Biography

Meryem Hayir Kanat graduated from a Bachelor of Geography at the University of Istanbul between 19841988. There she also pursued her Master's degree at the Institute of Social Sciences, between 1988 and 1991 with a focus on human and economic geography. Her master thesis focused on the subject: "The Effects of E5 highway to the surrounding settlements between the districts Sina-Silivri Istanbul". Then she completed her doctorate between 1995 and 2002 in the Department of Geography and Education at the University of Mannheim. Her dissertation topic was "Development of the industrial and residential areas on the shores of the Gulf of Izmit and their location problems". During her doctoral studies, she worked as a geography teacher at the Department of Education. After receiving her doctorate Meryem Hayir worked between 2004-2011 as an assistant professor (Assist. Prof. Dr.) at the University of Sakarya in the Department Geography with a focus on human and economic geography. Here she took an active role in the establishment of the Department. In February 2011, Ms. Hayir concluded her doctorate and began with her work as a lecturer in the Institute of Social Sciences at the Yildiz Technical University in January 2012. In June 2021, she was appointed as Prof. Dr. at Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Social Studies Education. Prof. Dr. Meryem Hayır Kanat works; she focuses on metropolitanization and changes in the metropolises of developing countries. Hayir Kanat continues to work on the use and change of natural recreation areas in the Istanbul metropolitan area.

Learning Knowledge


Doctorate
1995 - 2002
Universitaet Mannheim, Volkswirtschaftslehre, Geographie und Erziehungswissenschaft, Germany

Postgraduate
1988 - 1991
Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Coğrafya, Turkey

Undergraduate
1984 - 1988
Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya, Turkey

Foreign Languages

English, A1 Beginner
German, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

IT, ArcGIS, Başarsoft, 2009

Academic Titles / Tasks


Professor
2021 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education

Associate Professor
2011 - 2021
Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education

Professor
2019 - 2020
Universitaet Salzburg, NAWI, Geology and Geography

Associate Professor
2011 - 2011
Leipzig Universität, Leibniz Institute for Regional Geography

Assistant Professor
2004 - 2011
Sakarya University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Geography

Supported Projects

 1. HAYIR KANAT M., GÖRGÜLÜ ARI A., Özdemir M., Project Supported by Higher Education Institutions, ULUSLARARASI GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONUNDA OKUL DIŞI EĞİTİM ORTAMLARININ KULLANIMI, 2022 - Continues
 2. Hayır Kanat M., Breuste J., TUBITAK Project, Metropol Şehirlerde Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması (KEDAM- Kentsel Ekolojik Dinlenme Alan Modeli), 2019 - 2020
 3. Breuste J., Hayır Kanat M., Erasmus Project, SUNRAISE – Sustainable Natural Resource Use in Arctic and High Mountainous Areas, 2017 - 2020
 4. HAYIR KANAT M., TUBITAK Project, Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarının Çocuğun Eğitim Hayatına Etkisi, 2017 - 2018
 5. HAYIR KANAT M., TUBITAK Project, Projenin Adı: Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Belgesel Oluşturma ve Geliştirilen Belgeselin Akademik Başarıya Etkisinin Ölçümü, 2017 - 2018
 6. Görgülü Arı A., Umdu Topsakal Ü., Hayır Kanat M., Coştu B., Kapıcı H. Ö., TUBITAK Project, Yarınımı Bugünden Düşünüyorum; Ekoyıldızlar İş Başında, 2017 - 2018
 7. HAYIR KANAT M., TUBITAK Project, Aile ortamı dışında yetişen çocukların okul ve sosyal hayata uyumları, koruyucu aile modelinin bu duruma etkisi, 2016 - 2017
 8. Hayır Kanat M., EU Supported Other Project, Türk-Alman Yenilik Networkünde (Yeniden) Göçmenler: Bilim ve Ekonomi İçin Potansiyellerin Belirlenmesi ve İletişimi (MIDETI), 2014 - 2016
 9. HAYIR KANAT M., TUBITAK Project, İstanbul’daki Suriyeli Mülteci ve Sığınmacı Çocukların Okullaşma Durumu ve Okullara Uyumu Üzerine Saha Çalışması, 2013 - 2014
 10. HAYIR KANAT M., Project Supported by Higher Education Institutions, Taraklı İlçesinin Coğrafyası, 2010 - 2011
 11. HAYIR KANAT M., Project Supported by Higher Education Institutions, Göçlükte 17 Ağustos Depremi Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, 2007 - 2008
 12. HAYIR KANAT M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sakarya da Deprem Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, 2006 - 2007

Scholarships

2219 INTERNATIONAL POST DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME, TUBITAK, 2019 - 2020
YÖK Yurt dışı Araştırma Bursu, YOK, 2011 - 2011

