"Ahşap Atık Malzemenin Mimari-Strüktür İlişkisi İçinde Yeniden Kullanımı Atölyesi", Cumhuriyet’in 100. Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Etkinlikleri Kapsamında


Event Category: Art Activities

Activity Type: Other

Organized Event Year: 2023

Abstract:

“Cumhuriyetin 100. yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık” etkinlikleri kapsamında, Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında, bir dizi seminer, workshop-atölye çalışması, sempozyum ve söyleşi etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda Yapı Teknolojileri Araştırma Grubu (Prof. Dr. Z.Canan Girgin, Dr.Öğr.Üyesi Ali Osman Kuruşcu, Dr.Öğr.Üyesi Aygül Ceylan, Arş.Gör. Tuğçe Soytaş) yürütücülüğünde, YTÜ Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katılımı ile ahşap atıkların “mimari-strüktür ilişkisi” içinde yeniden kullanımına ilişkin bir tasarım-uygulama atölyesi gerçekleştirilmiştir.