Announcements & Documents

Temel İnşaatı Nc Tablo
Lecture Note
4/17/2020

Nc Terzaghi Tablo

terzaghiNc tablo.docx Creative Commons License

temel İnşaatı çözümlü sorular
Lecture Note
4/17/2020

 Genel çözümlü sorular

cozumlüsoru2018.pdf Creative Commons License

ders notu toprak basınçları
Lecture Note
4/17/2020

toprak basıncı ve istinat yapıları

dersnotuhepsi.pdf Creative Commons License