Biyografi

1980’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip-Süsleme dalında “Sanatta Yeterlik” unvanı aldı. 1983–1995 yıllarında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde görev yaptı, 1995’de Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’ne yardımcı doçent, 1996’da Tezhip anasanat dalında doçent, 2003’te profesör oldu. 2006-2010 yılları arasında Fatih Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1974–1979 tarihleri arasında Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda sanatçı olarak görev yaptı, Kemal Batanay’dan hat, Türk müziği ve tanbur dersleri, müzehhip Rikkat Kunt, Muhsin Demironat ve Tahsin Aykutalp’ten tezhip dersleri aldı. 1997’de hattat Hasan Çelebi’den “Sülüs-Nesih” dallarında Hat İcazetnamesi aldı.

2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atanan ilhan Özkeçeci 2011-2014 yılları arasında aynı fakültede Dekan olarak görevde bulundu. Türk klasik musıkisi alanındaki çalışmalara üzerinde 1985 yılından bu yana çalıştığı “Tarab” isimli tescilli yaylı sazı ile katkıda bulundu.

Halen Sanat Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Özkeçeci’nin Türk sanatının; tarihi, kaynakları, teknikleri ve felsefesi hakkındaki on bir adet kitabı bulunmaktadır.  Ayrıca, Yurt içinde ve yurtdışında çok sayıda sergi açtı ve sempozyuma katıldı, resitaller verdi. Özkeçeci, farklı mesajlar taşıyan yeni yorumlarla yağlıboya ve tasarım çalışmalarına devam etmektedir.

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, Kongre/ Sertifika, 7. International Congress of Asian Philosophical Association, 2014
Diğer, AVRUPA TIP BİLİMLERİ VE SAĞLIK MÜZELERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MÜZESİ, 2011

Yaptığı Tezler

Sanatta Yeterlik, XX. yüzyıl Tezhibi ve Sanatçıları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Tezhip-Süsleme, 1991

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Geleneksel Türk El Sanatları, Endüstriyel Sanatlar, Tasarım Çalışmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, 2011 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Bölümü, Sanat Bölümü, 2014 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2010 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, 2016 - 2016
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2011 - 2014

Verdiği Dersler

TÜRK SANATI TASARIM ANALİZLERİ, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
DOKTORA TEZİ, Doktora, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
TANZİMATTAN CUMHURİYET'E TÜRK RESMİ, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
HAT SANATI İNCELEMELERİ, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Sanat Yönetiminde Uy., Lisans, 2017 - 2018
Bitirme Çalışması, Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

Özkeçeci İ., Fotoğraf ve video lisans bölüm öğrencilerinin sosyal medyadaki estetik, plastik ve etik bilinç yansımasının incelenmesi, Doktora, E.ÇİÇEK(Öğrenci), 2017
ÖZKEÇECİ İ., Bir sergileme platformu olarak internet ve google art project örneğinin ülkemiz müzelerine uygulanması, Doktora, A.Dolunay(Öğrenci), 2015
ÖZKEÇECİ İ., Nazan Bekiroğlu'nun hikaye ve romanlarında kadın kahramanlar, Yüksek Lisans, Ü.Gökmen(Öğrenci), 2011
ÖZKEÇECİ İ., Elif Şafak'ın romanlarındaki mistik öğeler, Yüksek Lisans, G.Balta(Öğrenci), 2011
ÖZKEÇECİ İ., Orhan Pamuk'un romanlarında geleneksel-kültürel ögeler, Yüksek Lisans, B.Sergit(Öğrenci), 2010
ÖZKEÇECİ İ., Türkiye`de güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel Türk el sanatları bölümlerindeki eğitim programlarının etüdü ve değerlendirmesi (Türk sanatı eğitimine yaklaşımlar), Yüksek Lisans, E.Esma(Öğrenci), 2005
ÖZKEÇECİ İ., Küfi yazının IX.-XIII. yüzyıllarında üslûp ve from açısından gelişimi, Yüksek Lisans, F.Cam(Öğrenci), 2005
ÖZKEÇECİ İ., Yalvaç Müzesi`nde bulunan tezhipli yazma eserlerin tezyini açıdan incelenmesi, Yüksek Lisans, H.Şimşek(Öğrenci), 2000