Jury Memberships

Post Graduate, Post Graduate, Yıldız Teknik Üniversitesi, July, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Yıldız Teknik Üniversitesi, August, 2020
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, June, 2011
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, June, 2011
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, June, 2009
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, June, 2009
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, July, 2008
Post Graduate, Post Graduate, Yıldız Teknik Üniversitesi, July, 2008
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, June, 2007
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, June, 2007
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Sakarya Üniversitesi, June, 2006
Post Graduate, Post Graduate, Sakarya Üniversitesi, February, 2005

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Outdoor Recreation Participation in Istanbul, Turkey: An Investigation of Frequency, Length, Travel Time and Activities
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  SUSTAINABILITY, vol.12, 2020 (SCI-Expanded)
 2. Which Natural Areas are Preferred for Recreation? An Investigation of the Most Popular Natural Resting Types for Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  SUSTAINABILITY, vol.11, no.23, 2019 (SCI-Expanded)
 3. The gentrification process in the historic Eminonu peninsula in Istanbul
  Hayir-Kanat M.
  Anthropologist, vol.24, no.3, pp.711-723, 2016 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Earthquake literacy scale development study for secondary school students
  Arslan K., Görgülü Arı A., Hayır Kanat M.
  Turkish Geographical Review, vol.83, pp.163-178, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Metaphor perceptions of Turkish and Syrian secondary school students on the concepts of environment, school, teacher and friends
  Arslan K., Hayır Kanat M., Görgülü Arı A., Özdemir M.
  Yıldız Journal of Educational Research, vol.8, no.2, pp.82-97, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 3. School Management's Opinions on Immigrant Students and Their Families: The Sample of Küçükçekmece District in Istanbul
  Hayır Kanat M., Yıldız S.
  International Journal of Field Education, vol.10, no.1, pp.58-75, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Perceptions of Natives and Immigrant Secondary School Students on the Concepts of Migration, Immigrant, Homeland, Country and War
  Arslan K., Hayır Kanat M., Görgülü Arı A., Özdemir M.
  International Journal of Geography and Geography Education, vol.50, pp.164-1982, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 5. The Role of Education Systems in the Development of Democracy: Middle East Region
  Bali M. E., Hayır Kanat M.
  International Journal of Social and Educational Sciences, vol.1, no.19, pp.87-107, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Türkiye’de Kültür Coğrafyasi Çalişmalari: Google Akademik Veri Tabanina Göre
  Çalış G., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge, vol.6, no.73, pp.643-682, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Covid-19 Salgınına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Hayır Kanat M., Görgülü Arı A., Arslan K.
  Asya Studies, vol.5, no.18, pp.1-19, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Konu İçeriği ve Öğrenme Etkinlikleri Açısından 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Coğrafya
  Hayır Kanat M., Çelik K., Bali M. E.
  Türkiye Eğitim Dergisi, vol.6, no.1, pp.165-185, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 9. HISTORICAL CBD AS ISTANBUL CENTRAL BUSINESS AREA: AN INVESTIGATION ON CUSTOMER MOTIVATIONS
  Hayır Kanat M.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), vol.77, no.2, pp.325-342, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 10. Çevre Etiği Farkındalığı ve Sürdürülebilir Çevre Tutumu Arasındaki İlişki
  Tekiroğlu A., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.59, pp.630-645, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 11. Covid-19 Pandemisinde Verilen Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Veli Görüşleri
  Arslan K., Hayır Kanat M., Görgülü Arı A.
  Ulakbilge, vol.9, no.57, pp.1-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 12. Öğretmen Adaylarının Kent Doğası Farkındalığı Üzerinde Çevre Eğitimi Dersinin Etkisi
  Hayır Kanat M.
  Türkiye Eğitim Dergisi (Turkey Education Journal), vol.5, no.2, pp.346-364, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 13. Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitimdeki Sınav Sistemi Üzerine Öğrenci Görüşleri
