Araştırma Alanları

Beton Teknolojisi, Yapı Bileşenleri ve Malzemeleri, Kompozit Malzemeler, Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2018 - 2020
Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, 2014 - 2018
Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2014
Yrd.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2011 - 2013
Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2003 - 2011

Verdiği Dersler

Malzeme Bilimi, Lisans, 2020 - 2021
Bitirme Çalışması, Lisans, 2020 - 2021

Yönetilen Tezler

Doğruöz Güngör N., Uysal M., Geopolimer harcın mağara bakterileri kullanılarak kendi kendine iyileştirilmesi, Yüksek Lisans, Y.AVCI(Öğrenci), 2023
Hüsem M., Uysal M., Farklı tür dolgu malzemeleri katılan metakaolin esaslı geopolimer harçların dayanım ve dayanıklılığının araştırılması, Doktora, A.KABIROVA(Öğrenci), 2022
Uysal M., Canpolat O., Farklı Tür Mineral Katkıların Uçucu Kül Tabanlı Geopolimer Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerine Etkisi, Doktora, Y.Tammam(Öğrenci), 2021
Uysal M., Yılmaz A., Farklı lif ve mineral katkı içeren geopolimer kompozitlerin mekanik ve durabilite özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, B.SEÇKİN(Öğrenci), 2021
Uysal M., Canpolat O., Farklı Tür Agregalarda Üretilen Metakaolin Tabanlı Geopolimer Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora, F.Şahin(Öğrenci), 2020
Uysal M., Farklı bağlayıcı ve lif içeren geopolimer betonların mekanik ve durabilite özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Ö.FARUK(Öğrenci), 2020
Uysal M., MAĞARA BAKTERİLERİNİN KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞEN HARÇ ÜRETİMİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, E.BURCU(Öğrenci), 2020
Uysal M., Yılmaz A., Metakaolin tabanlı geopolimer harçlara farklı kür koşullarının etkisinin incelemesi, Yüksek Lisans, A.ALİ(Öğrenci), 2019
Uysal M., Geopolimer harcın mikro organizmalar yardımıyla kendiliğinden iyileşmesinin araştırılması, Doktora, B.POLAT(Öğrenci), 2019
Uysal M., Geopolimer beton ve geleneksel beton üretim süreçlerinden kaynaklı co2 salınımının metasezgisel yöntemlerle tespiti, Yüksek Lisans, A.ÇAKMAK(Öğrenci), 2019
Uysal M., Çimento Esaslı Tamir Harçlarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Maliyet Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans, Y.Ramazan(Öğrenci), 2016
Uysal M., Yılmaz K., Farklı tür uçucu küller kullanılarak üretilen alkali aktive edilmiş harçların mekanik ve durabilite özelliklerinin incelenmesi, Doktora, M.KAYA(Öğrenci), 2016
Uysal M., Betonda alkali silika reaksiyonunun azaltılmasında mineral katkı kombinasyonlarının optimizasyonu, Doktora, K.YILDIRIM(Öğrenci), 2013
Uysal M., Farklı iri agrega içeriğinin kendiliğinden yerleşen betonların yüzey aşınma direncine etkisi, Yüksek Lisans, İ.ATLI(Öğrenci), 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

