Education Information

Education Information

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Yildiz Technical University, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik, Turkey

Dissertations

  • 2016 Postgraduate

    Bitki Hastalıklarının Tespiti İçin Kalsiyum Seçici Sensörlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik

Foreign Languages

  • C1 Advanced English