  Hayır Kanat M., Görgülü Arı A.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.13, no.74, pp.364-379, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 14. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
  Durmuş M. Ş., Hayır Kanat M.
  Journal of Turkish Studies, vol.15, no.8, pp.3555-3571, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 15. Use Of Natural Recreational Areas in and Around Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  Ulakbilge, vol.53, no.10, pp.1142-1155, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 16. Prospective Teacher' Views on Covid-19 (Coronavirus)
  Görgülü Arı A., Hayır Kanat M.
  Van Yüzüncü Yıl University The Journal of Social Sciences Institute, no.1, pp.459-491, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 17. Sosyal Bilgiler Müfredat Programı Değişimlerinin Ders Kitaplarında Aile Konusunun İşlenişine Etkisi
  Aydınlı-Aras S., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge, vol.8, no.50, pp.791-805, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 18. Güncel Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Ders Kitabında Aileye Bakış
  Aras N. F., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge, vol.49, pp.656-675, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 19. The Investigation of Media Sources and Safe Levels of Demographic Variables that the Covid-19 Pandemic is Followed
  Hayır Kanat M., Görgülü Arı A.
  Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.48, pp.527-546, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 20. Şehir Coğrafyascısı Olarak Prof Dr Erol Tümertekin
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), no.30, pp.18-40, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 21. Reinhard Stewig'in Bursa Çalışmaları
  Yiğit A., Hayır Kanat M.
  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.1, no.1, pp.1-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 22. Effects of ”Geography of the Turkic World” Course on Social Studies Teacher Candidates Views about Turkic Culture and Turkic World
  Hayır Kanat M., İlhan G. O.
  Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.95-115, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 23. Investigation of the Geographical Issues in the School of Primary Social Studies According to the 2017 Program
  Çelen S., Fidan S., Hayır Kanat M.
  International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), no.39, pp.70-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 24. 2017 Programına Göre Hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabının Öğrenme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi (Social Studies Prepared According to 2017 Program Evaluation of Grade 5 Course Book in terms of Learning Activities)
  Fidan S., Çelen S., Hayır Kanat M.
  International Journal of Social Science Research, vol.7, no.2, pp.326-350, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 25. İstanbul Şehrinde Ağırlıklı Nüfus Merkezinin Değişimi ve Nedenleri: 1990-2010 Dönemi
  YİĞİT A., HAYIR KANAT M.
  International Journal of Social Science Research, vol.6, pp.114-123, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 26. Suburbanisation and Post-Urbanisation Process in Istanbul Metropolitan Arena
  HAYIR KANAT M.
  International Journal of Social Science Research, vol.6, pp.31-45, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 27. Rotasyon Kavramı ve Rotasyonunun Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliğine Etkisi
  Hayirlioglu E., Hayır Kanat M.
  Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.1, pp.24-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 28. The establishment of residential areas following the 1999 earthquake in Turkey and the effects of the earthquake on those new establishments = Organizarea arealelor rezidentiale dupa cutremurul din 1999 din Turcia si efectele seismului asupra acestor noi
  Hayır Kanat M.
  Analele Universitatii din Craiova / Seria Geografie, vol.1, no.12, pp.117-125, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 29. Hendek’te sanayinin yapısı ve dağılışı
  Hayır Kanat M., Ufuk C.
  e-Journal of New World Sciences Academy-NATURE SCIENCES, vol.4, no.4, pp.191-214, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 30. Deprem Konutları ve Adapazarı Şehrinin Gelişmesine Etkisi.
  Hayır M., Akyol M.
  Doğu Coğrafya Dergisi, vol.14, pp.125-145, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 31. Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafa Olan Göç Süreci İstanbul Beylikdüzü Örneği