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÖZKEÇECİ İ., ALACALI M. H., BALOĞLU B. Ş., BOYRAZ B., UÇAN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YENİ BİR MIZRAPLI TÜRK MÜZİĞİ ÇALGISI SAZKAR, 2021 - 2022
Boyraz B., Özkeçeci İ., Uçan B., Alacalı M. H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SOSYAL MEKANLARA YENİ DEKOR PLANI ÖRNEKLERİ YTÜ-STF KONSER SALONU İÇİN UYGULAMA ÇALIŞMALARI, 2019 - 2020
ÖZKEÇECİ İ., BOYRAZ B., UÇAN B., ALACALI M. H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SOSYAL MEKANLARA YENİ DEKOR PLANI ÖRNEKLERİ YTÜ-STF KONSER SALONU İÇİN UYGULAMA ÇALIŞMALARI, 2019 - 2020
Özkeçeci İ., Boyraz B., Uçan B., Alacalı M. H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SOSYAL MEKÂNLARA YENİ DEKOR PLANI ÖNERİLERİ YTÜ -STF KONSER SALONU ÖRNEĞİ, 2016 - 2019
ÖZKEÇECİ İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YTÜ Davutpaşa Kampüsü Mimari Yapıların İç Ve Dış Mekânlarına Büyük Ölçekli Seramik Panoların Tasarlanması Ve Uygulanması, 2012 - 2015
ÖZKEÇECİ İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İstanbul’daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi (Çini-Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonları), 2011 - 2015
Özkeçeci İ., Uçan B., Gül Durukan S. N., Alacalı M. H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MİMARİ YAPILARIN İÇ VE DIŞ MEKÂNLARINA BÜYÜK ÖLÇEKLİ SERAMİK PANOLARIN TASARLANMASI VE UYGULANMASI, 2011 - 2015
ÖZKEÇECİ İ., Desteklenmiş Diğer Projeler, İstanbul Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Süsleme Analizi, 2011 - 2013

Patent

ÖZKEÇECİ İ., TARAB (Güçlü Sabit Frekanslı, Yüksek Yankılı Ses Sağlayan Solo ve Orkestral Enstrüman), Faydalı Model, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Standart Tescil, 2013

Tasarım

ÖZKEÇECİ İ., Seramik Pano Uygulaması (Davutpaşa Kongre Merkezi)
ÖZKEÇECİ İ., Seramik Pano Uygulaması (Yıldız Oditoryum)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

YTÜ Sanat Bölümü ve İletişim Tasarımı Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu, Üye, 2016 - Devam Ediyor
YTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Güzel Sanatlar Temel Alanı Alt Komisyonu, Üye, 2016 - Devam Ediyor
DEÜ GSF “Göç=Mekan-Aidiyet” temalı Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, Üye, 2016 - 2016
Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti, Üye, 2012 - 2015
ÜAK Doçentlik Sınav Üst Komisyon Üyeliği, Üye, 2011 - 2015
Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu, Üye, 2011 - 2014
YÖK Eğitim Komisyonu Güzel Sanatlar Kurulu, Üye, 2010 - 2012

Bilimsel Hakemlikler

Yıldız Journal of Art and Design, Diğer Dergiler, Eylül 2019
Kalemişi - Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, Diğer Dergiler, Eylül 2019
İTOBİAD, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2018
İDİL Sanat ve Dil dergisi, Diğer Dergiler, Ocak 2017
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2010

Metrikler

Davetli Konuşmalar

TRT, HAYAT SANAT PROGRAMI, Seminer, TRT, Türkiye, Aralık 2019

Ödüller

ÖZKEÇECİ İ., 2016 TÜRK ÇALGI MÜZİĞİ'NE HİZMET ÖDÜLÜ, İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ DERNEK VE VAKIFLARI DAYANIŞMA KONSEYİ, Eylül 2016
ÖZKEÇECİ İ., TARAB - SUNUM VE İCRA TEŞEKKÜR BELGESİ, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi, RUSYA FEDERASYONU, Ocak 2015

Sanatsal Etkinlik

Özkeçeci İ., UÇAN B., 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇEVRİMİÇİ SERGİSİ, Karma Sergi, Kasım 2020
Özkeçeci İ., PO-MO ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİSİ, Karma Sergi, Ekim 2020
Özkeçeci İ., İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ONURUNA ULUSLARARASI SANAL KARMA SERGİ “19 MAYIS’IN 101. YILINDA SANATLA BULUŞMA”, Karma Sergi, Mayıs 2020
Özkeçeci İ., ARTIST’S MENU, Karma Sergi, Aralık 2019
Özkeçeci İ., Droitwich Mail Art, Karma Sergi, Aralık 2019
Özkeçeci İ., PO-MO MAIL ART PROJECT, Karma Sergi, Temmuz 2019
Özkeçeci İ., TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI MAİL ART BİENALİ, Karma Sergi, Nisan 2019