Biyografi

Meryem Hayir Kanat, Lisans eğitimini 1984–1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler enstitüsünde 1988–1991 yılları arasında Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Yüksek Lisans çalışmasını, “E-5 Karayolunun Çevre Yerleşmelere Etkisi “ Mimar Sinan- Silivri arası/ İstanbul” adli tezi ile tamamladı. Sonrasında doktora çalışmalarını 1995–2002 yılları arasında Almanya'nın Mannheim Üniversitesi Coğrafya Bölümünde ve Eğitim Bilimleri Bölümünde tamamladı. Doktora Tez konusu: İzmit Körfezi kıyısında sanayi ve yerleşmenin gelişimi ve yer seçimi problemleri ( Siedlungs-und Industrie entwicklungs am golf von Izmit und Ihre Standortprobleme). Doktora çalışmalarını yürüttüğü dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nda Coğrafya Öğretmeni olarak görev yaptı. Doktora sonrasında 2004-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı ve bölümün kurulması aşamasında görevler üstlendi. 21 Şubat 2011 tarihide doçent unvanı aldı ve ardından 1 Ocak 2012'de Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı.  Haziran 2021'de Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalına Prof. Dr. olarak atandı. Prof. Dr. Meryem Hayır Kanat'ın çalışmaları; gelişmekte olan ülkelerin metropollerindeki gelişmeler ve değişimlere odaklanmaktadır. Hayir Kanat, İstanbul metropoliten alanında doğal rekreasyon alanlarının kullanımı ve değişimi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ögrenim Bilgisi


Doktora
1995 - 2002
Universitaet Mannheim, Volkswirtschaftslehre, Geographie und Erziehungswissenschaft, Almanya

Yüksek Lisans
1988 - 1991
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, Türkiye

Lisans
1984 - 1988
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, A1 Başlangıç
Almanca, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Bilişim, ArcGIS, Başarsoft, 2009

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2021 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitim Bölümü

Doç.Dr.
2011 - 2021
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitim Bölümü

Prof.Dr.
2019 - 2020
Universitaet Salzburg, NAWI, Geology and Geography

Doç.Dr.
2011 - 2011
Leipzig Universität, Leibniz Institute for Regional Geography

Yrd.Doç.Dr.
2004 - 2011
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. HAYIR KANAT M., GÖRGÜLÜ ARI A., Özdemir M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ULUSLARARASI GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONUNDA OKUL DIŞI EĞİTİM ORTAMLARININ KULLANIMI, 2022 - Devam Ediyor
 2. Hayır Kanat M., Breuste J., TÜBİTAK Projesi, Metropol Şehirlerde Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması (KEDAM- Kentsel Ekolojik Dinlenme Alan Modeli), 2019 - 2020
 3. Breuste J., Hayır Kanat M., Erasmus Projesi, SUNRAISE – Sustainable Natural Resource Use in Arctic and High Mountainous Areas, 2017 - 2020
 4. HAYIR KANAT M., TÜBİTAK Projesi, Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarının Çocuğun Eğitim Hayatına Etkisi, 2017 - 2018
 5. HAYIR KANAT M., TÜBİTAK Projesi, Projenin Adı: Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Belgesel Oluşturma ve Geliştirilen Belgeselin Akademik Başarıya Etkisinin Ölçümü, 2017 - 2018
 6. Görgülü Arı A., Umdu Topsakal Ü., Hayır Kanat M., Coştu B., Kapıcı H. Ö., TÜBİTAK Projesi, Yarınımı Bugünden Düşünüyorum; Ekoyıldızlar İş Başında, 2017 - 2018
 7. HAYIR KANAT M., TÜBİTAK Projesi, Aile ortamı dışında yetişen çocukların okul ve sosyal hayata uyumları, koruyucu aile modelinin bu duruma etkisi, 2016 - 2017
 8. Hayır Kanat M., AB Destekli Diğer Projeler, Türk-Alman Yenilik Networkünde (Yeniden) Göçmenler: Bilim ve Ekonomi İçin Potansiyellerin Belirlenmesi ve İletişimi (MIDETI), 2014 - 2016
 9. HAYIR KANAT M., TÜBİTAK Projesi, İstanbul’daki Suriyeli Mülteci ve Sığınmacı Çocukların Okullaşma Durumu ve Okullara Uyumu Üzerine Saha Çalışması, 2013 - 2014
 10. HAYIR KANAT M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Taraklı İlçesinin Coğrafyası, 2010 - 2011
 11. HAYIR KANAT M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Göçlükte 17 Ağustos Depremi Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, 2007 - 2008
 12. HAYIR KANAT M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sakarya da Deprem Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, 2006 - 2007

