Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The meta-analysis of the studies measuring the effect of the concept map technique on the success

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.31-42, 2012 Özet
Link

Meta analysis of the computer assisted studies in physics A sample of Turkey

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.3, ss.173-182, 2011
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Meta analysis of the computer aided studies in mathematics: A sample of Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.385-390, 2012
Link

High School Students’ Views About Heat and Temperature Concepts

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.1, ss.1-24, 2006
Link

İlköğretim Öğrencilerinin Işık Kavramı ile İlgili Düşünceleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.1-24, 2005
Link

İlköğretim Fen Laboratuarı İçin Tutum Anketi Geliştirilmesi Ve Uygulanması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.21-31, 2005
Link

Student Teachers’ Attitudes About Basic Physics Laboratory

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.3, ss.49-57, 2004
Link

Constructivism in Laboratory G E Model

Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.30-32, 2004
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONUSUNDA DÜŞÜNCE TUTUM VE BECERİLERİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 Ağustos 2018, cilt.1, no.42, ss.42
Link

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Matematik Öğretimi Kitabından Beklentileri

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017
Link

Is CLIL the Key to the Global Village?

3rd International Conference on Social Science and Education Research, ROMA, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.358-361
Link

Is CLIL The Key to The Global Village?

ICSER, Roma, İtalya, 27 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.358-361
Link

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencileri İçin Fizik Öğretimi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.104
Link

Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinin Web Tasarımlı Materyal ile Desteklenmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.324
Link

Biyoloji Öğretiminde Bütünleştirici Bir Yaklaşım Mutasyon Örneği

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.38
Link

İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerince Hal Değişimi Kavramının Anlaşılma Seviyelerinin Tespiti

Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Nisan 2001

ÖĞRENCİLER ARASI BAŞARI FARKLILIKLARI VE İNCELENMESİ

III. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.12

Diğer Yayınlar