Eğitim Bilgileri

Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Türkiye 1997 - 2004
Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye 1994 - 1997
Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye 1990 - 1994

Araştırma Alanları

Kimya, Analitik Kimya, Kemometri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya, 2012 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Enstrümantal Analiz 2, Lisans, 2019 - 2020
Kimyada İstatistiksel Yöntemler, Lisans, 2019 - 2020
Enstrümantal Analiz1, Lisans, 2019 - 2020
İleri Analitik Kimya 1 , Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Endüstriyel Kimya , Lisans, 2018 - 2019
Analitik Kimya , Lisans, 2018 - 2019
Enstrümantal Analiz Lab. , Lisans, 2018 - 2019
Seminer, Doktora, 2017 - 2018
Seminer , Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Genel Kimya, Lisans, 2015 - 2016
Kimya 3, Lisans, 2015 - 2016
Sıvı Kromatografisi, Yüksek Lisans, 2012 - 2013

Yönetilen Tezler

Aksu Dönmez Ö., İlaç Etken Maddelerinin Deneysel Tasarım Kullanılarak Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İle Analizi, Yüksek Lisans, G.YARKADAŞ(Öğrenci), 2019
Aksu Dönmez Ö., İlaç Preparatlarında Etken Madde ve Katkı Maddelerinin HPLC ile Bir Arada Tayini, Yüksek Lisans, A.Aslan(Öğrenci), 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

AKSU DÖNMEZ Ö., AŞÇI B., DİNÇ ZOR Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İlaçların HPLC ile Analizlerinde Kemometrik Çok Değişkenli Veri Çözümleme Uygulamaları, 2019 - 2021
Aksu Dönmez Ö., Akçin Önel N., TÜBİTAK Projesi, KRONİK TROMBOEMBOLİK PULMONER HİPERTANSİYON (KTEPH) HASTALIĞINDA ENDİKE YETİM İLAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, FORMÜLASYONU VE PİLOT ÖLÇEK ÜRETİMİ, 2017 - 2019
DİNÇ ZOR Ş., AKSU DÖNMEZ Ö., AŞÇI B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli Farmasötik Preparatlarda İlaç Etken ve Katkı Maddelerinin Birlikte Tayinleri için Yeni Sıvı Kromatografik Yöntemlerin Deneysel Tasarım Yaklaşımıyla Geliştirilmesi ve Bu Analitik Yöntemlerin Validasyonu, 2017 - 2019
AKSU DÖNMEZ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İlaç preparatlarında etken madde ve katkı maddelerinin HPLC ile birarada tayini, 2015 - 2015
Aksu Dönmez Ö., Aşçı B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gıda katkı maddelerinin çok değişkenli HPLC kalibrasyon yöntemleri ile tayini, 2010 - 2014
Aşçı B., Aksu Dönmez Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çok bileşenli soğuk algınlığı preparatlarının HPLC ile ANALİZİNE ÇOK DĞİŞKENLİ KALİBRASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI, 2008 - 2010
Cankurtaran H., Aksu Dönmez Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yüksek Oksidasyon Basamaklarındaki Mangan’ın Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Endüstriyel Uygulama İmkanlarının Araştırılması, 2001 - 2008

Bilimsel Hakemlikler

Journal of AOAC International, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2018
Main Group Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2009
Talanta, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2008

Bilimsel Danışmanlıklar

DEM iLAÇ AŞ./YTTO, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Kimya, Türkiye, 2018 - 2018

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aksu Dönmez Ö., 2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, Şile –Turkey , 2003, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Eylül 2003

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):139
h-indeksi (WOS):8