  Hayır Kanat M.
  Akademik İncelemeler Dergisi, vol.4, no.1, pp.35-52, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 32. SAPANCA KÖYLERİNDE KIRSAL YAPININ DEĞİŞİMİ
  Hayır Kanat M., Tuğrul Demir M.
  Coğrafya Dergisi / Journal of Geography, vol.0, pp.59-78, 2008 (ESCI)
 33. The Problems That Are Faced in the Turkish Plateaus During the Transition Period of Cattle Breeding to Tourism
  Hayır Kanat M., Demirtonguç Ç.
  Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, vol.1, no.10, pp.161-175, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 34. 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Serdivanın Şehirsel Gelişimi
  Hayır Kanat M., Akyol M.
  Akademik İncelemeler Dergisi, vol.2, no.2, pp.175-186, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 35. Kırgızistan
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  Akademik İncelemeler Dergisi, vol.1, no.2, pp.221-235, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 36. Depremin Kocaeli Nüfusuna Etkileri
  Hayır Kanat M.
  Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.135-144, 2004 (Peer-Reviewed Journal)
 37. Göç ve Göçe Bağlı Olarak Kentsel Yaşama Dahil Olan Bireylerin Yaşantılarındaki Değişiklikler: Yenibosna Örneği
  Hayır Kanat M.
  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.8, pp.484-499, 2004 (Peer-Reviewed Journal)
 38. Avrupa Birliği-Türkiyeİlişkileri ( Halkın ve Sanayicinin AB Konusundaki Düşünceleri),
  Hayır Kanat M.
  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.7, pp.240-256, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Kırsal Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Bağlamında Su Değirmenleri
  Hayır Kanat M.
  in: Disiplinler Arası Yaklaşımla Kırsal Endüstri Mirası, Füşün Baykal,Arife Karadağ, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.389-421, 2023
 2. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Aileye Bakış - Politika Değişikliklerinin Ders Kitapları Üzerindeki Etkisi
  Aydınlı Aras S., Aras N. F., Hayır Kanat M.
  Efe Akademi, İstanbul, 2021
 3. Nature- Based Recreation Areas In Metropolitan Cities
  Hayır Kanat M., Jürgen B.
  EFE AKADEMİ, İstanbul, 2021
 4. Salzburg Alplerinin Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımı
  Hayır Kanat M., Karadağ A.
  in: Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi, Zerrin Toprak Karaman, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-227, 2020
 5. Urban Residents Preferences and Recreational Use of Urban Nature in Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  in: Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.428-439, 2020
 6. Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related to Nature and Nature Experience
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  in: Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.370-398, 2020
 7. Yerleşmeye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar
  Hayır Kanat M., Karadağ A.
  in: Günümüz Dünya Sorunları, Prof. Dr. Hamza Akengin,İskender Dölek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.229-256, 2018
 8. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu: Nüfus ve GöçÜzerinden Bir İnceleme
  Hayır Kanat M.
  in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan,Arife Karadağ,Pervin Aksak, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.177-204, 2018
 9. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
  Hayır Kanat M. (Editor)
  Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016
 10. Kentsel Araştırma Yöntemleri
  HAYIR KANAT M., Karadağ A.
  in: Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nurettin Özgen, Editor, Pegem Akademie Verlag, Ankara, pp.286-306, 2016
 11. Türkiye’de Ticaret
  Hayır Kanat M.
  in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.493-506, 2016
 12. Türkiye'nin Yerleşme Coğrafyası
  Hayır Kanat M.
  in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.252-289, 2016
 13. Erol Tümertekin’in öğrencisi olmak
  Hayır Kanat M.
  in: Benim Öğretmenim, Şahin ORUÇ, Editor, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul, pp.33-35, 2015
 14. Suburban Industrial Centres in Istanbul
  Hayır Kanat M.
  in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II 285 15, Recep Efe; İbrahim Atalay, Editor, Cambridge Scholars Publishing in association with GSE Research, Newcastle-Upon-Tyne, pp.271-285, 2011
 15. İstanbul Başakşehir’de Şehirleşme Süreci
  Hayır Kanat M.
  Çantay Kitabevi, İstanbul, 2009