Burslar

2219 INTERNATIONAL POST DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME, TÜBİTAK, 2019 - 2020
YÖK Yurt dışı Araştırma Bursu, YÖK, 2011 - 2011

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi, Ağustos, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2007
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Şubat, 2005

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Outdoor Recreation Participation in Istanbul, Turkey: An Investigation of Frequency, Length, Travel Time and Activities
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  SUSTAINABILITY, cilt.12, 2020 (SCI-Expanded)
 2. Which Natural Areas are Preferred for Recreation? An Investigation of the Most Popular Natural Resting Types for Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  SUSTAINABILITY, cilt.11, sa.23, 2019 (SCI-Expanded)
 3. The gentrification process in the historic Eminonu peninsula in Istanbul
  Hayir-Kanat M.
  Anthropologist, cilt.24, sa.3, ss.711-723, 2016 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The Role of Education Systems in the Development of Democracy: Middle East Region
  Bali M. E., Hayır Kanat M.
  International Journal of Social and Educational Sciences, cilt.1, sa.19, ss.87-107, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. Türkiye’de Kültür Coğrafyasi Çalişmalari: Google Akademik Veri Tabanina Göre
  Çalış G., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge, cilt.6, sa.73, ss.643-682, 2022 (Hakemli Dergi)
 3. Covid-19 Salgınına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Hayır Kanat M., Görgülü Arı A., Arslan K.
  Asya Studies, cilt.5, sa.18, ss.1-19, 2021 (Hakemli Dergi)
 4. Konu İçeriği ve Öğrenme Etkinlikleri Açısından 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Coğrafya
  Hayır Kanat M., Çelik K., Bali M. E.
  Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.165-185, 2021 (Hakemli Dergi)
 5. İstanbul’un Merkezi İş Alanı Olarak Tarihi MİA: Müşteri Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma
  Hayır Kanat M.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), cilt.77, sa.2, ss.325-342, 2021 (Hakemli Dergi)
 6. Çevre Etiği Farkındalığı ve Sürdürülebilir Çevre Tutumu Arasındaki İlişki
  Tekiroğlu A., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.59, ss.630-645, 2021 (Hakemli Dergi)
 7. Covid-19 Pandemisinde Verilen Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Veli Görüşleri
  Arslan K., Hayır Kanat M., Görgülü Arı A.
  Ulakbilge, cilt.9, sa.57, ss.1-14, 2021 (Hakemli Dergi)
 8. Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitimdeki Sınav Sistemi Üzerine Öğrenci Görüşleri
  Hayır Kanat M., Görgülü Arı A.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.74, ss.364-379, 2020 (Hakemli Dergi)
 9. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
  Durmuş M. Ş., Hayır Kanat M.
  Journal of Turkish Studies, cilt.15, sa.8, ss.3555-3571, 2020 (Hakemli Dergi)
 10. Öğretmen Adaylarının Kent Doğası Farkındalığı Üzerinde Çevre Eğitimi Dersinin Etkisi
  Hayır Kanat M.
  Türkiye Eğitim Dergisi (Turkey Education Journal), cilt.5, sa.2, ss.346-364, 2020 (Hakemli Dergi)
 11. Use Of Natural Recreational Areas in and Around Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  Ulakbilge, cilt.53, sa.10, ss.1142-1155, 2020 (Hakemli Dergi)
 12. Sosyal Bilgiler Müfredat Programı Değişimlerinin Ders Kitaplarında Aile Konusunun İşlenişine Etkisi
  Aydınlı-Aras S., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge, cilt.8, sa.50, ss.791-805, 2020 (Hakemli Dergi)
 13. Prospective Teacher' Views on Covid-19 (Coronavirus)
  Görgülü Arı A., Hayır Kanat M.
  Van Yüzüncü Yıl University The Journal of Social Sciences Institute, sa.1, ss.459-491, 2020 (Hakemli Dergi)
 14. Güncel Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Ders Kitabında Aileye Bakış
  Aras N. F., Hayır Kanat M.
  Ulakbilge, cilt.49, ss.656-675, 2020 (Hakemli Dergi)
 15. Covıd-19 Pandemisinin Takip Edildiği Medya Kaynaklarının ve Güvenli Bulunma Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Hayır Kanat M., Görgülü Arı A.
  Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.48, ss.527-546, 2020 (Hakemli Dergi)
 16. Şehir Coğrafyascısı Olarak Prof Dr Erol Tümertekin
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), sa.30, ss.18-40, 2020 (Hakemli Dergi)
 17. Reinhard Stewig'in Bursa Çalışmaları
  Yiğit A., Hayır Kanat M.
  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.1, sa.1, ss.1-17, 2020 (Hakemli Dergi)
 18. Effects of ”Geography of the Turkic World” Course on Social Studies Teacher Candidates Views about Turkic Culture and Turkic World
  Hayır Kanat M., İlhan G. O.
  Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.95-115, 2019 (Hakemli Dergi)
 19. Investigation of the Geographical Issues in the School of Primary Social Studies According to the 2017 Program
  Çelen S., Fidan S., Hayır Kanat M.
  International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), sa.39, ss.70-82, 2019 (Hakemli Dergi)
 20. 2017 Programına Göre Hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabının Öğrenme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi (Social Studies Prepared According to 2017 Program Evaluation of Grade 5 Course Book in terms of Learning Activities)
  Fidan S., Çelen S., Hayır Kanat M.
  International Journal of Social Science Research, cilt.7, sa.2, ss.326-350, 2018 (Hakemli Dergi)
 21. Suburbanisation and Post-Urbanisation Process in Istanbul Metropolitan Arena
  HAYIR KANAT M.
  International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.31-45, 2017 (Hakemli Dergi)
 22. İstanbul Şehrinde Ağırlıklı Nüfus Merkezinin Değişimi ve Nedenleri: 1990-2010 Dönemi
  YİĞİT A., HAYIR KANAT M.
  International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.114-123, 2017 (Hakemli Dergi)
 23. Rotasyon Kavramı ve Rotasyonunun Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliğine Etkisi
  Hayirlioglu E., Hayır Kanat M.
  Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), cilt.1, ss.24-38, 2015 (Hakemli Dergi)
 24. The establishment of residential areas following the 1999 earthquake in Turkey and the effects of the earthquake on those new establishments = Organizarea arealelor rezidentiale dupa cutremurul din 1999 din Turcia si efectele seismului asupra acestor noi
  Hayır Kanat M.
  Analele Universitatii din Craiova / Seria Geografie, cilt.1, sa.12, ss.117-125, 2009 (Hakemli Dergi)
 25. Hendek’te sanayinin yapısı ve dağılışı
  Hayır Kanat M., Ufuk C.
  e-Journal of New World Sciences Academy-NATURE SCIENCES, cilt.4, sa.4, ss.191-214, 2009 (Hakemli Dergi)
 26. Deprem Konutları ve Adapazarı Şehrinin Gelişmesine Etkisi.
  Hayır M., Akyol M.
  Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.125-145, 2009 (Hakemli Dergi)
 27. Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafa Olan Göç Süreci İstanbul Beylikdüzü Örneği
  Hayır Kanat M.
  Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.35-52, 2009 (Hakemli Dergi)
 28. SAPANCA KÖYLERİNDE KIRSAL YAPININ DEĞİŞİMİ
  Hayır Kanat M., Tuğrul Demir M.
  Coğrafya Dergisi / Journal of Geography, cilt.0, ss.59-78, 2008 (ESCI)