UYSAL M., GÖKÇEGÖZ Y., ARIKAN O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Geopolimer Harçların Durabilitesinin İncelenmesi, 2022 - Devam Ediyor
Uysal M., Bilir T., Çoşgun T., Arıkan O., Kara H., TÜBİTAK Projesi, Farklı Fiberler İçeren TEOS ile aktive edilmiş Cüruf-Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Kompozitlerin Elektriksel Kür Potansiyelinin İncelenmesi, 2023 - 2026
Tekdal S., Uysal M., TÜBİTAK Projesi, Müsilaj Kaynaklı Bakterilerin Atık Cam Tozu Tabanlı Geopolimer Kompozitlerin Kendiliğinden İyileşme Özelliğine Etkisi, 2024 - 2025
Uysal M., Ünver F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Elektrik Kürü Uygulanmış Geopolimer Kompozitlerin Yapısal Davranışlarının İncelenmesi, 2024 - 2025
Uysal M., Şahin F., Aygün B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Oranlarda Çelik Lif İkameli Metazeolit ve Metabentonit Tabanlı Geopolimer Harçların Dayanım, Durabilite ve Yaşam Döngüsü Performanslarının İncelenmesi, 2023 - 2025
Canpolat O., Özkaya B., Yüzer N., Uysal M., Doğruöz Güngör N., Oktay D., Ulukaya S., Kahraman T., Özata Ş., Şengönül B. D., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çimento ve Kireç Esaslı Harçların Bakterilerle Kendi Kendini İyileştirme Özelliklerinin Araştırılması, 2023 - 2025
Uysal M., Köseoğlu S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Seramik Tozu Esaslı Geopolimer Kompozitlerin Deniz Bakterileriyle Kendiliğinden İyileşme Potansiyelinin İncelenmesi, 2024 - 2024
Uysal M., TÜBİTAK Projesi, Metazeolit Tabanlı Geri Dönüşüm Agregalı Geopolimer Kompozitlerin Mekanik Ve Durabilite Davranışlarının İncelenmesi, 2023 - 2024
Canpolat O., Özkaya B., Yüzer N., Uysal M., Doğruöz Güngör N., Oktay D., Ulukaya S., Bakırman T., Özata Ş., Dinç Şengönül B., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çimento ve Kireç Esaslı Harçların Bakterilerle Kendi Kendini İyileştirme Özelliklerinin Araştırılması, 2023 - 2024
Yılmaz A., Yılmaz S., Uysal M., Aygörmez Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı lif ve oranları kullanılarak üretilen geopolimer harçların davranışının incelenmesi, 2022 - 2024
Uysal M., Canpolat O., Çoşgun T., Aygörmez Y., TÜBİTAK Projesi, Endüstriyel Atık Malzemelerin Atık Beton Agregası İle Yer Değiştirmesiyle Üretilen Kırmızı Çamur-Metakaolin Tabanlı Sürdürülebilir Geopolimer Kompozitlerin Mekanik Ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi, 2021 - 2022
Uysal M., Tanyıldızı H., Coşkun A., TÜBİTAK Projesi, Durabilite Etkilerine Maruz Kalmiş Metakaolin Esasli Kolemanit Ve Alüminyum Çamuru Katkili Geopolimer Beton Ve Harcin Bakterilerle Otonom Ve Otojen İyileştirilmesi, 2019 - 2022
Canpolat O., Uysal M., Aygörmez Y., Almashadani M., Tammam Y., Kabirova A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ATIK BETON AGREGA KATKILI SÜRDÜRÜLEBİLİR GEOPOLİMER KOMPOZİTLERİN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2019 - 2021
Canpolat O., Uysal M., Aygörmez Y., Almashadani M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BOR ATIK ÜRÜNLERİNİN GEOPOLİMER BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2017 - 2019
Uysal M., Erdem S., Tanyıldızı H., TÜBİTAK Projesi, C ve F Sınıfı Uçucu Küller Kullanılarak Üretilen Alkali Aktive Edilmiş Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmes, 2015 - 2018
Uysal M., İpek M., Aydın F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek Dayanıklı Betonlarda Farklı İçerik ve Üretim Tekniğine Sahip Polimer Liflerin Kullanımı DABAP, 2012 - 2015
Uysal M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mineral Katkılar Kullanılarak Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Yüzey Aşınma Direnci ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi, 2012 - 2014
Uysal M., Aydın F., İpek M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karma Liflerle Güçlendirilen Reaktif Pudra Betonlarının Davranışlarının İncelenmesi, 2012 - 2014
Uysal M., İpek M., Aydın F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çimento Bulamacı İnfiltre Edilmiş Lif Donatılı Beton, 2012 - 2014
Uysal M., İpek M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Reaktif pudra betonlarının RPB optimizasyonu, 2012 - 2014
Uysal M., İpek M., Aydın F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GFRP Beton Hibrit Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2013
Uysal M., Yıldırım K., Sümer M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Puzolanların Kullanımı ile Betonda Alkali Silika Reaksiyonunun Oluşumunun Azaltılması, 2011 - 2013

Patent

Sola Ö., Erdem S., Uysal M., Sayın B., Çimento Esaslı Isıl İletkenliği Düşük Duvar Bloğu, Patent, BÖLÜM E Sabit Yapılar (İnsaat), Buluşun Tescil No: 2019RFH67G , Standart Tescil, 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Frontiers in Built Environment, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2022 - Devam Ediyor

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Sakarya Üniversitesi