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Kentsel Ekolojik Alanların Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Bağlam Araştırması: Okul Bahçeleri
  Cömert T., Hayır Kanat M.
  FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi , İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2023, pp.87-88
 2. Kadınların Gözünden 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Etkileri
  Gürsu F., Cömert T., Hayır Kanat M.
  FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2023, pp.85-86
 3. Özel Okullarda Uygulanan Ücret Stratejilerinin Öğretmenlerin Kurum Aidiyeti ve Ders Motivasyonları Üzerindeki Etkisi
  Cömert T., Hayır Kanat M., Yavuz İ.
  IX. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023
 4. Türkiye’de Göç ve Eğitim Alanında 1950-2022 Döneminde Yaşanan Paradigma Değişimleri
  Cömert T., Hayır Kanat M., Ak M. M.
  IX. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 May - 20 June 2023
 5. Türk ve Suriyeli Ortaokul Öğrencileri Tarafından Hayal Edilen Mekânın Çizilmesi
  Arslan K., Hayır Kanat M., Görgülü Arı A.
  IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.236-246
 6. Using Urban Green Spaces as an Extracurricular Educational Activities: Sample of Yıldız Technical University Davutpaşa Campus
  Hayır Kanat M., Khodayar M.
  SURE Symposium- Urban ecology and urban ecosystem management 2023, İzmir, Turkey, 10 - 12 May 2023, pp.1-20
 7. Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Coğrafya Projeleri Hazırlama Deneyimleri
  Hayır Kanat M.
  ASES IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Giresun, Turkey, 28 - 30 April 2023, vol.1, pp.299-300
 8. Lineer Parks as a Nature Based Recreation Areas in Metropol Cities. A Case Study of Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020/21, Poznan, Poland, 7 - 09 July 2021, vol.1, pp.148
 9. Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related To Nature And Nature Experıence
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  International Conference ECOSMART, Bucuresti, Romania, 5 - 07 September 2019, pp.30
 10. Preferences of urban nature: the case of Mönchsberg
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  SUNRAISE – SURE , URBAN + MOUNTAINS , Salzburg, Austria, 15 July - 21 September 2019, pp.3
 11. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 2018 Öğretim Programındaki Değerler ve Ders Kitabında İşlenişi
  DURMUŞ M. Ş., HAYIR KANAT M.
  5. Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018
 12. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönüyle İncelenmesi
  Fidan S., Hayır Kanat M.
  V. Sosyal BilimlervKongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.1082-1095
 13. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ekonomi İle İlgili Kavramlarının Anlatımı Ve Bunlarla Ekonomi Bilgilerini Öğrenme Yolları
  Korkmaz A., Hayır Kanat M.
  5.Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.1121-1135
 14. Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarının Çoğuğun Eğitim Hayatına Etkisi
  İNAL M., ŞENYERLİ S., SEVER F. S., ERİŞ K., HAYIR KANAT M.
  Asoscongress_2018_istanbul, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2018, pp.379-402
 15. Coğrafya Eğitiminde Belgesel Kullanımının Etkisi
  ATEŞ F., KAVAK O., HAYIR KANAT M.
  asoscongress.com/2018istanbul, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2018, pp.307-326
 16. The Effects Of Environmental Education Course On Preservice Teachers Perception About Nature
  HAYIR KANAT M., AKÇAY H.
  ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Turkey, 9 - 10 May 2018, vol.1, pp.25-30
 17. ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ
  HAYIR KANAT M., AKÇAY H.
  ULEAD-VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey, 09 May 2018, pp.9
 18. Ortaokul Öğrencilerinin Mültecilik Algısı / İstanbul Örneği
  Çelen S., Hayır Kanat M.
  ULEAD 2018, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018
 19. Ortaokul Öğrencilerine Coğrafya Öğretiminde Animasyon Kullaniminin Etkisi
  Fettahoğlu M., HAYIR KANAT M.
  Uluslar Arası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.16-17
 20. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Öğretim Stratejisi Yöntem Ve Tekniklerinİncelenmesi
  AKAR U., HAYIR KANAT M.
  DEKUS 2018, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018
 21. Yeni Programa Göre Hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabının Öğrenme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi
  Fidan S., Çelen S., HAYIR KANAT M.
  DEKUS-International Symposium on Textbooks, İstanbul, Turkey, 12 April 2018, pp.86
 22. Yeni Programa Göre Hazırlanan Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Ders Kitabının Coğrafya Konuları Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  Çelen S., Fidan S., HAYIR KANAT M.
  IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 December 2017, pp.11
 23. İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabındaki Coğrafya Konularının Müfredat Açısından Değerlendirilmesi
  Akar U., HAYIR KANAT M.
  IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 December 2017, pp.10
 24. Changing Urban Landscapes Squatting, Transition to Apartment Houses and Becoming Noble; Zeytinburnu Example
  HAYIR KANAT M.
  Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 08 December 2017, vol.1, no.9, pp.90-92
 25. İstanbul’un Tarihi Piyasalarındaki Değişim ve Nedenleri(Change in Istanbul's Historic Markets and Its Causes)
  Hayır Kanat M.
  Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1, no.9, pp.415-441
 26. City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity (Kent ve Doğa ilişkisi: Tezatlık ya da Uygunluk)
  HAYIR KANAT M., Breuste J., AKÇAY H.
  Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Turkey, 08 November 2017, vol.1, no.9, pp.209-221
 27. City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity
  AKÇAY H., Breuste J., HAYIR KANAT M.
  International Congress on 75thAnniversary of Turkish Geography Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017
 28. Türk Dünyası Coğrafyası Dersinin Öğrencilerin Türk Kültür’xxüne ve Türk Dünyası’xxna Yönelik Bilgilerine ve Bakış Açılarına Etkisi
  Hayır Kanat M., İlhan G. O.
  Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016
 29. Erol Tümertekin’in eğitimci kişiliği ve coğrafyaya bakışı
  Hayır Kanat M.
  Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.2
 30. İstanbullunun Hayatında Doğanın Rolü Nedir? Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, 2-4 Haziran, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1
 31. The effect of brain drain from Germany to Turkey on scientific co operation Almanya dan Türkiye ye beyin göçünün bilimsel işbirliğine etkisi
  Hayır Kanat M.
  MIDETI CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 19 May 2016
 32. İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Okullaşma Durumu ve Okullara Uyumu Üzerine Saha Çalışması
  Hayır Kanat M., Özdemir M., İnce S., Doğan S., Ekim N., Sağlamer Ş.
  Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 June 2015, pp.333-341
 33. Processes of Gentrification and Transformation in the old City of Istanbul
  Hayır Kanat M.
  InternatIonal Geographical Union Regional Conference “changes, challenges, responsibility”, Krakow, Poland, 8 - 22 August 2014, pp.866
 34. Mültecilik ve Mülteci Entegrsyonu- Suriyeli Mültecilerin İstanbul'a Entegrasyonu
  Hayır Kanat M.
  Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.970
 35. Structural transformation of the city of Istanbul
  Hayır Kanat M.
  Spatial transformation in Central Europe in XXI century, Kyyiv, Ukraine, 15 - 16 March 2013, pp.330
 36. The Relationship between the development of globalization and global capital in Istanbul: 1990-2011 Global Companies in Istanbul
  Hayır Kanat M.
  Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 26 April - 02 May 2012, pp.33
 37. Suburbanisation and post-urbanisation process in Istanbul metropolitan area (From suburbia to post-suburbia in the Istanbul metropolitan area),
  Hayır Kanat M.
  23. Festival International de Geographie, Saint-Denis, France, 11 - 14 November 2012, pp.1-9
 38. Variations in the spatial distribution of population in Istanbul on the basis of districts (the 1990-2010 period)
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  23. Festival International de Geographie, Saint Etienne, France, 11 - 14 November 2012, pp.1
 39. Yaşayan Bir Organizma Olarak Şehir- Büzüşen Şehir Kavramı ve Leipzig Örneği
  Hayır Kanat M.
  Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştirma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.310-323
 40. Kuzey Marmara Otoyolu ve Projesi ve Mekan ilişkisi-Sakarya İli Örneği
  Hayır Kanat M., Ayhan F.
  Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, vol.1, pp.357-368
 41. The city Change after 1950 of Istanbul
  HAYIR KANAT M.
  Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, 01 April 2012
 42. Suburban Industrial Centers in İstanbul
  Hayır Kanat M.
  GEOMED 2010 The 2nd International Geography symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, pp.1
 43. The employment of women and industrial demand of the lobor force survey of the Sakarya
  Ufuk C., Hayır Kanat M.
  Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.1, pp.309-319
 44. Almanyadaki Türk Varlığı: Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Değişimleri (Turkish Existence In Germany: Social, Economic End Cultural Change)
  HAYIR KANAT M.
  I. International Congress of European Turks in The Contexs Of Education And Culture, Antwerp, Belgium, 22 February 2008, vol.1, pp.267-285
 45. Adapazarında Deprem Sonrası Oluşturulan Deprem Konutlarının Şehrin Gelişmesine Etkileri (Effects Of Dısaster Houses Buılt After 17 August 1999 Earthquake On Development Of Adapazarı Cıty)
  Hayır Kanat M., Akyol M.
  III. International Erdquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 22 - 27 October 2007, pp.736
 46. An Example For The Suburban Settlements Formed Developing Cities By Industrialization. Adapazarı 32 Evler District
  Hayır Kanat M.
  International Symposium on Geography, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2007, vol.1, pp.149-159
 47. Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafa Olan Göç Süreci İve stanbul Beylikdüzü Örneğ (Emigration Process from City Center to Surroundings in Big Cities Istanbul Beylikdüzü Example
  Hayır Kanat M.
  IV. Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2007, pp.1
 48. Borders of Europe as Culture Continent
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  5ht Eupra General Conference,Challenges of Peace and Democrcy in Europe, Sakarya, Turkey, 21 - 24 August 2007, pp.1-8
 49. Sakarya da Sanayi Faaliyetleri ve Özellikleri
  Hayır Kanat M.
  Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 6 - 08 June 2005, vol.1, pp.157-176
 50. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki Ticari İlişkiler ve Coğrafyanın Buna Etkisi (Trade Cooperatıons Berween Turkey And The Republıc Of New Turkısh Countrıes And The Effects Of Geography To These Cooperatıons)
  Hayır Kanat M.
  III. Uluslar Arası Türk Dünyası Kongresi, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, 6 - 12 June 2005, vol.1, pp.409-436
 51. Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri
  Hayır Kanat M., Jentsch C.
  Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.1, pp.286-301
 52. İzmitte Orta Ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Güncel Yerleşim Yeri Problemleri
  Hayır Kanat M., Jentsch C.
  Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.2, pp.316-321

