Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The meta-analysis of the studies measuring the effect of the concept map technique on the success

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.31-42, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Meta-analysis of the computer assisted studies in physics: A sample of Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.3, ss.173-182, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

META ANALYSIS OF THE COMPUTER ASSISTED STUDIES IN SCIENCE AND MATHEMATICS: A SAMPLE OF TURKEY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.123-131, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına İlişkin Ölçek Geliştirilmesi

Temel Eğitim, cilt.2, sa.4, ss.26-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Meta-Analysis of the Effects of Laboratory Based Teaching on Students' Success

TEMEL EĞİTİMİ, cilt.1, sa.3, ss.53-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Parental Attitude on Academic Performance at Primary School: Sample of Istanbul

Temel Eğitim, cilt.1, sa.1, ss.60-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta Analizi Türkiye Örneği

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.248-263, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meta analysis of the computer aided studies in mathematics: A sample of Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.5, sa.1, ss.385-390, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kavram Çarkı Diyagramının Öğrenme Başarısına Etkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.31, ss.118-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.75-90, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High School Students’ Views About Heat and Temperature Concepts

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.1, sa.1, ss.1-24, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Elektrik Kavramı ile İlgili Düşünceleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.17, ss.41-59, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Işık Kavramı ile İlgili Düşünceleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-24, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlköğretim Fen Laboratuarı İçin Tutum Anketi Geliştirilmesi Ve Uygulanması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.17, ss.21-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Constructivism in Laboratory G E Model

Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.30-32, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student Teachers Attitudes About Basic Physics Laboratory

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.3, sa.4, ss.49-57, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ZIT(KARŞIT) ANLAMLI KELİMELERİN ÖNEMİ

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Türkiye, 15 - 16 Ocak 2021, ss.195-199 Creative Commons License

Problem Çözme Becerisi ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki Alanında Yapılmış Çalışmaların İçerik Analizi

International Symposium of Education and Values-4, Karabük, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2020, ss.884-899

Türkiye'de Eğitim, Covid ve Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme

Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2020, ss.375-389

İlkokul Öğrencilerinin Yabancı Dil Dersine Olan İlgilerine Yabancı Dil Öğretmeninin İletişim Becerisinin Etkileri

Tokyo Summit-2 2nd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, Tokyo, Japonya, 17 - 19 Ağustos 2020, ss.231-242

Problem Çözme Basamakları Öz Yeterlik Envanteri Geliştirme Çalışması

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Tripoli, Yunanistan, 3 - 05 Ağustos 2020, ss.673-680

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Erime ve Çözünme ile İlgili Kavram Yanılgıları

Al Farabi Journal 8th International Conference on Social Sciences, Almaty, Kazakistan, 21 - 22 Temmuz 2020, ss.102-107

Bilgisayar Destekli Eğitimin İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin İlkokuma Yazma Başarısına Etkisi

USE 5. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2020, ss.37-57

21.yy Eğitim Sisteminde Yenilikçi ev Ödevlerinin Öğrenci Başarısındaki Rolü

3. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2020, ss.14-19

İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynaklarına Yönelik Araştırma

3. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2020, ss.24-29

21. yy Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanmasının Öğrenmeye Olan Etkisinin İncelenmesi

3. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2020, ss.2-13

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OYUN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

6. ULUSLARARASI YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.1114-1122

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Görüşleri

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Aralık 2018, ss.114-119

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONUSUNDA DÜŞÜNCE, TUTUM ve BECERİLERİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, VAN-Gevaş, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, sa.42, ss.141-147

İstenmeyen Davranışların Başarıya Etkisi

IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Is CLIL the Key to the Global Village?

3rd International Conference on Social Science and Education Research, Rome, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.358-361 Creative Commons License

Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması Hal Değişimi Grafik Çizicisi

Bilgi Teknolojileri Kongresi II, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003, cilt.1, ss.1-4

Kavram Yanılgılarına Yönelik Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, cilt.2, ss.1401-1406 Creative Commons License

Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinin Web Tasarımlı Materyal ile Desteklenmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.324

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencileri İçin Fizik Öğretimi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.104

Biyoloji Öğretiminde Bütünleştirici Bir Yaklaşım Mutasyon Örneği

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.38

İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerince Hal Değişimi Kavramının Anlaşılma Seviyelerinin Tespiti

Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Nisan 2001

Egzotik Muonium Atomu

2. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar