Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The meta-analysis of the studies measuring the effect of the concept map technique on the success

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.31-42, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Meta-analysis of the computer assisted studies in physics: A sample of Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.3, ss.173-182, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

META ANALYSIS OF THE COMPUTER ASSISTED STUDIES IN SCIENCE AND MATHEMATICS: A SAMPLE OF TURKEY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.123-131, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta Analizi Türkiye Örneği

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.248-263, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Meta analysis of the computer aided studies in mathematics: A sample of Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.385-390, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

Kavram Çarkı Diyagramının Öğrenme Başarısına Etkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.118-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.75-90, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile İlişkin Öğrenci Görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.90-100, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İlköğretimde Taşımalı Eğitim Araştırması Van İl Merkezi Örneği

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.197-213, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

High School Students’ Views About Heat and Temperature Concepts

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.1, ss.1-24, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Elektrik Kavramı ile İlgili Düşünceleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.41-59, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Işık Konusu ile İlgili Düşünceleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-24, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İlköğretim Öğrencilerinin Işık Kavramı ile İlgili Düşünceleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.1-24, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İlköğretim Fen Laboratuarı İçin Tutum Anketi Geliştirilmesi Ve Uygulanması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.21-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Constructivism in Laboratory G E Model

Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.30-32, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Student Teachers Attitudes About Basic Physics Laboratory

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.3, ss.49-57, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Görüşleri

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Aralık 2018, ss.114-119
Link

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONUSUNDA DÜŞÜNCE, TUTUM ve BECERİLERİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, VAN-Gevaş, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, no.42, ss.141-147
Link

İstenmeyen Davranışların Başarıya Etkisi

IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Matematik Öğretimi Kitabından Beklentileri

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017
Link

Is CLIL the Key to the Global Village?

3rd International Conference on Social Science and Education Research, ROMA, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.358-361
Link

Is CLIL The Key to The Global Village?

ICSER, Roma, İtalya, 27 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.358-361
Link

Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması Hal Değişimi Grafik Çizicisi

Bilgi Teknolojileri Kongresi II, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003, cilt.1, ss.1-4

Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, cilt.2, ss.1401-1407
Link

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencileri İçin Fizik Öğretimi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.104
Link

Biyoloji Öğretiminde Bütünleştirici Bir Yaklaşım Mutasyon Örneği

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.38
Link

Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinin Web Tasarımlı Materyal ile Desteklenmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.324
Link

İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerince Hal Değişimi Kavramının Anlaşılma Seviyelerinin Tespiti

Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Nisan 2001

Egzotik Muonium Atomu

2. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 1998

ÖĞRENCİLER ARASI BAŞARI FARKLILIKLARI VE İNCELENMESİ

III. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.12

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkokulda Temel Fen Bilimleri

İlkokul programında yer alan fizik konularına ilişkin genel bilgiler, özellikleri ve günlük hayattaki karşılıkları ve kullanım alanları, AYVACI HAKAN ŞEVKİ, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, ss.109-171, 2018

Diğer Yayınlar