Research Areas

Concrete Technology, Building Components and Materials, Composite materials, Applications of Insulation Materials, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Civil Engineering Department, 2020 - Continues
Associate Professor, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Engineering, Department Of Civil Engineering, 2018 - 2020
Associate Professor, Istanbul University, 2014 - 2018
Associate Professor, Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Cıvıl Engıneerıng, 2013 - 2014
Assistant Professor, Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Cıvıl Engıneerıng, 2011 - 2013
Research Assistant, Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Cıvıl Engıneerıng, 2003 - 2011

Courses

Malzeme Bilimi, Undergraduate, 2020 - 2021
Bitirme Çalışması, Undergraduate, 2020 - 2021

Advising Theses

Doğruöz Güngör N., Uysal M., Geopolimer harcın mağara bakterileri kullanılarak kendi kendine iyileştirilmesi, Postgraduate, Y.AVCI(Student), 2023
Hüsem M., Uysal M., Farklı tür dolgu malzemeleri katılan metakaolin esaslı geopolimer harçların dayanım ve dayanıklılığının araştırılması, Doctorate, A.KABIROVA(Student), 2022
Uysal M., Canpolat O., Farklı Tür Mineral Katkıların Uçucu Kül Tabanlı Geopolimer Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerine Etkisi, Doctorate, Y.Tammam(Student), 2021
Uysal M., Yılmaz A., Farklı lif ve mineral katkı içeren geopolimer kompozitlerin mekanik ve durabilite özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate, B.SEÇKİN(Student), 2021
Uysal M., Canpolat O., Farklı Tür Agregalarda Üretilen Metakaolin Tabanlı Geopolimer Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi, Doctorate, F.Şahin(Student), 2020
Uysal M., Farklı bağlayıcı ve lif içeren geopolimer betonların mekanik ve durabilite özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate, Ö.FARUK(Student), 2020
Uysal M., MAĞARA BAKTERİLERİNİN KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞEN HARÇ ÜRETİMİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ, Postgraduate, E.BURCU(Student), 2020
Uysal M., Yılmaz A., Metakaolin tabanlı geopolimer harçlara farklı kür koşullarının etkisinin incelemesi, Postgraduate, A.ALİ(Student), 2019
Uysal M., Geopolimer harcın mikro organizmalar yardımıyla kendiliğinden iyileşmesinin araştırılması, Doctorate, B.POLAT(Student), 2019
Uysal M., Geopolimer beton ve geleneksel beton üretim süreçlerinden kaynaklı co2 salınımının metasezgisel yöntemlerle tespiti, Postgraduate, A.ÇAKMAK(Student), 2019
Uysal M., Çimento Esaslı Tamir Harçlarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Maliyet Açısından İncelenmesi, Postgraduate, Y.Ramazan(Student), 2016
Uysal M., Yılmaz K., Farklı tür uçucu küller kullanılarak üretilen alkali aktive edilmiş harçların mekanik ve durabilite özelliklerinin incelenmesi, Doctorate, M.KAYA(Student), 2016
Uysal M., Betonda alkali silika reaksiyonunun azaltılmasında mineral katkı kombinasyonlarının optimizasyonu, Doctorate, K.YILDIRIM(Student), 2013
Uysal M., Farklı iri agrega içeriğinin kendiliğinden yerleşen betonların yüzey aşınma direncine etkisi, Postgraduate, İ.ATLI(Student), 2012