Academic and Administrative Experience

2012 - 2015 Head of Department Yildiz Technical University, Faculty of Education, Department of Social Sciences and Turkish Education
2011 - 2012 Head of Department Sakarya University, Faculty Of Scıence And Letters, Department Of Geography

Courses

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik, Postgraduate, 2019 - 2020
Seminer, Postgraduate, 2019 - 2020
Dönem Projesi, Postgraduate, 2019 - 2020
Ekonomi, Undergraduate, 2017 - 2018
Kartoğrafya ve Harıta Kullanımı Gr 1, Postgraduate, 2017 - 2018
Okul Deneyimi, Undergraduate, 2018 - 2019
Türk Dünyası Coğrafyası, Undergraduate, 2018 - 2019
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Undergraduate, 2017 - 2018
Öğretmenlik Uygulaması II, Undergraduate, 2018 - 2019
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Undergraduate, 2017 - 2018
Çevre Eğitimi, Undergraduate, 2017 - 2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Undergraduate, 2018 - 2019
Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme, Postgraduate, 2017 - 2018
Genel Beşeri Ekonomik Coğrafya, Undergraduate, 2017 - 2018
Coğrafya Alan İncelemeleri, Postgraduate, 2017 - 2018
Türkiyenin Jeopolitiği , Postgraduate, 2017 - 2018
Yer şekilleri ve İnsan İlişkileri, Undergraduate, 2017 - 2018
Nüfus Coğrafyası, Undergraduate, 2011 - 2012
Avrupa Birliği, Undergraduate, 2011 - 2012
BİTİRME ÇALIŞMASI, Undergraduate, 2010 - 2011
İnsan ve Kültür, Undergraduate, 2011 - 2012
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI, Undergraduate, 2010 - 2011
ULAŞIM COĞRAFYASI, Undergraduate, 2010 - 2011
KIR YERLEŞMELERİ, Undergraduate, 2011 - 2012
KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI, Postgraduate, 2010 - 2011
Şehir Coğrafyası Araştırma Yöntemleri, Postgraduate, 2010 - 2011
Şehir Coğrafyası, Undergraduate, 2010 - 2011

Advising Theses

Hayır Kanat M., Mülteci Öğrencilerde Kimlik, Postgraduate, M.AĞDAŞ(Student), Continues
Hayır Kanat M., ULUSLARARASI GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONUNDA OKUL DIŞI EĞİTİM ORTAMLARININ KULLANIMI, Postgraduate, M.Özdemir(Student), Continues
Hayır Kanat M., Taşımalı Eğitim ve Taşımalı Eğitimin Köylerin Sosyoekonomik Yapısına Etkisi: Kırklareli Örneği, Postgraduate, O.Özdemir(Student), Continues
Hayır Kanat M., Mevcut Tez Başlığı Current Thesis Title Mülteci ve göçmen öğrenci velilerinin Türk eğitim sistemi farkındalığı: Küçükçekmece Örneği, Postgraduate, S.Kırdar(Student), Continues
Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler, Postgraduate, .ESAD(Student), 2023
Hayır Kanat M., Türkiye’de Bilim Sanat Merkezlerinde Geliştirilen ve Uygulanan Coğrafya Temelli Projelerin Analizi ve Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları ile İlişkisi, Postgraduate, K.ALTAN(Student), 2023
Hayır Kanat M., Göçmen Çocukların Yaşadıkları Ülkeye Aidiyet Duygusu Oluşturulması Bağlamında Medya Araçları - İstanbul Örneklemi, Postgraduate, Ö.Memoğlu(Student), 2023
Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çevre Eğiti Farkındalıkları ve Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi, Postgraduate, A.TEKİROĞLU(Student), 2021
Hayır Kanat M., Ortaokul Sosyal Bilgiler Müfredatında Vatandaşlık Eğitimi Yaklaşımı ve Öğretmen Görüşleri, Postgraduate, M.ŞÜKRÜ(Student), 2020
Hayır Kanat M., Kuzey Marmara Otoyolu Güzergâhında Bulunan Yerleşmeler ve Yolun Yerleşmelere Muhtemel Etkileri- Sakarya İli Örneği,, Postgraduate, F.Ayhan(Student), 2011
Hayır Kanat M., Taraklı İlçesinin Coğrafyası, Postgraduate, Ş.Temurlenk(Student), 2011
Hayır Kanat M., Keremali-Elmacık Dağı’nda Yaylacılık faaliyeti ve yayla turizmi potansiyelinin belirlenmesi, Postgraduate, Ç.Demir(Student), 2009
Hayır Kanat M., Adapazarı Ovası'nda sanayinin yer seçimi üzerinde etkili olan faktörler ve sanayinin dağılımı , Postgraduate, C.Ufuk(Student), 2009
Hayır Kanat M., Yenişehir Ovasında Nüfus ve Yerleşme, Postgraduate, H.Kılıç(Student), 2008
Hayır Kanat M., Göçlük’te 17 Ağustos Depremi Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, Postgraduate, A.Durmaz(Student), 2008
Hayır Kanat M., Sakarya’da Deprem Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, Postgraduate, M.Akyol(Student), 2007
Hayır Kanat M., Sapanca’da Kırsal Yerleşme Özellikleri, Postgraduate, M.Tuğrul(Student), 2006

Advising Graduates (Non-Thesis)

Topuz Z., Hayır Kanat M., Geçmişten günümüze Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya haritalarının incelenmesi, Masters (Non-Thesis,Evening Education), Z.Topuz(Student), Continues
Yanık V., Hayır Kanat M., Güncel Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Dünyamız, Masters (Non-Thesis,Evening Education), V.Yanık(Student), Continues
Kır D., Hayır Kanat M., Şehrimiz dersinin öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımasına etkisi-İstanbul Örneği, Masters (Non-Thesis,Evening Education), D.Kır(Student), Continues
Ölmez N., Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin jeopark farkındalığı, Masters (Non-Thesis,Evening Education), N.Ölmez(Student), Continues
Aras N. F., Hayır Kanat M., GÜNCEL SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATI VE DERS KİTABINDA AİLEYE BAKIŞ, Masters (Non-Thesis,Evening Education), N.Fazıl(Student), 2020
Aydınlı Aras S., Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler Müfredat Programı Değişimlerinin Ders Kitaplarında Aile Konusunun İşlenişine Etkisi, Masters (Non-Thesis,Evening Education), S.Aydınlı(Student), 2020

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Society for Urban Ecology (SURE), Member of Advisory Board, 2021 - Continues, Germany
The Society for Urban Ecology (SURE), Member, 2019 - Continues, Turkey
Türk Coğrafya Kurumu, Member, 2012 - Continues

Scientific Refereeing

Türkiye Eğitim Dergisi, Other Indexed Journal, June 2021
Coğrafi Bilimler Dergisi, Other Indexed Journal, January 2021
Milli Eğitim Dergisi, Other Indexed Journal, December 2020
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Other Indexed Journal, December 2020
TUBITAK Project, 4004 - Nature Education and Science Schools, Trakya University, Turkey, July 2018
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Journal Indexed in ESCI, June 2014
Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, SCI Journal, July 2009

Scientific Consultations

TÜBİTAK, Project Consultancy, Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Turkey, 2021 - 2022
TÜBİTAK, Project Consultancy, Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Turkey, 2017 - 2018
TUBİTAK, Project Consultancy, Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Turkey, 2017 - 2018
TUBİTAK, Project Consultancy, Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Turkey, 2016 - 2016
TUBİTAK, Project Consultancy, Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Turkey, 2014 - 2015

Tasks In Event Organizations

Hayır Kanat M., Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresİ, Scientific Congress, Eskişehir, Turkey, Ekim 2019
Hayır Kanat M., SUNRAISE – SURE Summer School URBAN + MOUNTAINS-II , Science / Art Camp or Summer School Organization, Salzburg, Austria, Temmuz 2019
Hayır Kanat M., SUNRAISE – SURE Summer School URBAN + MOUNTAINS-I, Scientific Congress, Salzburg, Austria, Temmuz 2019
Hayır Kanat M., Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-III, Art Activities, İstanbul, Turkey, Aralık 2018
Hayır Kanat M., Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-II, Art Activities, İstanbul, Turkey, Mayıs 2018
Hayır Kanat M., Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-I, Art Activities, İstanbul, Turkey, Aralık 2017
Hayır Kanat M., MIDETI - (Re-)Migranten im deutsch-türkischen Innovationsnetzwerk - Identifikation und Kommunikation von Potenzialen für Wissenschaft und Wirtschaft, Scientific Congress, İstanbul, Turkey, Eylül 2015
Hayır Kanat M., MIDETI - (Re-)Migranten im deutsch-türkischen Innovationsnetzwerk - Identifikation und Kommunikation von Potenzialen für Wissenschaft und Wirtschaft, Workshop Organization, İstanbul, Turkey, Aralık 2014
Hayır Kanat M., International Workschop on Urbanization, Workshop Organization, İstanbul, Turkey, Mayıs 2012
Hayır Kanat M., Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Scientific Congress, Sakarya, Turkey, Mart 2009

Scientific Research / Working Group Memberships

Sosyopark Göç Araştırma Grubu, Yildiz Technical University, Türkiye, http://www.sosyopark.yildiz.edu.tr/haberler/58/G%C3%96%C3%87-%C3%87ALI%C5%9EMA-GRUBU-TANI%C5%9EMA-%C3%87ALI%C5%9ETAYI, 2020 - Continues

Mobility Activity

Post Doc, Post Doc, Universitaet Salzburg, Austria, 2019 - 2020
Research Scholarship Program, Guest Researcher, Leipzig Universität, Germany, 2011 - 2011

Metrics

Congress and Symposium Activities

ULEAD 2018, Session Moderator, Manisa, Turkey, 2018
IFEMS 2018, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2018
ULEAD 2018, Session Moderator, Manisa, Turkey, 2018
ULEAD 2018, Session Moderator, Manisa, Turkey, 2018
DEKUS 2018, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2018
DEKUS 2018, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2018

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Geography, Human Geography

Non Academic Experience

Yıldız Teknik Üniversitesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
National Education Directorate, Milli Eğitim Bakanlığı, Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
National Education Directorate, Milli Eğitim Bakanlığı, Doğankent Lisesi