Education Information

Education Information

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Fakültesi/ Para Banka Anabilimdalı, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 1997 Postgraduate

  Hisse Senedi Değeri,Riski ve Sistematik Risk Unsurlarının Analizi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Fakültesi/Para Banka Anabilimdalı