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

UYSAL M., GÖKÇEGÖZ Y., ARIKAN O., Project Supported by Higher Education Institutions, Geopolimer Harçların Durabilitesinin İncelenmesi, 2022 - Continues
Uysal M., Bilir T., Çoşgun T., Arıkan O., Kara H., TUBITAK Project, Farklı Fiberler İçeren TEOS ile aktive edilmiş Cüruf-Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Kompozitlerin Elektriksel Kür Potansiyelinin İncelenmesi, 2023 - 2026
Tekdal S., Uysal M., TUBITAK Project, Müsilaj Kaynaklı Bakterilerin Atık Cam Tozu Tabanlı Geopolimer Kompozitlerin Kendiliğinden İyileşme Özelliğine Etkisi, 2024 - 2025
Uysal M., Ünver F., Project Supported by Higher Education Institutions, Elektrik Kürü Uygulanmış Geopolimer Kompozitlerin Yapısal Davranışlarının İncelenmesi, 2024 - 2025
Uysal M., Şahin F., Aygün B., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Oranlarda Çelik Lif İkameli Metazeolit ve Metabentonit Tabanlı Geopolimer Harçların Dayanım, Durabilite ve Yaşam Döngüsü Performanslarının İncelenmesi, 2023 - 2025
Canpolat O., Özkaya B., Yüzer N., Uysal M., Doğruöz Güngör N., Oktay D., Ulukaya S., Kahraman T., Özata Ş., Şengönül B. D., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Çimento ve Kireç Esaslı Harçların Bakterilerle Kendi Kendini İyileştirme Özelliklerinin Araştırılması, 2023 - 2025
Uysal M., Köseoğlu S., Project Supported by Higher Education Institutions, Seramik Tozu Esaslı Geopolimer Kompozitlerin Deniz Bakterileriyle Kendiliğinden İyileşme Potansiyelinin İncelenmesi, 2024 - 2024
Uysal M., TUBITAK Project, Metazeolit Tabanlı Geri Dönüşüm Agregalı Geopolimer Kompozitlerin Mekanik Ve Durabilite Davranışlarının İncelenmesi, 2023 - 2024
Canpolat O., Özkaya B., Yüzer N., Uysal M., Doğruöz Güngör N., Oktay D., Ulukaya S., Bakırman T., Özata Ş., Dinç Şengönül B., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Investigation of Self-Healing Properties of Cement and Lime Based Mortars with Bacteria, 2023 - 2024
Yılmaz A., Yılmaz S., Uysal M., Aygörmez Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı lif ve oranları kullanılarak üretilen geopolimer harçların davranışının incelenmesi, 2022 - 2024
Uysal M., Canpolat O., Çoşgun T., Aygörmez Y., TUBITAK Project, Investigation of Mechanical and Durability Properties of Red Sludge-Metakaolin Based Sustainable Geopolymer Composites Produced by Displacing Industrial Waste Materials with Waste Concrete Aggregate, 2021 - 2022
Uysal M., Tanyıldızı H., Coşkun A., TUBITAK Project, Durabilite Etkilerine Maruz Kalmiş Metakaolin Esasli Kolemanit Ve Alüminyum Çamuru Katkili Geopolimer Beton Ve Harcin Bakterilerle Otonom Ve Otojen İyileştirilmesi, 2019 - 2022
Canpolat O., Uysal M., Aygörmez Y., Almashadani M., Tammam Y., Kabirova A., Project Supported by Higher Education Institutions, ATIK BETON AGREGA KATKILI SÜRDÜRÜLEBİLİR GEOPOLİMER KOMPOZİTLERİN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2019 - 2021
Canpolat O., Uysal M., Aygörmez Y., Almashadani M., Project Supported by Higher Education Institutions, BOR ATIK ÜRÜNLERİNİN GEOPOLİMER BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2017 - 2019
Uysal M., Erdem S., Tanyıldızı H., TUBITAK Project, C ve F Sınıfı Uçucu Küller Kullanılarak Üretilen Alkali Aktive Edilmiş Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmes, 2015 - 2018
Uysal M., İpek M., Aydın F., Project Supported by Higher Education Institutions, Yüksek Dayanıklı Betonlarda Farklı İçerik ve Üretim Tekniğine Sahip Polimer Liflerin Kullanımı DABAP, 2012 - 2015
Uysal M., Project Supported by Higher Education Institutions, Mineral Katkılar Kullanılarak Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Yüzey Aşınma Direnci ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi, 2012 - 2014
Uysal M., Aydın F., İpek M., Project Supported by Higher Education Institutions, Karma Liflerle Güçlendirilen Reaktif Pudra Betonlarının Davranışlarının İncelenmesi, 2012 - 2014
Uysal M., İpek M., Aydın F., Project Supported by Higher Education Institutions, Çimento Bulamacı İnfiltre Edilmiş Lif Donatılı Beton, 2012 - 2014
Uysal M., İpek M., Project Supported by Higher Education Institutions, Reaktif pudra betonlarının RPB optimizasyonu, 2012 - 2014
Uysal M., İpek M., Aydın F., Project Supported by Higher Education Institutions, GFRP Beton Hibrit Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2013
Uysal M., Yıldırım K., Sümer M., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Puzolanların Kullanımı ile Betonda Alkali Silika Reaksiyonunun Oluşumunun Azaltılması, 2011 - 2013

Patent

Sola Ö., Erdem S., Uysal M., Sayın B., Çimento Esaslı Isıl İletkenliği Düşük Duvar Bloğu, Patent, CHAPTER E Constructed Constructions (Construction), The Invention Registration Number: 2019RFH67G , Standard Registration, 2019

Activities in Scientific Journals

Frontiers in Built Environment, Assistant Editor/Section Editor, 2022 - Continues

Metrics

Non Academic Experience

Sakarya Üniversitesi