Announcements & Documents

Çekirdek Fiziği Lab. Spektrum Ölçümleri
Homework
12/13/2022

Co-60, Cs-137, Ba-133 için ayrı ayrı spektrumlar ektedir. 0 1023 satırından sonraki 1024 adet satırdaki değerler datanızı oluşturmaktadır. 1024 kanal için kullanarak hesaplamalarınızı gerçekleştiriniz.

Spektrumlar.rar Creative Commons License