Duyurular & Dokümanlar

Proje Yazım Kılavuzu
Duyuru
22.04.2020

Projelerinizi ekteki şablona göre yazmaya özen gösteriniz. Kılavuzda yıldızla (*) belirtilen bölümlerin proje raporunuzda olması zorunludur. Projede aşağıda belirtilen 5 ana başlığın bulunması gerekmektedir.

  • 1 Giriş
  • 2 Mühendislik Hesap ve Analizleri
  • 3 Çevresel Etkinin Değerlendirilmesi
  • 4 Maliyet Hesabı ve Risk Analizi
  • 5 Sonuçlar

Bu ana başlıklardan Giriş, Çevresel Etkinin Değerlendirilmesi ve Sonuçlar kısmı ekip olarak ortak yazılacaktır. Gerekli görürseniz başka ana başlıklar da ekleyebilirsiniz.

Giriş bölümünde proje ile ilgili genel bilgiler ve ilerleyen bölümlerde kullanacağınız ifadelerin açıklamaları bu bölümde verilebilir. Gerekli görürseniz alt başlıklar da eklenebilir. Mühendislik Hesap ve Analizleri başlığında alt başlıklar oluşturularak (örneğin 2.1 1 Nolu Oda, 2.2 2 Nolu Oda şeklinde) her bir makine mühendisliği öğrencisinin kendi çalışmalarının bulunması gerekmektedir. Alt başlıklar istenildiği kadar uzatılabilir ve uygun görülen isimlendirmeler yapılabilir, ancak dönem sonunda ekip olarak bir proje raporu teslim edileceğinden başlıkların diğer ekip üyeleriyle uyumlu olması gerekir. Çevresel Etkinin Değerlendirilmesi bölümünde bu projenin gerçekleştirilmesi durumunda çevreye olumlu veya olumsuz olabilecek etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Maliyet Hesabı ve Risk Analizi başlığında ise endüstri mühendisliği öğrencisinin çalışmalarının bulunması gerekmektedir. Sonuçlar bölümünde yaptığınız hesaplamalar ve analizler neticesinde elde ettiğiniz genel sonuçlar özet şeklinde verilmelidir. Proje raporunu özenle hazırlamanız, rapor formatının ekteki kılavuzla uyumlu olması önem arz etmektedir.

Ek. PROJE 1 ve 2 YAZIM KILAVUZU.doc Creative Commons License

Proje 1 - Soğuk Oda Projesi Alan Öğrencilerin Dikkatine
Duyuru
4.04.2020

COVİD-19 salgını nedeniyle YÖK'ün almış olduğu karara göre 2020 Bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu sebeple Soğuk Oda Projelerini önceki duyuruda belirtilen aşamalara göre yapıp mkirkar@yildiz.edu.tr e-mail adresine gönderebilirsiniz. Proje ile ilgili sorularınızı da e-mail yolu ile iletebilirsiniz.

Önceki duyuruda belirtilen tarihleri 3 hafta ertelenmiş gibi düşünerek projenizi hazırlamaya çalışın lütfen. Benim ile düzenli bir şekilde iletişim halinde olmayıp son hafta teslim edilen projeler kabul edilmeyecektir. Bilginize.

İyi çalışmalar.

Proje 1 - Soğuk Oda Hk.
Duyuru
19.02.2020

Soğuk Oda projesi ile ilgili uygulama esaslarını ve proje verilerini içeren doküman ektedir. proje 1 - soğuk oda.pdf Creative Commons License