 29. The Problems That Are Faced in the Turkish Plateaus During the Transition Period of Cattle Breeding to Tourism
  Hayır Kanat M., Demirtonguç Ç.
  Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, cilt.1, sa.10, ss.161-175, 2007 (Hakemli Dergi)
 30. 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Serdivanın Şehirsel Gelişimi
  Hayır Kanat M., Akyol M.
  Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.175-186, 2007 (Hakemli Dergi)
 31. Kırgızistan
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.221-235, 2006 (Hakemli Dergi)
 32. Depremin Kocaeli Nüfusuna Etkileri
  Hayır Kanat M.
  Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.135-144, 2004 (Hakemli Dergi)
 33. Göç ve Göçe Bağlı Olarak Kentsel Yaşama Dahil Olan Bireylerin Yaşantılarındaki Değişiklikler: Yenibosna Örneği
  Hayır Kanat M.
  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.8, ss.484-499, 2004 (Hakemli Dergi)
 34. Avrupa Birliği-Türkiyeİlişkileri ( Halkın ve Sanayicinin AB Konusundaki Düşünceleri),
  Hayır Kanat M.
  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.7, ss.240-256, 2004 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Aileye Bakış - Politika Değişikliklerinin Ders Kitapları Üzerindeki Etkisi
  Aydınlı Aras S., Aras N. F., Hayır Kanat M.
  Efe Akademi, İstanbul, 2021
 2. Nature- Based Recreation Areas In Metropolitan Cities
  Hayır Kanat M., Jürgen B.
  EFE AKADEMİ, İstanbul, 2021
 3. Salzburg Alplerinin Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımı
  Hayır Kanat M., Karadağ A.
  Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi, Zerrin Toprak Karaman, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.199-227, 2020
 4. Urban Residents Preferences and Recreational Use of Urban Nature in Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.428-439, 2020
 5. Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related to Nature and Nature Experience
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.370-398, 2020
 6. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu: Nüfus ve GöçÜzerinden Bir İnceleme
  Hayır Kanat M.
  Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan,Arife Karadağ,Pervin Aksak, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.177-204, 2018
 7. Yerleşmeye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar
  Hayır Kanat M., Karadağ A.
  Günümüz Dünya Sorunları, Prof. Dr. Hamza Akengin,İskender Dölek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.229-256, 2018
 8. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
  Hayır Kanat M. (Editör)
  Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016
 9. Kentsel Araştırma Yöntemleri
  HAYIR KANAT M., Karadağ A.
  Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nurettin Özgen, Editör, Pegem Akademie Verlag, Ankara, ss.286-306, 2016
 10. Türkiye’de Ticaret
  Hayır Kanat M.
  Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.493-506, 2016
 11. Türkiye'nin Yerleşme Coğrafyası
  Hayır Kanat M.
  Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.252-289, 2016
 12. Erol Tümertekin’in öğrencisi olmak
  Hayır Kanat M.
  Benim Öğretmenim, Şahin ORUÇ, Editör, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul, ss.33-35, 2015
 13. Suburban Industrial Centres in Istanbul
  Hayır Kanat M.
  Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II 285 15, Recep Efe; İbrahim Atalay, Editör, Cambridge Scholars Publishing in association with GSE Research, Newcastle-Upon-Tyne, ss.271-285, 2011
 14. İstanbul Başakşehir’de Şehirleşme Süreci
  Hayır Kanat M.
  Çantay Kitabevi, İstanbul, 2009

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Özel Okullarda Uygulanan Ücret Stratejilerinin Öğretmenlerin Kurum Aidiyeti ve Ders Motivasyonları Üzerindeki Etkisi
  Cömert T., Hayır Kanat M., Yavuz İ.
  IX. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2023
 2. Türkiye’de Göç ve Eğitim Alanında 1950-2022 Döneminde Yaşanan Paradigma Değişimleri
  Cömert T., Hayır Kanat M., Ak M. M.
  IX. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs - 20 Haziran 2023
 3. Using Urban Green Spaces as an Extracurricular Educational Activities: Sample of Yıldız Technical University Davutpaşa Campus
  Hayır Kanat M., Khodayar M.
  SURE Symposium- Urban ecology and urban ecosystem management 2023, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2023, ss.1-20
 4. Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Coğrafya Projeleri Hazırlama Deneyimleri
  Hayır Kanat M.
  ASES IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Giresun, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2023, cilt.1, ss.299-300
 5. Lineer Parks as a Nature Based Recreation Areas in Metropol Cities. A Case Study of Istanbul
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology 2020/21, Poznan, Polonya, 7 - 09 Temmuz 2021, cilt.1, ss.148
 6. Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related To Nature And Nature Experıence
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  International Conference ECOSMART, Bucuresti, Romanya, 5 - 07 Eylül 2019, ss.30
 7. Preferences of urban nature: the case of Mönchsberg
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  SUNRAISE – SURE , URBAN + MOUNTAINS , Salzburg, Avusturya, 15 Temmuz - 21 Eylül 2019, ss.3
 8. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ekonomi İle İlgili Kavramlarının Anlatımı Ve Bunlarla Ekonomi Bilgilerini Öğrenme Yolları
  Korkmaz A., Hayır Kanat M.
  5.Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.1121-1135
 9. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 2018 Öğretim Programındaki Değerler ve Ders Kitabında İşlenişi
  DURMUŞ M. Ş., HAYIR KANAT M.
  5. Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018
 10. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönüyle İncelenmesi
  Fidan S., Hayır Kanat M.
  V. Sosyal BilimlervKongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.1082-1095
 11. Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarının Çoğuğun Eğitim Hayatına Etkisi
  İNAL M., ŞENYERLİ S., SEVER F. S., ERİŞ K., HAYIR KANAT M.
  Asoscongress_2018_istanbul, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2018, ss.379-402
 12. Coğrafya Eğitiminde Belgesel Kullanımının Etkisi
  ATEŞ F., KAVAK O., HAYIR KANAT M.
  asoscongress.com/2018istanbul, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2018, ss.307-326
 13. The Effects Of Environmental Education Course On Preservice Teachers Perception About Nature
  HAYIR KANAT M., AKÇAY H.
  ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2018, cilt.1, ss.25-30
 14. ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ
  HAYIR KANAT M., AKÇAY H.
  ULEAD-VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.9
 15. Ortaokul Öğrencilerinin Mültecilik Algısı / İstanbul Örneği
  Çelen S., Hayır Kanat M.
  ULEAD 2018, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018
 16. Ortaokul Öğrencilerine Coğrafya Öğretiminde Animasyon Kullaniminin Etkisi
  Fettahoğlu M., HAYIR KANAT M.
  Uluslar Arası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.16-17
 17. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Coğrafya Öğretiminde Kullanılan Öğretim Stratejisi Yöntem Ve Tekniklerinİncelenmesi
  AKAR U., HAYIR KANAT M.
  DEKUS 2018, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018
 18. Yeni Programa Göre Hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabının Öğrenme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi
  Fidan S., Çelen S., HAYIR KANAT M.
  DEKUS-International Symposium on Textbooks, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2018, ss.86
 19. İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabındaki Coğrafya Konularının Müfredat Açısından Değerlendirilmesi
  Akar U., HAYIR KANAT M.
  IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.10
 20. Yeni Programa Göre Hazırlanan Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Ders Kitabının Coğrafya Konuları Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  Çelen S., Fidan S., HAYIR KANAT M.
  IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.11
 21. Changing Urban Landscapes Squatting, Transition to Apartment Houses and Becoming Noble; Zeytinburnu Example
  HAYIR KANAT M.
  Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 08 Aralık 2017, cilt.1, sa.9, ss.90-92
 22. City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity (Kent ve Doğa ilişkisi: Tezatlık ya da Uygunluk)
  HAYIR KANAT M., Breuste J., AKÇAY H.
  Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 08 Kasım 2017, cilt.1, sa.9, ss.209-221
 23. İstanbul’un Tarihi Piyasalarındaki Değişim ve Nedenleri(Change in Istanbul's Historic Markets and Its Causes)
  Hayır Kanat M.
  Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1, sa.9, ss.415-441
 24. City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity
  AKÇAY H., Breuste J., HAYIR KANAT M.
  International Congress on 75thAnniversary of Turkish Geography Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017
 25. Türk Dünyası Coğrafyası Dersinin Öğrencilerin Türk Kültür’xxüne ve Türk Dünyası’xxna Yönelik Bilgilerine ve Bakış Açılarına Etkisi
