Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The meta-analysis of the studies measuring the effect of the concept map technique on the success

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.31-42, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Meta-analysis of the computer assisted studies in physics: A sample of Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.3, ss.173-182, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

META ANALYSIS OF THE COMPUTER ASSISTED STUDIES IN SCIENCE AND MATHEMATICS: A SAMPLE OF TURKEY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.123-131, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta Analizi Türkiye Örneği

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.248-263, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meta analysis of the computer aided studies in mathematics: A sample of Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.5, ss.385-390, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Çarkı Diyagramının Öğrenme Başarısına Etkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.118-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.75-90, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High School Students’ Views About Heat and Temperature Concepts

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.1, no.2006001, ss.1-24, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Elektrik Kavramı ile İlgili Düşünceleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.41-59, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Işık Konusu ile İlgili Düşünceleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-24, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Fen Laboratuarı İçin Tutum Anketi Geliştirilmesi Ve Uygulanması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.21-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Constructivism in Laboratory G E Model

Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.30-32, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student Teachers Attitudes About Basic Physics Laboratory

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.3, ss.49-57, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Görüşleri

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Aralık 2018, ss.114-119

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONUSUNDA DÜŞÜNCE, TUTUM ve BECERİLERİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, VAN-Gevaş, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, no.42, ss.141-147

İstenmeyen Davranışların Başarıya Etkisi

IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Matematik Öğretimi Kitabından Beklentileri

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Is CLIL the Key to the Global Village?

3rd International Conference on Social Science and Education Research, ROMA, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.358-361

Is CLIL The Key to The Global Village?

ICSER, Roma, İtalya, 27 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.358-361

Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması Hal Değişimi Grafik Çizicisi

Bilgi Teknolojileri Kongresi II, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003, cilt.1, ss.1-4

Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, cilt.2, ss.1401-1407

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencileri İçin Fizik Öğretimi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.104

Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinin Web Tasarımlı Materyal ile Desteklenmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.324

Biyoloji Öğretiminde Bütünleştirici Bir Yaklaşım Mutasyon Örneği

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.38

İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerince Hal Değişimi Kavramının Anlaşılma Seviyelerinin Tespiti

Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Nisan 2001

Egzotik Muonium Atomu

2. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 1998

ÖĞRENCİLER ARASI BAŞARI FARKLILIKLARI VE İNCELENMESİ

III. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.12

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar