant Professor

  Firat University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2000 - 2007 Research Assistant

  Firat University, Eğtim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2001 - 2005 Research Assistant

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim

Non Academic Experience

 • 2011 - Continues Yardımcı Doçent

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2007 - Continues Yardımcı Doçent

  Fırat Üniversitesi

 • 2021 - 2022 Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği

  Ministry, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı

 • 2001 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi

 • 1997 - 2000

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

 • 1997 - 2000 Sınıf Öğretmeni, görevlendirme olarak ingilizce öğretmeni

  Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

 • Doctorate Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi

 • Postgraduate Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri

 • Undergraduate Türk Eğitim Tarihi

 • Undergraduate Eğitim Sosyolojisi

Advising Theses