  Hayır Kanat M., İlhan G. O.
  Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016
 26. Erol Tümertekin’in eğitimci kişiliği ve coğrafyaya bakışı
  Hayır Kanat M.
  Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, Balıkesir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.2
 27. İstanbullunun Hayatında Doğanın Rolü Nedir? Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması
  Hayır Kanat M., Breuste J.
  Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, 2-4 Haziran, Balıkesir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1
 28. The effect of brain drain from Germany to Turkey on scientific co operation Almanya dan Türkiye ye beyin göçünün bilimsel işbirliğine etkisi
  Hayır Kanat M.
  MIDETI CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2016
 29. İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Okullaşma Durumu ve Okullara Uyumu Üzerine Saha Çalışması
  Hayır Kanat M., Özdemir M., İnce S., Doğan S., Ekim N., Sağlamer Ş.
  Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2015, ss.333-341
 30. Processes of Gentrification and Transformation in the old City of Istanbul
  Hayır Kanat M.
  InternatIonal Geographical Union Regional Conference “changes, challenges, responsibility”, Krakow, Polonya, 8 - 22 Ağustos 2014, ss.866
 31. Mültecilik ve Mülteci Entegrsyonu- Suriyeli Mültecilerin İstanbul'a Entegrasyonu
  Hayır Kanat M.
  Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.970
 32. Structural transformation of the city of Istanbul
  Hayır Kanat M.
  Spatial transformation in Central Europe in XXI century, Kyyiv, Ukrayna, 15 - 16 Mart 2013, ss.330
 33. The Relationship between the development of globalization and global capital in Istanbul: 1990-2011 Global Companies in Istanbul
  Hayır Kanat M.
  Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan - 02 Mayıs 2012, ss.33
 34. Variations in the spatial distribution of population in Istanbul on the basis of districts (the 1990-2010 period)
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  23. Festival International de Geographie, Saint Etienne, Fransa, 11 - 14 Kasım 2012, ss.1
 35. Suburbanisation and post-urbanisation process in Istanbul metropolitan area (From suburbia to post-suburbia in the Istanbul metropolitan area),
  Hayır Kanat M.
  23. Festival International de Geographie, Saint-Denis, Fransa, 11 - 14 Kasım 2012, ss.1-9
 36. Yaşayan Bir Organizma Olarak Şehir- Büzüşen Şehir Kavramı ve Leipzig Örneği
  Hayır Kanat M.
  Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştirma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.310-323
 37. Kuzey Marmara Otoyolu ve Projesi ve Mekan ilişkisi-Sakarya İli Örneği
  Hayır Kanat M., Ayhan F.
  Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, cilt.1, ss.357-368
 38. The city Change after 1950 of Istanbul
  HAYIR KANAT M.
  Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, 01 Nisan 2012
 39. Suburban Industrial Centers in İstanbul
  Hayır Kanat M.
  GEOMED 2010 The 2nd International Geography symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.1
 40. Sakarya'daki Kadın İstihdamı ve Sanayinin İs Gücü Talepleri
  Ufuk C., Hayır Kanat M.
  Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Mart 2009, cilt.1, ss.309-319
 41. Almanyadaki Türk Varlığı: Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Değişimleri (Turkish Existence In Germany: Social, Economic End Cultural Change)
  HAYIR KANAT M.
  I. International Congress of European Turks in The Contexs Of Education And Culture, Antwerp, Belçika, 22 Şubat 2008, cilt.1, ss.267-285
 42. Adapazarında Deprem Sonrası Oluşturulan Deprem Konutlarının Şehrin Gelişmesine Etkileri (Effects Of Dısaster Houses Buılt After 17 August 1999 Earthquake On Development Of Adapazarı Cıty)
  Hayır Kanat M., Akyol M.
  III. International Erdquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2007, ss.736
 43. An Example For The Suburban Settlements Formed Developing Cities By Industrialization. Adapazarı 32 Evler District
  Hayır Kanat M.
  International Symposium on Geography, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007, cilt.1, ss.149-159
 44. Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafa Olan Göç Süreci İve stanbul Beylikdüzü Örneğ (Emigration Process from City Center to Surroundings in Big Cities Istanbul Beylikdüzü Example
  Hayır Kanat M.
  IV. Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2007, ss.1
 45. Borders of Europe as Culture Continent
  Hayır Kanat M., Yiğit A.
  5ht Eupra General Conference,Challenges of Peace and Democrcy in Europe, Sakarya, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2007, ss.1-8
 46. Sakarya da Sanayi Faaliyetleri ve Özellikleri
  Hayır Kanat M.
  Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2005, cilt.1, ss.157-176
 47. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki Ticari İlişkiler ve Coğrafyanın Buna Etkisi (Trade Cooperatıons Berween Turkey And The Republıc Of New Turkısh Countrıes And The Effects Of Geography To These Cooperatıons)
  Hayır Kanat M.
  III. Uluslar Arası Türk Dünyası Kongresi, Jalal-Abad, Kırgızistan, 6 - 12 Haziran 2005, cilt.1, ss.409-436
 48. İzmitte Orta Ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Güncel Yerleşim Yeri Problemleri
  Hayır Kanat M., Jentsch C.
  Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2003, cilt.2, ss.316-321
 49. Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri
  Hayır Kanat M., Jentsch C.
  Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2003, cilt.1, ss.286-301

