Housing Research Symposium in Yıldız on the 100th Anniversary of the Turkish Republic


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Symposium

Organized Event Year: 2023

Number Of Participants: 38

Abstract:

Cumhuriyet’in 100. Yılında Yıldız’da Konut Araştırmaları Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından 23-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinleri kapsamında düzenlenmiştir.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Yıldız'da Konut Araştırmaları" teması ile yola çıkan sempozyum üniversitemizdeki farklı disiplinlerde konut olgusuna nasıl yaklaşıldığını, üretilen bilgi ve yöntemleri akademik ortama sunmayı amaçlamaktadır.

Sempozyumda Cumhuriyet’in 100. Yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri’nde konut araştırmaları hakkında güncel gelişmeler doktora tezlerinde incelenen temalar üzerinden paylaşılmaktadır. Bu bağlamda 2000-2023 yılları arasında tamamlanan tezlerin ve devam eden doktora çalışmalarının yazarları ve danışmanları sempozyuma davet edilmiştir.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Yıldız’daKonut Araştırmaları Sempozyumu

Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Füsun Çizmeci

Öğr. Gör. Dr. Serhat Ulubay

Arş. Gör. Bilge Can

Arş. Gör. Anıl Yavuz