Akademik İdari Deneyim

2012 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü
2011 - 2012 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Verdiği Dersler

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Ekonomi, Lisans, 2017 - 2018
Kartoğrafya ve Harıta Kullanımı Gr 1, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Okul Deneyimi, Lisans, 2018 - 2019
Türk Dünyası Coğrafyası, Lisans, 2018 - 2019
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Lisans, 2017 - 2018
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2018 - 2019
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans, 2017 - 2018
Çevre Eğitimi, Lisans, 2017 - 2018
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2018 - 2019
Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Genel Beşeri Ekonomik Coğrafya, Lisans, 2017 - 2018
Coğrafya Alan İncelemeleri, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Türkiyenin Jeopolitiği , Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Yer şekilleri ve İnsan İlişkileri, Lisans, 2017 - 2018
Nüfus Coğrafyası, Lisans, 2011 - 2012
Avrupa Birliği, Lisans, 2011 - 2012
BİTİRME ÇALIŞMASI, Lisans, 2010 - 2011
İnsan ve Kültür, Lisans, 2011 - 2012
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI, Lisans, 2010 - 2011
ULAŞIM COĞRAFYASI, Lisans, 2010 - 2011
KIR YERLEŞMELERİ, Lisans, 2011 - 2012
KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI, Yüksek Lisans, 2010 - 2011
Şehir Coğrafyası Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2010 - 2011
Şehir Coğrafyası, Lisans, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

Hayır Kanat M., ULUSLARARASI GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ENTEGRASYONUNDA OKUL DIŞI EĞİTİM ORTAMLARININ KULLANIMI, Yüksek Lisans, M.Özdemir(Öğrenci), Devam Ediyor
Hayır Kanat M., Mülteci Öğrencilerde Kimlik, Yüksek Lisans, M.AĞDAŞ(Öğrenci), Devam Ediyor
Hayır Kanat M., Mevcut Tez Başlığı Current Thesis Title Mülteci ve göçmen öğrenci velilerinin Türk eğitim sistemi farkındalığı: Küçükçekmece Örneği, Yüksek Lisans, S.Kırdar(Öğrenci), Devam Ediyor
Hayır Kanat M., Taşımalı Eğitim ve Taşımalı Eğitimin Köylerin Sosyoekonomik Yapısına Etkisi: Kırklareli Örneği, Yüksek Lisans, O.Özdemir(Öğrenci), Devam Ediyor
Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler, Yüksek Lisans, .ESAD(Öğrenci), 2023
Hayır Kanat M., Türkiye’de Bilim Sanat Merkezlerinde Geliştirilen ve Uygulanan Coğrafya Temelli Projelerin Analizi ve Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları ile İlişkisi, Yüksek Lisans, K.ALTAN(Öğrenci), 2023
Hayır Kanat M., Göçmen Çocukların Yaşadıkları Ülkeye Aidiyet Duygusu Oluşturulması Bağlamında Medya Araçları - İstanbul Örneklemi, Yüksek Lisans, Ö.Memoğlu(Öğrenci), 2023
Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çevre Eğiti Farkındalıkları ve Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, A.TEKİROĞLU(Öğrenci), 2021
Hayır Kanat M., Ortaokul Sosyal Bilgiler Müfredatında Vatandaşlık Eğitimi Yaklaşımı ve Öğretmen Görüşleri, Yüksek Lisans, M.ŞÜKRÜ(Öğrenci), 2020
Hayır Kanat M., Kuzey Marmara Otoyolu Güzergâhında Bulunan Yerleşmeler ve Yolun Yerleşmelere Muhtemel Etkileri- Sakarya İli Örneği,, Yüksek Lisans, F.Ayhan(Öğrenci), 2011
Hayır Kanat M., Taraklı İlçesinin Coğrafyası, Yüksek Lisans, Ş.Temurlenk(Öğrenci), 2011
Hayır Kanat M., Adapazarı Ovası'nda sanayinin yer seçimi üzerinde etkili olan faktörler ve sanayinin dağılımı , Yüksek Lisans, C.Ufuk(Öğrenci), 2009
Hayır Kanat M., Keremali-Elmacık Dağı’nda Yaylacılık faaliyeti ve yayla turizmi potansiyelinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, Ç.Demir(Öğrenci), 2009
Hayır Kanat M., Yenişehir Ovasında Nüfus ve Yerleşme, Yüksek Lisans, H.Kılıç(Öğrenci), 2008
Hayır Kanat M., Göçlük’te 17 Ağustos Depremi Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, Yüksek Lisans, A.Durmaz(Öğrenci), 2008
Hayır Kanat M., Sakarya’da Deprem Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları, Yüksek Lisans, M.Akyol(Öğrenci), 2007
Hayır Kanat M., Sapanca’da Kırsal Yerleşme Özellikleri, Yüksek Lisans, M.Tuğrul(Öğrenci), 2006

Tezsiz Lisansüstü Danışmanlıkları

Topuz Z., Hayır Kanat M., Geçmişten günümüze Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya haritalarının incelenmesi, Yüksek Lisans-İkinci Öğretim Tezsiz, Z.Topuz(Öğrenci), Devam Ediyor
Yanık V., Hayır Kanat M., Güncel Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Dünyamız, Yüksek Lisans-İkinci Öğretim Tezsiz, V.Yanık(Öğrenci), Devam Ediyor
Kır D., Hayır Kanat M., Şehrimiz dersinin öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımasına etkisi-İstanbul Örneği, Yüksek Lisans-İkinci Öğretim Tezsiz, D.Kır(Öğrenci), Devam Ediyor
Ölmez N., Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin jeopark farkındalığı, Yüksek Lisans-İkinci Öğretim Tezsiz, N.Ölmez(Öğrenci), Devam Ediyor
Aras N. F., Hayır Kanat M., GÜNCEL SOSYAL BİLGİLER MÜFREDATI VE DERS KİTABINDA AİLEYE BAKIŞ, Yüksek Lisans-İkinci Öğretim Tezsiz, N.Fazıl(Öğrenci), 2020
Aydınlı Aras S., Hayır Kanat M., Sosyal Bilgiler Müfredat Programı Değişimlerinin Ders Kitaplarında Aile Konusunun İşlenişine Etkisi, Yüksek Lisans-İkinci Öğretim Tezsiz, S.Aydınlı(Öğrenci), 2020

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Society for Urban Ecology (SURE), Danışma Kurulu Üyesi, 2021 - Devam Ediyor , Almanya
The Society for Urban Ecology (SURE), Üye, 2019 - Devam Ediyor , Türkiye
Türk Coğrafya Kurumu, Üye, 2012 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Türkiye Eğitim Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2021
Coğrafi Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2021
Milli Eğitim Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2020
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2020
TÜBİTAK Projesi, 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Temmuz 2018
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ESCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014
Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2009

Bilimsel Danışmanlıklar

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye, 2021 - 2022
TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye, 2017 - 2018
TUBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye, 2017 - 2018
TUBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye, 2016 - 2016
TUBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye, 2014 - 2015

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Hayır Kanat M., Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresİ, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Eskişehir, Türkiye, Ekim 2019
Hayır Kanat M., SUNRAISE – SURE Summer School URBAN + MOUNTAINS-II , Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu, Salzburg, Avusturya, Temmuz 2019
Hayır Kanat M., SUNRAISE – SURE Summer School URBAN + MOUNTAINS-I, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Salzburg, Avusturya, Temmuz 2019
Hayır Kanat M., Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-III, Sanatsal Faaliyet Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Aralık 2018
Hayır Kanat M., Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-II, Sanatsal Faaliyet Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2018
Hayır Kanat M., Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-I, Sanatsal Faaliyet Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Aralık 2017
Hayır Kanat M., MIDETI - (Re-)Migranten im deutsch-türkischen Innovationsnetzwerk - Identifikation und Kommunikation von Potenzialen für Wissenschaft und Wirtschaft, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Eylül 2015
Hayır Kanat M., MIDETI - (Re-)Migranten im deutsch-türkischen Innovationsnetzwerk - Identifikation und Kommunikation von Potenzialen für Wissenschaft und Wirtschaft, Çalıştay Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Aralık 2014
Hayır Kanat M., International Workschop on Urbanization, Çalıştay Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012
Hayır Kanat M., Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Sakarya, Türkiye, Mart 2009

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Sosyopark Göç Araştırma Grubu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, http://www.sosyopark.yildiz.edu.tr/haberler/58/G%C3%96%C3%87-%C3%87ALI%C5%9EMA-GRUBU-TANI%C5%9EMA-%C3%87ALI%C5%9ETAYI, 2020 - Devam Ediyor

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Doktora Sonrası Araştırma, Doktora Sonrası Araştırma, Universitaet Salzburg, Avusturya, 2019 - 2020
Araştırma Burs Programı, Misafir Araştırmacı, Leipzig Universität, Almanya, 2011 - 2011

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

IFEMS 2018, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2018
ULEAD 2018, Oturum Başkanı, Manisa, Türkiye, 2018
ULEAD 2018, Oturum Başkanı, Manisa, Türkiye, 2018
ULEAD 2018, Oturum Başkanı, Manisa, Türkiye, 2018
DEKUS 2018, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2018
DEKUS 2018, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2018

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , Beşeri Coğrafya

Akademi Dışı Deneyim

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi
Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Doğankent Lisesi